Felicitări colegei Marinela Pîrvulescu pentru obținerea titlului de doctor în filosofie prin susținerea publică a tezei  „Aspecte ale gândirii social-politice eminesciene”, coordonator, prof. univ. dr. Vasile Muscă (Universitatea Babeș Bolyai – Cluj Napoca).