Adresa ISJ Gorj Nr. 1510 / 09.03.2010

„Tinerii dezbat” în Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii sociale. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară „împreună”, Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică, Policy Center for Roma and Minorities, Departamentul de Relaţii Interetnice. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Roma Education Fund-Budapesta şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi invita tinerii liceeni într-o campanie de dezbateri şi informare referitoare la minorităţi şi grupuri vulnerabile, în cadrul Anului European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale.

Scopul proiectului „Tinerii dezbat” il constituie…

înţelegerea informată a realităţilor sociale, dezbaterea argumentată şi stimularea conştientizării modalităţilor în care diferentele sociale, etnice, economice, de sănătate sau gen pot constitui bariere în comunicarea cu celălalt şi în definirea unei poziţii tolerante şi deschise faţă de membrii grupurilor minoritare. Acest demers educaţional va cuprinde în perioada martie-noiembrie 2010 o serie succesivă de traininguri în argumentare şi dezbateri, sesiuni de mentorat (inclusiv online) şi dezbateri în etape judeţene/regionale/naţională, alături de partenerii cu care împărtăşim aceleaşi valori.

Vă invităm să veniţi alături de noi, pentru început identificând în liceul dumneavoastră un cadru didactic care să coordoneze/mentoreze/insoţeascâ tinerii participanţi în proiect. Precizăm faptul ca pentru constituirea unui c!ub de dezbateri veţi primi susţinerea ARDOR www ardor-deb.ro şi în afara acestui proiect, prin diversele programe educaţionale (extraşcolare) pe care le propune. Selecţia liceelor din proiect va fi asigurată de o echipă formată din partenerii implicaţi (în luna martie), urmând ca etapele ulterioare să fie anunţate în perioada imediat următoare selecţiei, pentru a fi obţinută confirmarea finală a participării.

Vă mulţumim pentru sprijin şi vă aşteptam alături de noi. Documentul de aplicare poate fi transmis pe inregistraretinerii.dezbat@qmail.com până cel târziu 19 martie 2010.

Formular de Aplicare „Tinerii Dezbat”

 1. Numele unităţii de învăţământ
 2. Adresa, persoană de contact, email, telefon, fax
 3. Vă rugăm să oferiţi informaţii despre:

număr total de elevi din clasele IX-XII (forma de învăţământ) din care:

 • băieţi
 • fete
 • elevi aparţinând minorităţilor naţionale (vă rugăm să le menţionaţi)
 • elevi cu cerinţe educaţionale speciale (vă rugăm sâ specificaţi)

Vă rugăm sa bifaţi dacă în liceul dumneavoastră se desfăşoară activităţi tip
dezbateri/debate   DA □     NU □

 1. Dacă aţi bifat DA, vă rugam să specificaţi de cât timp se desfăşoară aceste
  activităţi şi câţi elevi, respectiv profesori sunt implicaţi.
 2. Scurtă prezentare a motivaţiei pe care o are şcoala pentru a participa la acest
  proiect, împreună cu disponibilitatea de a susţine un club de dezbateri în şcoală şi
  după încheierea proiectului (max. 200 cuvinte).
 3. Numele cadrului didactic care va coordona activitatea (nume, materie predată, două programe educaţionale în care a fost implicat in ultimii ani, descriere în maxim 100 cuvinte, scurtă motivaţie personală).

Semnătura director/directoare unitate şcolară

Data

Va rugam sa  participati si sa anuntati printr-o adresa conducerea ISJ.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Prof. Paralescu Justin Sebastian

INSPECTOR SCOLAR,

Prof. Girdu C-tin Cristinel