vă aducem la cunoştinţă că în data de 5 noiembrie 2008, miercuri, ora 18, va avea loc şedinţa Consiliului reprezentativ al părinţilor.

Consilier educativ,
Prof. Daniel Murăriţa