Grupul Școlar Energetic Nr.1 Târgu Jiu organizează în  data de 1 februarie 2012, ora 12.00, la sediul său din strada 23 August, nr. 11,  licitație deschisă (cerere oferte) în vederea atribuirii contractului de servicii de execuție tâmplărie PVC la doua corpuri de clădire (A și C) și întreținere în perioada de garanție (36 de luni).

1. Ofertanții vor depune oferta pentru întreaga gamă de servicii.

2. Data limită pentru depunerea ofertelor este 30 ianuarie, ora 15. Acestea pot fi transmise în electronic la adresa de e-mail energeticnr1@yahoo.com sau se depun la secretariatul unității.

3. Condițiile de eligibilitate, precum și cerințele minime cu privire la capacitatea tehnică și la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul:

– certificate de calitate pentru materialele folosite și firma de proveniență;

– domeniul de activitate al firmei să cuprindă acest tip de lucrări;

– experiență similară (minim trei lucrări în domeniu executate în ultimii 2 ani, cu recomandări de la beneficiari);

4. Perioada pentru care ofertantul trebuie să mențină oferta valabilă: 60 de zile.

5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

             Deschiderea ofertelor va avea loc  la sediul unității.      

 

 Director, Prof. Ing. Ionel Oană