S i m p o z i o n u l Triada: Resurse-Reciclare-Recondiţionare în oglinda viitorului constituie un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice şi ale elevilor, cunoaşterea celor mai noi realizări din domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului între specialişti, stimularea creativităţii şi promovarea reţelelor de excelenţă în învăţământul românesc, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase în vederea abordării unor proiecte şi participării la programele europene.

Grupul Şcolar Energetic Nr.1, Târgu Jiu, Gorj

carte editată cu sprijinul ac semn – târgu jiu