S i m p o z i o n u l

Triada: Resurse-Reciclare-Recondiţionare în oglinda viitorului

constituie un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice şi ale elevilor, cunoaşterea celor mai noi realizări din domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului între specialişti, stimularea creativităţii şi promovarea reţelelor de excelenţă în învăţământul românesc, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase în vederea abordării unor proiecte şi participării la programele europene.

Grupul Şcolar Energetic Nr.1 Târgu Jiu, Gorj

» COORDONATORI • Prof. Dragoş Ionel Cosma (inspector MECTS) • Prof. Marinela Ciortan (inspector ISJ Gorj) • Prof. Ionel Oană (director GŞ Energetic Nr.1). » INVITAȚI DE ONOARE • Prof. drd. Justin Sebastian Paralescu – inspector general ISJ Gorj • Prof. Liliana Preoteasa – director general MECTS • Prof. Camelia Bibere – inspector general adjunct ISJ Gorj • Prof. Gheorghe Mitescu – inspector general adjunct ISJ Gorj • Prof. dr. Liviu Andrei – prefect Gorj • Prof. univ. dr. ing. Luminița Popescu • Prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru • Șef lucrări dr. ing. Cristinel Popescu • Lector univ. drd. Marius Vlaicu.