|| ACTUALIZARE ||

Din motive obiective, desfăşurarea Simpozionului Naţional a fost reprogramată pentru data de 7 iunie 2014.

simpozion 2014 energeticSIMPOZION NAŢIONAL TRIADA: RESURSE-RECICLARE-RECONDIŢIONARE
ÎN OGLINDA VIITORULUI
 
Ediţia a VII-a / 31 mai 2014

Organizator ♦ Liceul Energetic Târgu Jiu

Coorganizatori ♦ Colegiul Tehnic Motru ♦ Colegiul Tehnic Ion Mincu Târgu Jiu

[simpozion national 31 mai 2014] [fisa de inscriere 2014]

1. SECŢIUNEA INVENTICĂ /  electronică, mecanică şi alte domenii
Coordonatori:
Prof. Niculina Chitulescu – Colegiul Tehnic Motru
0727.740.291 / 0253.410160 /niculinachitulescu@yahoo.com
Prof. Mariana Tutunaru – Colegiul Tehnic Motru

2. SECŢIUNEA RECICLARE, RECONDIŢIONARE, RESURSE PENTRU VIITOR
Coordonatori:
Prof. Ecaterina Florescu – Colegiul Tehnic Ion Mincu Târgu Jiu
0763.668.929 / 0253.214401 /coca.florescu@yahoo.com
 
3. SECŢIUNEA COORDONAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE (cu ajutorul sistemelor de reglare automată şi automatelor programabile)
Coordonatori:
Prof. Vasile Holom – Liceul Energetic Târgu Jiu
0744.789.755 / 0353.806.045 /vasile.holom@yahoo.com
Prof. Ivan Emil – Liceul Energetic Târgu Jiu
0723.264.939 / 0353.806.045 / ivanemiliuri1962@yahoo.com

INVITAŢIE

 

Cunoscând preocupările în domeniu şi apreciind prestigiul dumneavoastră profesional, avem onoarea de a vă invita să participaţi la Simpozionul Naţional de Comunicări Ştiinţifice al cadrelor didactice şi elevilor din domeniul tehnic, resurse şi protecţia mediului.

 

» SCOPUL MANIFESTĂRII

Simpozionul va constitui un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice şi ale elevilor, cunoaşterea celor mai noi realizări din domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului între specialişti, stimularea creativităţii şi promovarea reţelelor de excelenţă în învăţământul românesc, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase în vederea abordării unor proiecte şi participării la programele europene.

 

» GRUP ŢINTĂ

            Profesori, studenți şi elevi care doresc să-şi împărtăşească experienţele, dificultăţile şi realizările obţinute în activitatea desfăşurată.

 

» OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • Popularizarea unor exemple de bună practică;
  • Stimularea interesului profesorilor pentru noutăţi din domeniul tehnic;
  • Adaptarea ofertelor şcolilor participante la cerinţe reale de educaţie şi formare, în conformitate cu dinamica pieţei muncii;
  • Valorificarea spiritului creativ al elevilor.

 

» LOC DE DESFĂŞURARE

Liceul Energetic – Târgu Jiu, Gorj

Aleea 23 August, Nr.11, www.energetictgjiu.ro.

 

» PROGRAMUL SESIUNII

09.00 – 09.30             – Deschiderea simpozionului;

09.30 -13.30 – Desfăşurarea programului pe secţiuni;

14.00              – Închiderea festivă.

 

» CONDIŢII DE PARTICIPARE

Înscrierea se va face pe baza datelor din fişa de înscriere. Fişa de înscriere se va trimite împreună cu lucrarea integrală, până în data de 25 mai 2014, în format electronic la adresele indicate pe secţiuni. Fişa de înscriere o puteţi găsi la sfârşitul prezentei invitaţii. În maxim 24h veţi primi confirmarea, prin e-mail, că documentele au fost recepţionate.

Nu se pot primi lucrări la o dată ulterioară celei anunţate. Organizatorii Simpozionului îşi iau permisiunea de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile tehnice de redactare şi legea dreptului de autor.

Pentru toate secţiunile, participanţii vor specifica în fişa de înscriere cu ce materiale se vor prezenta şi timpul de care au nevoie pentru expunere.

Pentru organizarea cu succes a acestei activităţi, vă rugăm să confirmaţi/infirmaţi participarea completând cu atenţie fişa de înscriere.

 

» RECOMANDĂRI PENTRU REDACTARE

–      tehnoredactare* Ms Word:

▪ format A4, margini stânga 2.5 cm, dreapta 2 cm, sus/jos 2 cm;

▪ font Normal 12, Arial Narrow, text aliniat bloc, spaţiere normală;

▪ titlul lucrării (cu majuscule, aliniere la stânga), autorul şi instituţia unde funcţionează (aliniere la dreapta), vor fi scrise cu font Normal 14, Arial Narrow Bold;

▪ paginile nu vor fi numerotate;

nu folosiţi alte setări pentru antet şi subsol decât cele indicate;

–      bibliografia la sfârşitul lucrării;

–      număr de pagini: minim 3, maxim 6;

–      numele fişierului să fie acelaşi cu titlul lucrării sau parte din titlul lucrării;

–      nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.

 

* Reguli minime de tehnoredactare:

Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul exclamării, semnul întrebării, nu se pune spaţiu. Spaţiul se va pune după aceste semne de punctuaţie, precum şi înainte de deschiderea unei paranteze.

 

» TAXA DE PARTICIPARE

–      Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru pregătirea materialelor simpozionului şi editarea unei cărţi sau a unui CD cu ISBN, în care vor figura lucrările trimise;

–      Pentru cadrele didactice care prezintă lucrări sau care au coordonat elevi participanţi la sesiune taxa de participare este de 15 lei/persoană;

–      Participanţii achită personal taxa pentru fiecare lucrare prezentată sau coordonată;

ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR ELEVILOR DIN CADRUL GRUPULUI ŞCOLAR ENERGETIC NR.1 – TÂRGU JIU, GJ

• Cont Bancar: RO34BRDE200SV29384212000, Cod de identificare fiscală: 25577625.

 

Se poate asigura cazare gratuit în condiţii de internat. Informaţiile detaliate despre desfăşurarea simpozionului vă vor fi comunicate ulterior, după confirmarea participării, prin e-mail.

INSPECTOR GENERAL MECTS,

DRAGOŞ IONEL COSMA

INSP. DE SPECIALITATE, ISJ GORJ,

PROF. MELANIA POPESCU

DIRECTOR,

 LICEUL ENERGETIC  – TÂRGU JIU,

PROF. IONEL OANĂ