Oferta educaţională

oferta educationala www subpunct

2018-2019

INVITAȚIE 

                În conformitate cu activitățile cuprinse în Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2018-2019, aprobat prin OMEN Nr. 4795/31.08.2017, vă facem cunoscut că în peroiada 26 -30 martie Liceul Energetic din Tg-Jiu va organiza ,,Săptămâna meseriilor,,.  Activitățile propuse de școala noastră în acest interval de timp, se adresează unui grup țintă ce include elevi din clasa a VIII-a ai școlilor gimnaziale, părinți ai acestora și profesori diriginți cu scopul de informare privind posibilitatea continuării studiilor de către elevii aflați în clasa a aVIII-a.   În scopul asigurării unei informari corecte a elevilor școlii dvs. privind  oferta educațională a Liceului Energetic,  vă adresăm invitația de a ne vizita în oricare zi din  perioada amintită. De asemenea, Liceul Energetic derulează miercuri, 28.03.2018 activitatea ,,Ziua porților deschise,, marcată prin activități practice comune: elevi ai școlii noastre- elevi ai școlilor gimnaziale invitate,  în laboratoarele și atelierele școlii noastre.   Evenimentul constituie un  prilej pentru elevii școlilor generale de a se informa cu privire la ajantajele cunoașterii unei meserii care să asigure rapid și sigur un loc de muncă.

 

2 0 1 7 – 2 0 1 8

 

2 0 1 6  –  2 0 1 7

 

zid.jpg

2 0 1 5  –  2 0 1 6

2 CLASE / DOMENIUL: ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI

– Tehnician operator telematică

– Tehnician în automatizări

_______________________________________________

1 CLASĂ / DOMENIUL: ELECTRIC

– Tehnician în instalaţii electrice

_______________________________________________

2 CLASE / DOMENIUL: ELECTROMECANICĂ

– Tehnician electromecanic

_______________________________________________

1 CLASĂ / DOMENIUL: MECANIC

– Tehnician mecatronist

_______________________________________________

2 CLASE / ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL (durata 3 ani)

– Operator cazane turbine cu abur

– Sudor

zid.jpg

2 0 1 4  –  2 0 1 5

oferta energetic

  • Învățământ secundar superior (liceu tehnologic – filiera tehnologica – profil tehnic)  forma de învățământ zi:
    •  1 clasa profesională cu durata de 3 ani
    •  6 clase liceu cu durata de 4 ani
  • Învățământ terţiar non-universitar (postliceal şi maiştri) forma de învățământ zi:
    •  3 clase cu durata de 3 semestre

zid.jpg

2 0 1 3  –  2 0 1 4

♦ DOMENIUL: ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI 3 clase

–        1 Tehnician operator telematică

–        2 Tehnician în automatizări

DOMENIUL: ELECTRIC2 clase

–        1 Tehnician în instalaţii electrice

–        1 Tehnician metrolog

DOMENIUL: ELECTROMECANICĂ2 clase

–        2 Tehnician electromecanic

DOMENIUL: MECANIC1 clasă

–        1 Tehnician mecatronist

zid.jpg

2 0 1 2  –  2 0 1 3
NOU!!!
învățământul profesional, citește AICI!

1. Clasa a IX–a de liceu, învăţământ de zi (7 clase / 196 elevi)

Domeniul electronică şi automatizări:

– tehnician operator telematică (1 clasă);

– tehnician în automatizări (2 clase);

Domeniul electric:

– tehnician în instalaţii electrice (1 clasă);

– tehnician metrolog (1 clasă);

Domeniul electromecanic:

– tehnician electromecanic (1 clasă);

Domeniul mecanic:

– tehnician mecatronist (1 clasă).

2. Clasa a X-a, învăţământ profesional (2 clase / 56 elevi)

1 clasă / 28 elevi – electric

1 clasă / 28 elevi – electromecanic

3. Învăţământ postliceal, filiera tehnologică

Domeniul energetic:

– tehnician electroenergetician.

