Radu Herjeu – Tehnici de propagandă, manipulare şi persuasiune în televiziune

Cartea în format .pdf [Radu Herjeu – Tehnici de propaganda, manipulare si persuasiune in televiziune]. Cartea o puteţi găsi în format tipărit şi la Cabinetul de Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane. Mai multe despre Radu Herjeu: Licart, Fotografie, Poezie-Proză-Interviuri. Cuprinsul cărţii: 1. Revoluţiile secolului XX | Revoluţia nucleară * Revoluţia transporturilor * Revoluţia medicală * Revoluţia comunicaţiilor * Influenţe asupra culturii * Mass-media * Relaţia stat – televiziune * 2. Românii şi televiziunea | Nevoia de siguranţă * Identificarea vinovaţilor * Oferirea de soluţii * Libertatea de expresie * Sursa de informaţii *  Modificarea relaţiilor umane * Cine are grijă de noi * Capacitatea de a ne face modele 3. Telefenomenul | Pasiunea noastră * Un pic de istorie * Televiziunea – interes propriu sau interesul cetăţeanului 4. Caracteristicile televiziunii | Avantaje * Oamenii reali * Industria irealului * Noua realitate globală * Mecanismele producerii irealului * Standarde scăzute * Teoria marii prostii 5. Rolul televiziunii | Analiza bardică * Analiza cantitativă * Forum cultural 6. Structura cognitivă a minţii umane | Structura cognitivă a minţii umane * Percepţiile * Stereotipuri * Stăpânirea capacităţilor de comunicare * Convingerile * Motivele * Atitudinile * Garantul social 7. Imaginile din capul nostru | Lumea ca sperietoare * Concentrarea * Atenţia * Emoţiile provocate 8. Violenţă – televiziune – violenţă | Televiziunea – stimulator de violenţă sau efect al ei * Efecte * Catarsis * Rezolvarea conflictelor * Personaje pozitive şi negative 9. Femeile şi televiziunea | Societatea românească şi femeile * Stereotipuri culturale * Mic istoric * Experienţele feminine * Televiziunea şi femeile 10. Copiii şi televiziunea | Societatea românească şi copiii * Scurtcircuit * Abandon şcolar * Sărăcia * Efecte fizice 11. Scurtă istorie a propagandei | Retorica * Sofiştii * Retorica modernă * Propaganda nazistă * Marx şi propaganda comunistă * Mitul peşterii 12. Propaganda | Propaganda şi mass-media * Instrument al propagandei sau scut împotriva acesteia 13. Manipularea | Toată lumea ştie * Disimularea * Ideologia televiziunii 14. Persuasiunea | A convinge * A fi raţional * Atitudini şi comportament * Apelul la credibilitate * Apelul la emoţii * Apelul la raţiune * Nevoile umane * Dovezi 15. Tehnici de propagandă | Jocuri de cuvinte * Peiorative * Generalităţi evidente * Eufemisme * Conexiuni false * Transfer * Mărturia * Oamenii normali * Oportunismul * Erori de logică 16. Tehnici de manipulare | Luarea şi combinarea imaginilor * încadraturile * Trecerile * Montajul * Sunetul * Regia * Culorile 17. Campanii electorale | Clipurile electorale * întâlnirile-dezbateri * Ştirile electorale * Campania negativă 18. Sondaje de opinie | Sondajo-dependenţii * Marja de eroare * întrebări tendenţioase * Cine întreabă? * Prezentarea rezultatelor 19. Publicitatea | Traduceri hilare * Cele 7 reguli * Reclama – pozitivă sau negativă?