După surâsul mamei, chipul strălucitor al învăţătorului este imaginea care revine cel mai des în memoria fiecăruia dintre noi. Acesta este motivul care mă face să cred că “Ziua învăţătorului” este în fiecare zi în care învăţătorul sau profesorul intră în clasă, în fiecare zi în care un elev învaţă şi reuşeşte. Pentru că misiunea noastră este să-i ajutăm pe copii să înveţe şi să izbândească în viaţă! Înrâurirea pe care învăţătorul o are asupra unui copil este eternă: nu vom şti niciodată unde se opreşte. Fiecare copil poartă în suflet o vorbă, o învăţătură a dascălului, pe care, ca adult, o va transmite mai departe copiilor săi.

Considerăm că într-o zi din fiecare an, la 5 iunie, este momentul să elogiem rostul şi rolul învăţătorului, a celui care se stinge discret pentru a dărui lumină viitorului unei naţiuni. De foarte multă vreme, la români a existat o adevărată vocaţie pentru educaţie, iar învăţătorii au participat cu devotament la propăşirea neamului românesc. Cum spunea şi vestitul pedagog Comenius, conştientizând că şcoala este un “atelier al umanităţii” şi “drumul regal spre înţelepciune”, învăţătorii au găsit întotdeauna resursele necesare pentru a depăşi contexte neprielnice, întemeind biografii memorabile care au străbătut vremurile ca argumente ale responsabilităţii şi implicării profesionale.

Spiritele mari recunosc că profesia de dascăl (învăţător, profesor) are un statut cuprinzator într-o societate modernă. Este imposibil să măsori în cuvinte, cât de puţine ar fi acestea,  ce reprezintă învăţătorul în societatea prezentului. Recunoştinţa noastră, fără a-i cunoaşte dimensiunile, se îndreaptă astăzi către cei care şlefuiesc personalităţi şi au înţeles că activitatea didactică este arta de a-i învăţa pe alţii să înveţe bine, cu folos.

Cum ar trebui să fie dascalul ? Un om cu har şi vocaţie, un sculptor de suflete şi caractere, cel mai bun dintre noi. Un model de succes în viaţă, un ideal. De ce? Pentru ca tinerii, elevi şi studenţi, să-i soarbă vorbele din gură, să se uite la el (ea) cu sinceră admiratie, să creadă în ştiinţa pe care le-o transmite, în judecăţile de valoare pe care le face. Pentru ca părinţii să-l respecte şi să aibă în comunitate locul pe care îl merită. E mult mai uşor sa fii un foarte bun specialist în orice domeniu, decât să-i înveţi pe alţii, să faci din ei oameni, adică să-i formezi pentru viaţă, misiune care îţi solicită calităţi şi cunoştinţe alese.

 Învăţătorii, profesorii merită o zi a lor, dar nu numai atât. Statutul acestei profesiuni de onoare s-a schimbat foarte mult de-a lungul timpului. Tinerii nu mai găsesc în această profesiune un model de success, de aceea foarte puţini dintre ei aleg această cale. Nu pentru că învăţătorul nu ar fi  model al reuşitei şi un om de valoare. Pur şi simplu, pentru că un dascăl câştigă azi mult mai puţin decât un om de afaceri, care nici măcar nu ştie să se exprime corect. Prin urmare, de ce ar vrea un tânăr să aibă astfel de modele, când societatea îi demonstrează că în viaţă poţi face bani şi fără educaţie.

Cu bucurie sărbătorim azi pe cei care cu credinţă şi pasiune se dedică misiunii şcolii româneşti.  Cu toate că ne confruntăm cu probleme mari în învăţământ, optimismul care ne este caracteristic ne determină să fim încrezători în viitor, în realizarea reformei autentice, în capacitatea noastră de a-i pregăti pe elevi pentru viaţă în România, şi nu pe alte meridiane, dar în calitatea lor de cetăţeni ai Uniunii Europene, competitivi şi inteligenţi.

Ce îşi doresc educatorii de ziua lor? Îşi doresc ca educaţia să fie repusă în drepturile sale fireşti, educatorilor să li se acorde demnitatea şi locul ce li se cuvin în ierarhia naţională a valorilor, şcoala şi instituţiile educaţiei să fie respectate, să se materializeze convingerea că intrarea României în societatea cunoaşterii nu se poate face decât prin educatie.

Vă dorim, de “Ziua Învăţătorului” cât mai multe realizări în plan profesional şi vă invităm să construim împreună marile performanţe ale celor mici! Să aveţi sănătate şi putere de muncă pentru împlinirea lucrului pe care-l faceti cu atâta dăruire.

La mulţi ani  tuturor învăţătorilor şi profesorilor, elevilor deveniţi profesori, care purtaţi în suflet şi conştiinţă dulcea grijă  a iluminării prin lumina ştiinţei de carte!

           5 iunie 2012

PROF. SEBASTIAN JUSTIN PARALESCU,

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL AL IŞJ GORJ