SONY DSCArticol scris de Elena Vijulan | IMPULS, nr. 2

Machetele funcţionale reprezintă o familiei numeroasă şi răspândită de mijloacele de învăţământ care face parte din grupul modelelor materiale.  Aceste modele materiale sunt construite pentru a rezolva, pe cale experimentală, acele probleme care nu pot fi soluţionate uşor pe cale analitică, sau pentru care nu există încă metode de calcul adecvate.

Atât machetele funcţionale cât şi machetele statice recunosc o triplă utilitate şi anume pentru proiectare, pentru cercetarea ştiinţifică şi pentru învăţământ.

Proiectul pedagogic al machetelor funcţionale are ca punct de plecare stabilirea funcţiilor pe care urmează să le îndeplinească în cadrul proiectului didactic. Acestea derivă în mod direct din îmbinarea potenţialului pedagogic al machetelor funcţionale cu situaţia de învăţare, conţinutul de instruire, obiectivul pedagogic operaţional a cărui realizare o sprijină şi strategia de instruire adoptată.

Stabilirea necesităţii pedagogice a integrării unei machete funcţionale în complexul multimedia a unei lecţii se poate susţine ca urmare a evaluării, eficienţei pedagogice obţinute în condiţii când procesul de învăţământ s-a desfăşurat în absenţa lor. Dacă în urma unei asemenea evaluări rezultă că elevii nu înţeleg, nu pot analiza sau aplica – la un anumit nivel scontat de performanţă – cunoştinţe referitoare la sisteme de diferite tipuri, se poate aprecia că prezenţa unor machete funcţionale este indicată.

Elementul esenţial care urmează a fi definit este delimitarea strictă a rolului pedagogic ce le va fi atribuit, deoarece a proiecta pedagogic o machetă funcţională înseamnă, de fapt, a-i stabili concomitent forma, modul de funcţionare tehnică şi modul de valorificare pedagogică.


  Prin variantele de integrare în lecţii a machete funcţionale, aceasta sprijină numeroase situaţii de învăţare cum ar fi:

– transmiterea mişcării de rotaţie la distanţă cu ajutorul roţilor dinţate;

– transmiterea mişcării de rotaţie la distanţă între roţi situate în plane paralele, concurente sau oarecare;

– variaţia dimensională a roţilor şi observarea diferenţelor dintre vitezele lor unghiulare ş.a.

În fiecare din aceste situaţii de învăţare macheta oferă posibilităţi de observare, analiză, calcul, efectuare de schiţe etc. Din acest motiv este important să se stabilească forma în care va sprijini activitatea de învăţare a elevilor şi anume dacă va fi folosită pentru demonstraţie, pentru efectuare de exerciţii sau descoperire în grupuri mici sau chiar individual etc.

 

Bibliografie

Proiectarea didactică, Mirce-Mihail Popovici, Teodora Daniela Chicioreanu,

Editura Printech Bucureşti 2003

Elemente de didactica disciplinelor tehnice, Gabriela Carmen Oproiu,

Editura Printech Bucureşti 2003