C l a s e l e
10 liceu, 12 liceu, 13 liceu (ruta progresivă), X şam, XI şam
Încheierea situaţiei şcolare: 4-6 august 2008
Corigenţa: 11-13 august 2008

C l a s e l e
9 liceu, 11 liceu, 12 liceu (ruta progresivă), IX şam
Încheierea situaţiei şcolare: 25-29 august 2008
Corigenţa: 1-12 septembrie 2008

Pentru detalii, sunaţi la secretariatul instituţiei!

__________________________________

D I S C I P L I N E
» ŞTIINŢE SOCIO-UMANE, prof. Daniel Murăriţa: incheieirea_situatiei-corigenta_2008 // examen_de_diferenta