Tema lucrării, Sinonimia lexicală şi frazeologică a locuţiunilor adverbiale, răspunde într-o oarecare măsură unui deziderat ştiinţific.

În lucrarea de faţă mi-am propus să urmăresc analiza adverbului precum şi a locuţiunilor adverbiale în limba română contemporană şi în Gramatica Academiei, ediţia a III-a, însă, mă voi opri într-un mod mai amplu asupra sinonimiei lexicale şi frazeologice care se regăseşte în cadrul locuţiunilor adverbiale.

Este aşadar, o descriere amplă, detaliată, prin îmbrăţişarea tuturor problemelor care privesc adverbul şi locuţiunile adverbiale în limba română, prin urmărirea acestora sub toate aspectele.

Studiul limbii române, astăzi, ocupă un loc de seamă în toate verigile învăţământului din ţara noastră, fapt pentru care ea a devenit important obiect de studiu în facultăţile cu profil filologic.

Lingvistica noastră a reuşit să dea într-un răstimp de numai câţiva ani o amplă gramatică a limbii române, care a umplut un mare gol în studiul limbii.

Putem spune aşadar, că problemele limbii române contemporane, se află în centrul preocupărilor lingvistice, şi, că realizările remarcabile obţinute până în prezent în acest domeniu formează o puternică bază ştiinţifică pentru dezvoltarea lingvisticii româneşti în viitor.

În această lucrare, mi-am propus să tratez următoarele aspecte, privind adverbul şi locuţiunile adverbiale în limba română:

În capitolul I intitulat Probleme teoretice am abordat următoarele subteme, privind valoarea morfologică a adverbului:

Modul în care este definit adverbul ca parte de vorbire;

Tipurile de caracteristici specifice acestei valori morfologice, ţinând cont de aspectele morfologic, semantic şi sintactic ale acestuia;

Care sunt principalele clase de adverbe, ţinând cont de diferitele criterii în funcţie de care este împărţit acesta.

În cel de-al II-lea capitol, am prezentat alte câteva aspecte privind adverbul în limba română, astfel :

Categoria comparaţiei privind adverbul în limba română;

Probleme de sintaxă în cadrul adverbului;

Relaţia acestei părţi de vorbire cu alte clase lexico-gramaticale.

Capitolul al III-lea intitulat Locuţiunile adverbiale, cuprinde o prezentare amplă asupra acestor valori morfologice, având în vedere următoarele aspecte:

Probleme definitorii ale locuţiunilor adverbiale;

Structura locuţiunilor adverbiale;

Clasificarea locuţiunilor adverbiale.

Cel de-al IV-lea capitol, care de altfel, redă şi titlul acestei lucrări, prezintă de fapt centrul acesteia, în care voi defini şi exemplifica totodată, noţiunea de sinonimie lexicală şi frazeologică a locuţiunilor adverbiale, în cele două subpuncte:

Sinonimia lexicală şi frazeologică a locuţiunilor adverbiale;

Locuţiunile adverbiale în context frazeologic

Ultimul capitol al lucrării, al V-lea, intitulat Concluzii, cuprinde concluziile finale asupra acestei lucrări.

Prin modul în care este concepută, descrierea de faţă se înscrie între lucrările de morfosintaxă tot mai numeroase, ca rezultat al tendinţei manifestate în lingvistica modernă de abolire a frontierelor dintre morfologie şi sintaxă.