O parte a virtuții constă în învăţătură, alta în exerciţiu. Trebuie pe de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ceea ce ai învăţat. Lucius Annaeus Seneca

Lucrarea „Teste şi probleme de chimie anorganică şi generală” a apărut din dorinţa de a veni în sprijinul elevilor care acordă un plus de interes studiului chimiei dar şi al cadrelor didactice care predau această disciplină în învăţământul liceal.

Ca auxiliar didactic, lucrarea este necesară pentru dobândirea de noi competenţe ştiinţifice şi de valorizare personală, fiind utilă bunei desfăşurări a unui învăţământ modern, bazat pe aplicarea noţiunilor teoretice în rezolvarea de probleme, asigurând astfel feed-back-ul.

Elaborarea graduală, ca grad de dificultate, a itemilor, face posibilă utilizarea lucrării la clasă, în procesul de predare-învăţare, pentru pregătirea elevilor care susţin examenul de bacalaureat la disciplina Chimie generală şi anorganică şi a celor care participă la concursuri şi olimpiade şcolare.

Autoarele, cadre didactice cu o bogată experienţă la catedră, au reuşit să prezinte sistematic şi succint, corect şi atractiv, întregul material, cu scopul de a propune necesitatea reorientării studiului chimiei dinspre acumulare de noţiuni teoretice spre învăţarea prin rezolvare de teste şi probleme.

Lucrarea de faţă a fost elaborată pe baza actualelor programe de chimie pentru clasele a IX-a şi a XII-a, fiind structurată pe 9 capitole, pentru fiecare capitol existând teste care abordează atât cunoştinţele teoretice, cât şi aplicarea acestora în probleme de calcul cu diferite grade de dificultate. De asemenea, lucrarea conţine şi sugestii de rezolvare a acestor teste considerate mai dificile de către autoare.

Conf.univ.dr.chim. Daniela Cîrţînă

Universitatea „Constantin Brâncuşi” – Târgu Jiu, Facultatea de Inginerie,

Catedra de Automatică şi Ştiinţe Aplicate

• acest volum apare cu sprijinul asociaţiei culturale semn