Fie ca Lumina Sfintei Învieri să zăbovească în sufletele voastre şi să vă binecuvinteze bucuriile!