Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii umane, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii şi combaterii acestui fenomen social, iar şcoala, ca mediu instituţional, nu se poate sustrage acestui rol.

 

Violenţa în şcoli nu este un fenomen social cu totul nou. În şcoli a existat dintotdeauna violenţă. Totuşi, acest fenomen este astăzi mai vizibil,  în cea mai mare parte datorită mass-mediei,  aşa cum susţine,  pe bună dreptate,  Alain Mouchoux,  delegatul francez la Consiliul Europei. Celor care consideră că violenţa şcolară este un fenomen recent trebuie să li se amintească faptul că, în perspectivă istorică, şcoala a fost întotdeauna asociată cu violenţa. Istoria educaţiei, a praxisului educaţional – indiferent că vorbim despre spaţiul privat al familiei sau de cel instituţionalizat, al şcolilor şi internatelor – evidenţiază  acest lucru.

 

Violenţa în şcoală cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum: violenţă verbală şi psihologică (poreclire, tachinare, ameninţare, hărţuire), violenţă fizică, comportamente care intră sub incidenţa legii penale (viol, consum/comercializare de droguri, furt), ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic, alte tipuri de comportament deviant în relaţie cu şcoala. Inspector, prof. Ion ELENA

[Plan antiviolenţă 2009-2010] [Comisie antiviolenţă] [Cine_i_fericit]

VIOLENŢA NAŞTE VIOLENŢĂ!