M     E     S     A     J     U     L

 INSPECTORULUI ŞCOLAR GENERAL AL IŞJ GORJ, PROF. SEBASTIAN JUSTIN PARALESCU, CĂTRE CORPUL PROFESORAL DIN JUDEŢ, CU PRILEJUL ZILEI INTERNAŢIONALE A EDUCATORILOR – 5 OCTOMBRIE 2011

___________________________________________________________________

Sărbătorim azi cu bucurie Ziua Internaţională a Educatorilor,  ziua celor care cu credinţă  şi  responsabilitate se dăruiesc educaţiei şi şcolii. Deşi ne confruntăm cu schimbări fundamentale care vizează înnoirea şi modernizarea sistemului de învăţământ de la noi din ţară, optimismul ce ne caracterizează ne face să privim cu încredere în viitor, în realizarea autentică a reformei,  în competenţele noastre de a-i pregăti pe elevi pentru o  viată frumoasă în Romania, si nu pentru alte  ţinuturi, în noua lor calitate de cetăţeni ai Uniunii Europene, competitivi şi inteligenţi.

Ziua  Educatorilor este în fiecare zi în care aceştia intră în clasă.  Este în fiecare zi în care un elev învaţă şi reuşeşte. Cred şi eu, odată cu dumneavoastră, că misiunea şcolii este să-i ajutăm pe copiii noştri să înveţe şi să reuşească în viaţă! Învăţătorul sau profesorul,  de la Comenius încoace, nu uită că şcoala este un „atelier al umanităţii” şi „drumul regal spre înţelepciune”. Întotdeauna, educatorii au găsit resursele interioare pentru a depăşi conjuncturi neprielnice. În jurul lor s-au conturat biografii memorabile care străbat vremea şi sunt argumente ale dăruirii profesionale pe care au probat-o cu strălucire în atâtea împrejurări.

Ce este Educatorul? Un om cu mult har şi vocaţie, un modelator de suflete şi caractere, cel mai bun dintre noi. Un model de succes în viaţă, un ideal, chiar! De ce? Pentru ca elevii să-i soarbă vorbele din gură, să privească la el (ea) cu aleasă admiraţie, să creadă în ceea ce spune, în ştiinţa de carte pe care le-o transmite, în judecăţile de valoare pe care le face. Pentru ca părinţii să-l respecte şi pentru ca să-şi găsească locul pe care îl merită în comunitate. E mult mai uşor să fii un foarte bun specialist în orice alt domeniu, decât să-i înveţi pe altii ce ştii şi mai ales să faci din ei oameni, adică să-I formezi. Pentru aceasta, noi, educatorii, ar trebui să avem multe calităţi şi cunoştinţe.

Este foarte greu să cuantifici în cuvinte tot ceea ce înseamnă a fi educator în societatea prezentului, dar recunoştinţa trebuie să fie mare dacă o raportăm la menirea acestei profesii de excepţie. Consideraţiile noastre se îndreaptă astăzi către cei care construiesc personalităţi şi au înţeles că activitatea didactică devine o artă când îi înveţi pe alţii foarte bine.

Ce îşi doresc educatorii de ziua lor? În primul rând, ca educaţia să fie repusă în drepturile sale fireşti, ceea ce a început să se întâmple prin aplicarea noii legislaţii şcolare, ca educatorii să se bucure de cinstea şi locul ce li se cuvin în societate, ca instituţiile educaţiei şi şcoala să fie respectate, să se materializeze adevărul potrivit căruia intrarea României în societatea cunoaşterii nu se poate face decât prin educaţie.

Cu încrederea că toate aceste obiective se vor împlini, vă dorim cât mai multe satisfacţii în plan profesional şi vă invităm să edificăm împreună marile performanţe ale celor mici! Să aveţi sănătate şi putere pentru continuarea lucrului pe care îl faceţi cu atât de multă  dăruire. La mulţi ani, generaţiilor de educatori şi elevi deveniţi educatori, care duceţi spre viitor mirabila lumină a învăţăturii!

Târgu-Jiu, 5 octombrie 2011

Prof. Sebastian Justin Paralescu