simulare bac 2013 energetic targu jiuPROGRAMUL din zilele de luni şi marţi se va desfăşura după cum urmează: 1. 08.00-08.45; 2. 08.55-09.40; 3. 09.50-10.30

ACCESUL în sălile de examen se va face la ora 10.30! DURATA examenului: 3 ore.

NUMEROTAREA SĂLILOR: Corp A, parter – S1, S2, S3, S4; Corp A, etaj I – S5, S6, S7, S8, S9; Exterior – S10 („la pompe”).

REPARTIZAREA elevilor: [repartizare sali simulare bac 2013 energetic]

CANDIDAȚII vor avea asupra lor actul de identitate (certificatul de naștere sau cartea de identitate), un instrument de scris (cerneală albastră). Nu este permisă pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Frauda și tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen.

 Preşedintele comisiei,

Director. adj. prof. Vasile Udroiu