© Hyperliteratura.ro

1. Biblia – diverşi autori (în jurul anilor 30 – 90)

Indubitabil, Biblia a influenţat cel mai mult istoria mondială din ultimii 2 000 de ani, creştinismul devenind cea mai răspândită religie din întreaga lume, cu peste 2,1 miliarde de credincioşi de diferite confesiuni. Biblia cuprinde două mari părţi : Vechiul Testament (bazată pe ediţiile greceşti şi utilizată de Iisus şi apostoli pentru propovăduirea

religiei) şi Noul Testament (scris de o parte dintre Apostoli după moartea lui Iisu

s). Biblia lui Gutengerg (o copie în Latina vulgară), a fost prima carte tiparită din istorie, deţinând şi recordul de cea mai vândută carte din lume.

2. Coranul – Profetul Mohamed (650 – 656)

Este cartea sfântă a religiei islamice, scrisă de însuşi fondatorul Islamului, Profetul Mohamed, în urma revelaţiilor trimise pe parcursul a 23 de ani de către însuşi Arhanghelul Gabriel (Gibrail în limba arabă). Dupa moartea Profetului în 632 d.H., acestea au fost transmise strict pe cale orală, fiind transcrise pentru prima dată abia după 20 de ani. Destinele a peste 1,5 miliarde de oameni sunt influenţate în prezent de perceptele Coranului.

3. Originea Speciilor – Charles Darwin (1859)

Faimoasa operă a lui Darwin este considerată încă o lucrare de referinţă în domeniul biologiei evoluţioniste, având ca idee centrală că, de-a lungul timpului, cu ajutorul procesului de selecţie naturală, speciile de plante şi animale evoluează în mod continuu. Cartea fost probabil cea mai controversată lucrare scrisă vreodată, datorită faptului că la prima vedere ar contrazice flagrant toate punctele de vedere ale religiilor cu privire la originea vieţii pe pământ. Scrisă într-un limbaj abordabil chiar şi pentru un nespecialist, teoriile autorului sunt intens controversate din punct de vedere filozofic, ştiinţific şi religios. Chiar dacă teoria ştiinţifică a evoluţiei s-a diversificat mult de când Darwin a prezentat-o în cartea sa, selecţia naturală rămâne cel mai acceptat model referitor la evoluţia unei specii, rămânând o mare controversă a lumii.

4. Summa Theologica – Sfântul Thomas de Aquino (1265 – 1274)

Acestă lucrare de anvergură constă într-o multitudine de volume în care sunt descrise concis şi detaliat toate doctrinele, dogmele şi principiile Creştinismului Catolic. Cartea a fost atât de respectată încât, alături de Biblie, în timpul Consiliului din Trent (1545-1563), a fost cea mai citită lucrare. În prezent, Summa Theologica este pricipalul obiect de studiu din cadrul seminariilor Romano-Catolice, iar autorul său este considerat Doctor al Bisericii, titlu rezervat pentru doar 33 de oameni de geniu din istoria Catolicismului, cu care a fost gratulat recent şi Sfântul Isidor, considerat de catolici drept Sfânt Patron al Internetului!

5. Drepturile Omului – Thomas Paine (1791)

Paine a fost un scriitor englez care a reuşit să influenţeze ceea ce se cheamă în prezent Democraţia Americană şi Democraţia în general prin scrierile şi ideile sale. Conform lui Thomas Paine, singurul scop al guvernului este acela de a proteja drepturile înnăscute ale oricărei fiinţe umane. Astfel toate formele de conducere de pe urma cărora nu beneficiază direct cetăţeanul sunt inutile şi prin urmare ilegale, incluzând aici monarhiile, clasele nobiliare şi regimurile militare. La izbucnirea Revoluţiei Franceze, Paine a fugit în Franța unde, în ciuda necunoaşterii limbii franceze, a fost ales în Convenţia Naţională. Fuga sa din Anglia acelor vremuri s-a dovedit benefică propriei persoane, întrucât publicarea Drepturilor Omului în ţara sa natală a lansat o asemenea furie naţională, încât Paine a fost acuzat şi judecat în lipsă, condamnat fiind pentru subminarea Monarhiei Britanice.

