INVITAȚIE 

 

                În conformitate cu activitățile cuprinse în Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2018-2019, aprobat prin OMEN Nr. 4795/31.08.2017, vă facem cunoscut că în peroiada 26 -30 martie Liceul Energetic din Tg-Jiu va organiza ,,Săptămâna meseriilor,,.

             Activitățile propuse de școala noastră în acest interval de timp, se adresează unui grup țintă ce include elevi din clasa a VIII-a ai școlilor gimnaziale, părinți ai acestora și profesori diriginți cu scopul de informare privind posibilitatea continuării studiilor de către elevii aflați în clasa a VIII-a.

           În scopul asigurării unei informari corecte a elevilor școlii dvs. privind  oferta educațională a Liceului Energetic,  vă adresăm invitația de a ne vizita în oricare zi din  perioada amintită.

           De asemenea, Liceul Energetic derulează miercuri, 28.03.2018 activitatea ,,Ziua porților deschise,, marcată prin activități practice comune: elevi ai școlii noastre- elevi ai școlilor gimnaziale invitate,  în laboratoarele și atelierele școlii noastre.

        Evenimentul constituie un  prilej pentru elevii școlilor generale de a se informa cu privire la ajantajele cunoașterii unei meserii care să asigure rapid și sigur un loc de muncă.