articol republicat

SIMPOZION 2011 • 26 FEBRUARIE ediţia a IV-a

publicat în calendarul MECTS / adresa nr. 60230 din 21.12.2010

» CONTACT: Daniel Murăriţa » e-mail: simpozion@energetictgjiu.ro; » tel.: 0770.252.089 (între orele 08.00-14.00) » [INVITATIE] » [FISA DE INSCRIERE]

» ORGANIZATOR: Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu & AC Semn

» COORDONATORI: Prof. Dragoş Ionel Cosma (inspector MECTS); Prof. Camelia Bibere (inspector ISJ Gorj); Prof. Marinela Ciortan (inspector ISJ Gorj); Prof. Ionel Oană (director GŞ Energetic Nr.1)

» SECŢIUNI: 1. Resurse pentru viitor: – Resurse energetice nepoluante; – Reciclarea şi recondiţionarea materialelor; – Protecţia mediului – şansă a viitorului; 2. Interdisciplinaritatea în formarea deprinderilor şi abilităţilor; 3. Adaptarea învăţământului tehnic la cerinţele U.E.; 4. Elevul – resursă umană pentru viitor. Spiritul antreprenorial şi piaţa muncii

» TAXA DE PARTICIPARE: – Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru pregătirea materialelor simpozionului şi editarea unei cărţi cu ISBN, în care vor figura lucrările trimise; Pentru cadrele didactice care prezintă lucrări sau care au coordonat elevi participanţi la sesiune taxa de participare este de 40 lei/persoană; – Participanţii achită personal taxa pentru fiecare lucrare prezentată sau coordonată; – Taxa se achită prin virament bancar, până la data de 11 februarie 2011,  în contul: Asociaţia culturală Semn – Târgu Jiu, BRD: RO92BRDE200SV13888272000 [Asociaţia culturală Semn, Târgu Jiu, str. 9 Mai, bl. 6, sc. 3, ap. 38, cod 210222, judeţul Gorj, cod unic de înregistrare 18217577, www.acsemn.com] menţionându-se PENTRU SIMPOZIONUL NAŢIONAL şi NUMELE persoanei pentru care s-a depus suma.

zid.jpg

document republicat!