Într-un volum al nostru formulam dorinţa ca fiecare intelectual să scrie măcar o dată fie şi numai un singur rând despre Eminescu aşa cum un credincios se roagă în fiecare zi măcar o dată  Dumnezeului său. Marinela Pîrvulescu a îndeplinit acest îndemn scriind despre Eminescu o lucrare cu pricepere şi seriozitate şi care conţine mai ales numeroase pagini care dezvăluie un adevărat talent de critic literar.

[…] Hegel vorbea într-o ocazie de „curajul adevărului” de care trebuie să se lase călăuzit oricine se simte atras în aventura cunoaşterii. Credem că autoarea face dovada acestui curaj. O temă ca cea privind pe Eminescu – transformat în mit naţional, cum spune istoricul Lucian Boia – înălţată pe cel mai înalt postament de prestigiu în cercetarea autohtonă, este atacată de autoarea noastră cu mult curaj, calm, luciditate şi rezultatul este remarcabil.

Prof. univ. dr. Vasile Muscă, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Eminescu rămâne o temă de permanentă actualitate, cu atât mai mult publicistica eminesciană care a fost, fie necitită, fie interpretată partizan şi viciat. Dacă poezia eminesciană s-a bucurat de o uriaşă exegeză, scrierile social-politice sunt redescoperite, dând personalităţii eminesciene noi dimensiuni.

Autoarea dovedeşte un adevărat talent scriitoricesc, într-o abordare cvasi-literară, potrivită cu tema luată în discuţie. De asemeni, se remarcă prin stilul sobru şi concis prin care îşi prezintă ideile, dovedind experienţă, talent şi bune perspective publicistice. Tema tratată se înscrie în contextul preocupărilor pentru recuperarea unor arii ale culturii române despre care s-a scris mai puţin. Am citit cu atenţie crescută o lucrare remarcabilă: doctă, bine scrisă, în spirit pozitiv, cu o atitudine matură asupra unui subiect neepuizat. Rezultatul este deja o carte, care nu asteaptă decât a fi publicată.

Veritabilă analiză elaborată cu acribie, ce vizează îndeosebi un public specializat, cartea  Marinelei Pîrvulescu este o lucrare valoroasă, de actualitate şi de perspectivă, în domeniul studiului publicisticii lui Eminescu.

 Conf. univ. dr. Vasile-Sorin Purec, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu