Lucrarea de față reprezintă o analiză echidistantă, bine coordonată și documentată, asupra raporturilor dintre Putere (reprezentată în speță de conducătorul Statului Român, Ion Antonescu) și Opoziţie (liderii partidelor politice istorice, PNL și PNȚ), raport aflat sub influența campaniei militare românești pe frontul din răsărit. Fără părtinire sunt prezentate cu anumite sensibilități, proeminentele personalități istorice în acțiunea lor pe scena istoriei, având ca țel refacerea frontierelor prin recuperarea teritoriilor pierdute în fatidicul an 1940… Ni se permite formarea unei imagini proprii asupra Războiului din Răsărit purtat de armata română; fapt posibil datorită expunerii științifice în baza unei documentații corecte a autorului, profesor de istorie.

———– POSTFAȚĂ ———–

Lucrarea de față reprezintă o analiză echidistantă, bine coordonată și documentată, asupra raporturilor dintre Putere (reprezentată în speță de conducătorul Statului Român, Ion Antonescu) și Opoziţie (liderii partidelor politice istorice, PNL și PNȚ), raport aflat sub influența campaniei militare românești pe frontul din răsărit. Fără părtinire sunt prezentate cu anumite sensibilități, proeminentele personalități istorice în acțiunea lor pe scena istoriei, având ca țel refacerea frontierelor prin recuperarea teritoriilor pierdute în fatidicul an 1940.

Personaj cu totul și cu totul controversat, Mareșalul Ion Antonescu ale cărui ultime cuvinte în fața plutonului de execuție aveau să fie: “istoria mă va judeca!” scindează istoricii contemporani în două tabere, unii mergând atât de mult încât îi șterg și imaginea de erou al neamului românesc, pentru că a pierdut războiul sau pentru că nu a parafat un act cu puterile Axei care să-i confere anumite garanții juridice la o viitoare Conferință de pace. Cartea de față pune tocmai în balanță aceste realități cât și dinamica în care se succed evenimentele pe frontul de est ce influențează evident relațiile interne dintre opoziție și putere, prezentate în succesiune cronologică de autor. Recuperarea Basarabiei și a Nordului Bucovinei îl ridică pe Antonescu la rangul de mareșal al armatei române, iar dezastrul de la Stalingrad îi pecetluiește soarta: regele Mihai și anumiți generali trădători îl arestează și-l dau pe mâna rușilor, încheind armistițiul cu Națiunile Unite tocmai pe 12 septembrie 1944. Această lovitura de stat de la 23 august 1944 este tratată amplu în conținut, ocupă un loc special în paginile cărții, fiind o temă importantă din cuprinsul cărții.

De asemenea, ne sunt prezentate apelurile repetate ale Mareșalului, prin scrisori magistrale trimise lui Maniu și Brătianu, în care îi ruga să preia puterea, sau le răspunde prin a argumenta alianța cu Axa și continuarea războiului dincolo de Nistru. Din cuprinsul acestor scrisori, cititorul va descoperi ca Mareșalul nu uitase nord-vestul Transilvaniei și avea încredere în “justiția” pe care o va face Führerul, poporului român.

Despre regimul politic existent în România anilor celui de-Al Doilea Război Mondial, însuși Mareșalul Ion Antonescu îl definea ca unul “de autoritate”, dar necesar în salvarea ființei statale, în contextul în care democrațiile occidentale rămâneau conciliante în fața agresiunii naziste și comuniste. Prin prisma faptului că în timpul regimului Antonescu a existat opoziție căreia i s-a dat voie să se manifeste prin corespondența cu puterea, cât și “autorizarea” acesteia de către Mareșal pentru a purta tratative, în numele României, cu forțele Națiunilor Unite în vederea încheierii unui armistițiu onorabil, se poate spune, fără a se exagera, că a fost o formă a democrației incipiente, în condițiile în care democrația interbelică luase sfârșit în 1938 sub regimul regelui Carol al ll-lea.

Ca o sugestie pentru cititor, fie el și neavizat în controversele istoriei, cartea de față permite formarea unei imagini proprii asupra Războiului din Răsărit purtat de armata română; fapt posibil datorită expunerii științifice în baza unei documentații corecte a autorului, profesor de istorie.

Claudiu Mărăcine

© Autor: VASILE UDROIU, ISBN 978-606-8274-93-5

Redactor: Claudiu Mărăcine • Fotografie, copertă: Daniel Murărița • Acest volum apare cu sprijinul AC Semn – Târgu Jiu și al Catedrei de Istorie a GȘ Energetic – Târgu Jiu.