Îndrumătorul pentru lucrări de laborator a fost elaborat cu intenţia de a ajuta elevii şi cadrele didactice în îmbunătăţirea  continuă a procesului de instruire practică în profil electric.

Prezentul îndrumător permite adâncirea şi stăpânirea proceselor şi fenomenelor studiate la disciplinele fizică, electrotehnică, măsurări tehnice, tehnici de măsurare în domeniu, acţionări electrice etc., precum şi la formarea deprinderilor practice în executarea de montaje după scheme date, în citiri rapide şi corecte de aparate de măsură sau prelucrări de date.

Autorii s-au străduit să prezinte cele mai semnificative lucrări, posibil de realizat cu un minim de investiţie. Prezentul efort didactic, pedagogic, îşi va găsi menirea abia în contribuţia la creşterea gradului de pregătire a elevilor.