rosca valeriaRadiografia societăţii contemporane, golite în mare parte de sens şi semnificaţii, tocmai prin invazia agresivă şi necenzurată a influenţelor facile, prin dominaţia covârşitoare a pragmatismului, reprezintă, fără îndoială, un act de curaj din partea eseistei, cu atât mai mult cu cât materializarea gestului reflexiv, a lucididăţii discursului şi a analizei minuţioase porneşte de la experienţa personală, aceea de profesor. Abordarea lecturii cu multiplele ei funcţii creionează o primă condiţie de existenţă a intelectualului. Retorica discursului trădează neliniştile omului ce se confruntă cu realitatea marcată de superficialitatea contemporaneităţii ce pare a fi spulberat norma şi normalitatea. Lecturile devin mijloace de „cunoaştere a mecanismelor ce întreţin societatea”, justificând astfel, din perspectivă estetică, elecţiunile făcute. Probleme precum politica, moralitatea, ideologia, dihotomia biblică bine-rău sunt doar câteva aspecte asupra cărora zăboveşte, creând pârghiile necesare adaptării la imperativele prezentului.
Construită aparent mozaical, cartea de faţă vizează, sub haina retoricului ce iniţial creează impresia discursului autocentrat, o subtilă pledoarie pentru adoptarea unei atitudini dezirabile în faţa vieţii. În fond, imaginea intelectualului se vrea a fi chintesenţa unei astfel de atitudini asumate conştient, antidot împotriva „orbirii spirituale”.

Prof. dr. Marinela Pîrvulescu

Responsabilitatea de a fi intelectual – Valeria Roșca, Editura PIM – Iași,  ISBN 978-606-13-1191-0