4. Anul I la şcoala de maiştri, învăţământ zi (2 clase / 56 elevi)

Domeniul electric:

– maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări.

Domeniul energetic:

– maistru energetician – centrale, staţii şi reţele electrice.

 

zid.jpg

2 0 1 1  –  2 0 1 2

1. Clasa a IX–a de liceu, învăţământ de zi (8 clase / 224 elevi)

Domeniul electronică şi automatizări: – tehnician în telematică (1 clasă); – tehnician în automatizări (2 clase);

Domeniul electric: – tehnician în instalaţii electrice (2 clase); – tehnician electromecanic (1 clasă); – tehnician metrolog (1 clasă);

Domeniul mecanic: – tehnician în mecatronică (1 clasă).

2. Clasa a XII–a (ruta progresivă + anul de completare), învăţământ de zi (2 clase / 56 elevi)

Domeniul electric, specializarea tehnician electromecanic.

3. Anul I la şcoala de maiştri, învăţământ zi (1 clasă / 28 elevi)

Domeniul electric, specializarea maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări.

zid.jpg

2 0 1 0  –  2 0 1 1

1. Clasa a IX–a de liceu, învăţământ de zi:

8 clase / 224 elevi

Profil tehnic pentru specializările:

–          tehnician în telematică (1 clasă);

–          tehnician în automatizări (2 clase);

–          tehnician în instalaţii electrice (2 clase);

–          tehnician în mecatronică (1 clasă);

–          tehnician electromecanic (1 clasă);

–          tehnician metrolog (1 clasă).

2. Anul de completare (clasa a XI–a ruta progresivă), învăţământ de zi:

2 clase / 56 elevi

Domeniu electromecanic, specializarea frigotehnist;

Domeniu electric specializarea electrician exploatare joasa tensiune.

3. Clasa a XII–a (ruta progresivă + anul de completare), învăţământ de zi:

2 clase / 56 elevi

Domeniu mecanic, specializarea tehnician metrolog;

Domeniu electric, specializarea tehnician electromecanic.

4. Anul I la şcoala de maiştri, învăţământ zi:

1 clasă / 28 elevi

Domeniu electric, specializarea maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări.

zid.jpg

2 0 0 9   –   2 0 1 0

1. Elevi şcolarizaţi în clasa a IX–a de liceu, învăţământ de zi, cu finanţare de la buget. 8 clase / 224 elevi.

Profil tehnic pentru specializările:

– tehnician în automatizări (2 clase);

– tehnician în instalaţii electrice (2 clase);

– tehnician în electromecanică (1 clasă);

– tehnician în telematică (1 clasă);

– tehnician în mecatronică (1 clasă);

– tehnician în metrologie (1 clasă).

Documente informative: anexa_omeci_3309_plan-cadru_9_lic_tehnologicanexa-1-la-omeci-nr-3312 [click dreapta, save target as…]

2. Elevi şcolarizaţi în anul de completare (clasa a XI–a ruta progresivă), învăţământ de zi, cu finanţare de la buget. 2 clase / 56 elevi.

Domeniu electromecanic, specializarea frigotehnist (1 clasă);

Domeniu electric specializarea electrician exploatare joasa tensiune (1 clasă).

3. Elevi şcolarizaţi în clasa a XII–a (ruta progresivă + anul de completare), învăţământ de zi, cu finanţare de la buget. 2 clase / 56 elevi.

Domeniu mecanic, specializarea tehnician metrolog (1 clasă);

Domeniu electric, specializarea tehnician electromecanic (1 clasă).

4. Elevi şcolarizaţi în anul I la şcoala de maiştri, învăţământ zi, cu finanţare de la buget. 1 clasă / 28 elevi.

Domeniu electric, specializarea maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări.

____________________________

Propunerea de plan de Şcolarizare pentru anul şcolar 2009–2010 respectă prevederile Legii 87/2006 pentru a aproba Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

afise A3 2009-2010 oferta educationala scoala de maistri 2008-2009 oferta

 

Sus