În contextual actual, când are loc un proces intens de înnoiri substanţiale ale sistemului educațional, Liceul Energetic Nr.1 – Târgu Jiu vine să identifice nevoile de educație ale comunităţii locale şi posibilitățile de satisfacere a acestora în cadrul legislativ existent, dispunând de resursele necesare.

          Dezvoltarea învățământului, în condițiile în care el ajunge să fie cu adevărat de calitate, este absolut necesar în România. În ultimul deceniu, punându-se accent prea mare pe învățământul umanist, s-a creat un deficit numeric al absolvenților facultăților tehnice, conturându-se pe piața muncii o cerere de asemenea specialiști. În acest sens, profilul liceului nostru ajută să înțeleagă fenomenele în studiile aprofundate de nivel superior.

          În ultimii ani clasele din domeniul energetic au fost solicitate la repartiția absolvenților clasei a VIII-a, media minimă de admitere fiind de peste 8,00. Acest lucru dovedește interesul crescut al părinţilor şi al copiilor pentru calificarea profesională în acest domeniu.

          În cadrul liceului nostru elevii beneficiază de o pregătire de foarte înalt nivel la disciplinele de specialitate şi la cele de cultură generală, discipline care în ziua de azi sunt indispensabile procesului de inserție  a tinerilor în viața socio-profesională.

          Astfel, elevii sunt pregătiți progresiv, de la teoretic spre practic, în scopul dobândirii şi aprofundării cunoștințelor aplicate pe specializările în care se pregătesc.

                                      Director adjunct, Prof. Vasile Udroiu