„Familia mea nu iubeşte violenţa!” • concurs • 8 martie – 15 mai 2010. Aflat la prima ediţie, Concursul Judeţean „Familia mea nu iubeşte violenţa”, are drept scop sensibilizarea elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor şi a întregii comunităţi faţă de realitatea violenţei în familie şi de gravele ei consecinţe. [Regulamentul şi fişa de înscriere: Regulament – fisa de inscriere]

Justificare. Violenţa intrafamilială este o problemă de mare actualitate, o realitate socială care nu poate fi ignorată, cu care se confruntă majoritatea societăţilor contemporane şi care afectează tot mai multe vieţi. Manifestarea repetată a unor comportamente violente în căminul familial, este cu atât mai gravă cu cât acesta reprezintă mediul în care individul trebuie să beneficieze de intimitate, linişte şi securitate, pe de o parte, şi este instituţia cu una din cele mai importante funcţii în procesul de socializare, pe de altă parte. Violenţa intrafamilială conduce la deteriorarea relaţiilor dintre membrii familiei, determinând, astfel, modificarea structurii acesteia, a rolului şi funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească la nivelul societăţii, contribuind, în final, la intensificarea conduitelor destructive şi deviante şi nu la păstrarea echilibrului social.

Psihopedagog, Andreea Murgu Mitescu