Clasele terminale de liceu (10, 12 şi 13), clasa a X-a şcoală de arte şi meserii, anul de completare (XI): 29-30 iulie [încheierea situaţiei] şi 5-6 august 2010 [corigenţa].

Clasele de liceu, altele decât cele terminale (9, 11), clasele din ruta progresivă (XII) şi de maiştri: 23-24 august [încheierea situaţiei] şi 30 august – 3 septembrie 2010 [corigenţa].

Vezi fişierul 2010-corigente-situatii-neincheiate-Energetic! Contactaţi diriginţii pentru verificarea situaţiei şcolare!