Calendarul examenelor din sesiunea iunie-iulie
– 23 şi 24 iunie – proba orală la limba şi literatura română
– 24 şi 25 iunie – proba orală la limba şi literatura maternă
– 25 şi 26 iunie – proba orală la limba şi literatura modernă
– 27 iunie – proba scrisă la limba şi literatura română
– 30 iunie – proba scrisă la limba şi literatura maternă
– 1 iulie – proba scrisă obligatorie din profilul studiat
– 2 iulie – proba scrisă sau practică, la alegere, din aria curriculară a specializării
– 3 iulie – probă scrisă sau practică, la alegere, din celelalte arii curriculare ale specializării
– 5 iulie – afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
– 7-8 iulie – rezolvarea contestaţiilor
– 9 iulie – afişarea rezultatelor finale