ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE | 29 IULIE – Limba română, Limba franceză,  Limba engleză, Geografie, Educaţie plastică, Istorie; • 30 IULIE – Discipline tehnice, Fizică, Chimie, Matematică CORIGENŢA | 5 AUGUST – Limba română, Limba franceză,  Limba engleză, Geografie, Educaţie plastică, Istorie; • 6 AUGUST – Discipline tehnice, Fizică, Chimie, Matematică

Director adjunct, Prof. Vasile Udroiu

[Clasele de liceu, altele decât cele terminale (9, 11), clasele din ruta progresivă (XII) şi de maiştri23-24 august (încheierea situaţiei) şi 30 august – 3 septembrie 2010 (corigenţa)]