Actualizat 27.06.2012

Rezultate  FRANCEZĂ  |  ENGLEZĂ.

Actualizat 25.06.2012

Vezi AICI comisiile și repartizarea elevilor la proba C, oral.

Vezi AICI repartizările elevilor pe săli!

Proba C de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal. Proba de înțelegere a unui text audiat (20 min) și proba scrisă (120 min).

LUNI, 25.06.2012, ÎNCEPÂND CU ORA 12.00

Candidații vor avea asupra lor actul de identitate (certificatul de naștere sau cartea de identitate), un instrument de scris (cerneală albastră) și se vor prezenta cu o oră înainte de oră programată. Nu este permisă pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Frauda și tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen.

Se vor lua în considerare numai răspunsurile scrise pe foaia de examen!