6. Ori-Ori – Søren Kierkegaard (1843)

Carte cu denumire bizară, Ori/Ori portretizează două viziuni diametral opuse asupra vieţii, una conştient hedonistă, cealalta bazată pe etică şi responsabilităţi. Cartea a apărut iniţial în două volume separate, fiecare stil de viaţă fiind reprezentat de un autor ficţional. Cartea scrisă de către părintele existenţialismului a avut o influenţă covârşitoare nu doar asupra celorlalţi autori existenţialişti, ci şi asupra unui număr mare de cititori. În ciuda imensei sale popularităţi, nu a fost publicată in limba engleză decât în anul 1944, iar integral în limba română în 2009.

7. Manifestul comunist – Karl Marx şi Friedrich Engels (1848)

Această operă, supranumită “Biblia sovietică”, scriere a doi teoreticieni germani comunişti la cererea expresă a Ligii comuniștilor, a devenit practic cea mai influentă carte politică din istoria umanităţii, influenţând în mod indirect vieţile a sute de milioane de oameni, o importantă parte a acestora devenind victime ale regimurilor comuniste din propriile ţări. Probabil cel mai important citat din acestă carte este: “Comuniştii îi dispreţuiesc pe cei care renunţă la părerile şi scopurile lor. Ei declară deschis că scopurile lor nu pot fi realizate decât prin răsturnarea cu forţa a tuturor structurilor sociale existente. Clasa conducătoare să tremure de frica revoluţiei comuniste! Proletarii nu au nimic de pierdut în afara lanţurilor care-i leagă de mii de ani! Ei au o lume de cucerit! Proletari din toate ţările, uniţi-vă!

8. Cercetarea experimentală în electricitate – Michael Faraday (1855)

Faraday a fost un reputat chimist şi fizician englez, ale cărui experimente în domeniul electricităţii au dus la descoperirea tehnologiilor care folosesc electricitatea în cele mai diverse moduri. În ciuda faptului că a devenit unul dintre cei mai influenţi savanţi ai tuturor timpurilor, Faraday a refuzat titlul de cavaler oferit de Regina Marii Britanii şi a renunţat de două ori la titlul de Preşedinte al Societăţii Regale Britanice.

9. Aventurile lui Huckleberry Finn – Mark Twain (1884)

Pentru cei mai mulţi dintre noi, Aventurile lui Huckleberry Finn este o carte pentru copii, însă în realitate romanul lui Twain este o radiografie a societăţii, atingând teme ca egalitatea sau drepturile omului. Controversa ridicata recent de această carte a fost dată de faptul că în roman este folosit de 200 de ori sintagma “nigger” (negru, cioroi), devenita între timp rasistă. În ultimii ani există dezbateri acerbe asupra interzicerii romanului în şcoli ca literatură obligatorie.

10. Al doilea sex – Simone de Beauvoir (1949)

Scrisă după încercări repetate de a-şi scrie autobiografia, Al doilea sex a devenit cea mai cunoscută carte a autoarei. În prima parte a cărtii Simone de Beauvoir descriere femeia în contextul lumii de după Cel de-al doilea Război Mondial, precum şi nevoia stringentă a autoarei de a-şi defini şi accepta propria identitate, într-o lume în care “sexul normal” era cel masculin, iar femeia era văzută ca o fiinţă deviantă, aberantă şi anormală. Cartea este considerată una dintre cele mai importante opere care a influenţat Mişcarea Feministă, în prezent, tot mai mulţi sociologi, analisti politici şi psihologi fiind convinşi că acestă carte şi ideile propagate prin ea stau nu doar la baza societăţii occidentale actuale, dar şi la decadenţa lumii postmoderniste din prezent.

 

Aceste cărţi sunt doar câteva exemple, nu neapărat un TOP 10 a celor mai influente cărţi, lumea fiind influenţată, într-o mai mare sau mai mică măsură, de orice volum ce îi cade în mână şi îşi lasă o amprentă cât de mică pe retina cititorului său. Exemple concrete sunt cărţi precum Principia Mathematica – Isaac Newton, Republica – Platon, Canonul medicine – Avicenna, Analectele – Confucius, Interpretarea viselor – Sigmund Freud, Istoriile – Herodot, Despre libertate – John Stewart Mill sau Geografia – Ptolemeu.