Descarcă formularul: AICI!

Scop. Crearea unei baze de date a voluntarilor gorjeni structurata pe domenii de activitate. Promovarea unei atitudini de respect  faţa de mediul înconjurător, sensibilizarea tinerilor in vederea participării la activităţi de voluntariat, precum si organizarea si activarea unor structuri de informare, educaţie turistica si activităţi de recreere.

Se pot înscrie ca voluntari: Persoanele care au vârsta cuprinsă între 14 și 35 ani.

Justificare. La nivelul județului Gorj nu exista o baza de date interactiva, care  sa cuprindă tinerii interesați sa participe la activităţi de voluntariat, precum si organizațiile de tineret ce realizează astfel de activităţi. Prin crearea unui site care sa permită înregistrarea voluntarilor, in funcție de domeniul in care doresc sa activeze, tinerii gorjeni vor putea fi informați in timp real despre diversele activităţi organizate in județul Gorj in domeniul de care sunt interesați.

Rezumatul proiectului. În cadrul proiectului „VOLUNTAR PENTRU VIITOR” va fi creata o pagina WEB, ce se va constitui într-o veritabilă baza de date, ce va include tinerii gorjeni ce participa la acțiuni de voluntariat, in diverse domenii – exemplu: asistenta si serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea. Astfel pagina WEB va afișa domeniile de interes in care tinerii pot participa la acțiuni, in calitate de voluntari, iar pentru fiecare domeniu va exista numele voluntarilor interesați si anul nașterii.

Pentru înscrierea pe site, voluntarul va completa un formular, ce nu va fi public, ce conține: nume, prenume, an naștere, localitate de domiciliu, loc de munca, studii, adresa de mail, număr de telefon. Datele personale ale voluntarului nu vor fi publice, decât numele, domeniul de interes si data nașterii.

Beneficiile Voluntarilor. Eliberarea unei adeverințe prin care se dovedește ca este voluntar în cadrul Asociației “Drumeții Montane” . Participare la activități sportive-culturale, ecologice, tabere montane, programe educaționale etc.