Proiectul „Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor”, ID 4713, implementat între anii 2008 – 2011 de MECTS, în parteneriat cu FDSC şi ICDI, si-a propus ca obiectiv modernizarea  sistemul de educaţie şi formare iniţială şi continuă prin îmbunătăţirea formării personalului didactic din învăţamântul preuniversitar.

Cursul „Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor”, desfăşurat de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, în colaborare cu MECTS, denotă că societatea civilă începe să acorde importanţă investiţiei în formarea cadrelor didactice, ce sunt răspunzătoare la rândul lor de competenţele însuşite de tineri pe băncile şcolii.Mai multe informaţii la adresa

În toamna aceasta MECTS în parteneriat cu FDSC au elaborat primul ghid destinat dezvoltării abilităţilor de viaţă  ale elevilor,care este disponibil gratuit pentru toţi cei interesaţi, AICI.