Precizări  cu privire la modul cum vor putea intra în învăţământul profesional, din toamnă, elevii care au terminat cu succes clasa a IX-a, cu vârsta de 15 – 16 ani.

  • Procesul educaţional va dura doi ani, iar în primul an programa prevede 40% teorie şi 60% practică, care include şase săptămâni la angajator. În cel de-al doilea an, va fi 25% teorie, 75% practică, iar practica obligatorie la angajator va fi de cinci săptămâni. După ce finalizează această şcoală profesională în cadrul liceelor tehnologice, elevul poate reintra în clasa a XI-a dacă doreşte acest lucru.
  • Fiecare elev care va intra va beneficia de un contract tripartit elev – părinte, şcoală, firmă, iar firma va fi parte a procesului de selecţie dacă numărul elevilor este mai mare faţă de numărul de locuri.
  • Va exista o bursă de 200 de lei pe lună, cash, pentru fiecare elev din acest program.
  • Angajatorul va participa la oferta curriculară, elevului fiindu-i alocat un tutore de şcoală din partea firmei, practica desfăşurându-se conform contractului între şcoală şi societate. Participarea angajatorului la examenul final este obligatorie. În schimb, practica nu este obligatoriu să fie făcută numai în România. La finalizarea studiilor, elevul va primi un certificat de calificare de profesionist, care va fi recunoscut la nivel european.
  • Resursele puse la dispoziţie de MECTS se concretizează în susţinerea prin costul standard per elev, la care se adaugă o bursă de 200 de lei pe lună, cash, pentru elev.
  • Dacă vor fi respectate prevederile metodologice asumate de Daniel Funeriu, va exista o resursă de 100 de milioane de euro, din fonduri europene, iar banii vor fi puşi la dispoziţia şcolilor, angajatorilor, inspectoratelor şcolare şi vor putea fi cheltuiţi pe posibilităţi de remunerare a tutorilor de la nivelul firmei, pe echipamente, consiliere şcolară şi alte cheltuieli.
  • După doi ani de cursuri elevii vor primi certificat de calificare de nivel 2.
  • Elevii care anul acesta sunt în clasa a IX-a, pot opta la finalizarea cursurilor acestui an scolar pentru unul dintre profilurile:

1. Frigotehnist

2. Electrician exploatare joasă tensiune