Festivalului Internaţional de Literatură «Tudor Arghezi» • Ediţia a XXX-a, 21-23 mai 2010. Ajuns la cea de-a 30-a ediţie, festivalul omagiază pe cel care rămâne unul dintre cei mai mari scriitori ce i-a dat literatura română de-a lungul timpului şi îşi propune să contribuie la stimularea pe criterii valorice a scrisului românesc contemporan, inclusiv pentru cunoaşterea şi promovarea operei argheziene, în ţară şi peste hotare.
Festivalul se adresează creatorilor de literatură şi exegeţilor în arghezologie din ţară, precum şi vorbitorilor de limbă română din comunităţile de peste graniţe, cu preocupări în domeniu.
În organizarea Festivalului îşi aduc contribuţia: Consiliul Judeţean Gorj, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”, Consiliul Local şi Primăria Târgu-Cărbuneşti, Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, Centrul Cultural şi Biblioteca “Tudor Arghezi” Târgu Cărbuneşti, alte instituţii de cultură, ligi, fundaţii, societăţi culturale, posturi de radio, cotidiane şi edituri din Gorj. Programul festivalului se desfăşoară în perioada 21-23 mai a.c., la Târgu-Jiu şi Târgu-Cărbuneşti, localitatea de obârşie a scriitorului, având colaborarea Uniunii Scriitorilor din România.

SECŢIUNI ŞI PREMII
I. Premiul Naţional de Literatură “Tudor Arghezi” pentru Opera Omnia, atribuit pe criterii valorice unui scriitor român contemporan. Premiul, în sumă de 5000 lei, va fi acordat de Uniunea Scriitorilor din România, iar Consiliul Local şi Primăria Tg-Cărbuneşti vor atribui laureatului titlul de „Cetăţean de Onoare” al oraşului.
II. Premiul Tudor Arghezi, pentru Opera Omnia atribuit unui scriitor european contemporan de prestigiu. Premiul, în sumă de 1500 lei, va fi acordat de Consiliul Judeþean Gorj şi va fi însoþit de titlul de “ Cetăţean de Onoare ” al oraşului Tg. Cărbuneşti.
Pentru acordarea acestor premii, organizatorii vor solicita propuneri de nominalizare de la reviste literare, asociaţii ale scriitorilor, fundaţii şi societăţi culturale, personalităţi de seamă ale literaturii române, de la alte instituţii culturale.
III. Premiul pentru «Opera Prima» (volum de debut în poezie), în valoare de 1000 lei, acordat de Consiliul Judeţean Gorj. În vederea atribuirii acestui premiu, se vor cere propuneri de nominalizare unor edituri de prestigiu cu preocupări constante în promovarea pe criterii valorice a volumelor de debut tipărite în perioada mai 2009 – mai 2010.
IV. Secţiunea “Cuvinte Potrivite”, pentru volum de poezie în manuscris, deschis autorilor români nedebutaţi, având vârsta maximă de 47 ani. Manuscrisele nu trebuie să depăşească 100 pagini. Se atribuie un singur premiu, în valoare de 1000 lei, şi este acordat de Consiliul Judeţean Gorj.
V. Secţiunea «Bilete de Papagal», pentru grupaj de poezie.
La această secţiune pot participa poeţii ce-şi aşteaptă consacrarea, cu un grupaj de minim 10 (zece) poezii dactilografiate, într-un singur exemplar. Se acordă următoarele premii:
Premiul I, în valoare de 800 lei, acordat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj;
Premiul II, în valoare de 700 lei, acordat de Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”;
Premiul III, în valoare de 600 lei, acordat de Centrul Cultural “Tudor Arghezi” Tg-Cărbuneşti.

La această secţiune vor mai fi acordate menţiuni ale unor edituri, fundaţii, reviste literare, posturi de radio etc., invitate în festival. Pentru această sectiune juriul are dreptul de a redistribui premiile. Câştigătorii locului I de la ultimele trei ediţii nu sunt acceptaţi în concurs.
VI. Secţiunea de arghezologie, deschisă scriitorilor români pentru exegeze care au ca obiect de studiu viaţa şi opera lui Tudor Arghezi (studii publicate sau în manuscris).
Premiul în valoare de 1000 lei este acordat de Consiliul Judeţean Gorj.
VII. Secţiunea de promovare a operei argheziene, deschisă participanţilor de peste hotare, cu merite în traducerea sau ilustrarea grafică a operei lui Tudor Arghezi, precum şi în traducerea sau publicarea de exegeze despre viaþa şi opera acestuia ( monografii, studii, eseuri…).
Se atribuie trei premii, în sumă de 1500 lei fiecare, acordate de Consiliul Judeţean Gorj.
Alte precizări
La festivitatea de premiere, laureaţii vor primi, pe lângă premiile de mai sus, diplomele aferente şi trofeul Festivalului.
Lucrările – dactilografiate, într-un singur exemplar, pentru secţiunile de concurs, precum şi volumele pentru Opera Prima, Cuvinte Potrivite, şi cele de arghezologie se primesc până la data de 17 mai a.c., pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 210135 Târgu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 15, judeţul Gorj, cod poştal: 210135, cu menţiunea “Pentru Festivalul «Tudor Arghezi»”. La expediere se vor respecta obişnuitele cerinţe: în plicul mare se introduce plicul mic cu motto, iar în interior se sigilează datele autorului, inclusiv un număr de telefon, la care poate fi contactat.
Juriul îşi va desfăşura lucrările pe două secţiuni:
– de preselecţie, alcătuit din reprezentanţii organizatorilor, îşi va începe lecturarea în 17 mai;
– naţional, care cuprinde şi juriul de preselecţie, va definitiva jurizarea în cursul zilei de 21 mai a.c., în aşa fel încât să poată fi anunţaţi laureaţii în timp util, în vederea participării la festivitatea de premiere, ce se va desfăşura la Târgu-Cărbuneşti, în 23 mai, începând cu ora 11.00.
În condiţii de sponsorizare sau a altor forme de susţinere materială, juriul poate acorda şi alte premii. Cheltuielile de cazare, diurnă şi transport în interiorul judeţului pentru juriu şi invitaţi vor fi suportate de organizatori, cu menţiunea că pentru laureaţi nu se asigură decontarea cheltuielilor de transport.
Laureaţilor din afara graniţelor li se decontează şi transportul de la intrarea pe teritoriul României.Organizatorii îşi rezervă dreptul de a publica unele lucrări prezentate în concurs, fără să acorde drepturi de autor.
Informaţii suplimentare la telefon/fax: 0253/213.710 şi 0721.370057 (Centrul Jud. pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale) ; Persoane de contact: dir. Ion Cepoi – (0721.370057); Constantin Popescu – 0766715938; http://www.traditiigorj.ro, e-mail: traditii_gorj@rdslink.ro ; 0253/214.904 (Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”) Persoane de contact: dir. Alexandra Andrei – 0729901062
Organizatorii urează succes tuturor concurenţilor şi mulţumesc pentru participare.
Consiliul Judeţean Gorj, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”, Consiliul local şi Primăria Târgu-Cărbuneşti, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu, În colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România. partener media: www.agonia.ro

Viorel Surdoiu • Agonia.ro