I. Pe urmele lui Eminescu… Prezentare biografică
II. Nevoia de artă, nevoia de frumos. Recitare: creaţie eminesciană, creaţie proprie;
III. Concurs literar „Mihai Eminescu”:
A. Analiză de text: Mureşanu (varianta 1876); Făt Frumos din Lacrimă ;
B. Creaţie proprie: poezie, eseu, proză scurtă;
Notă: lucrările vor avea maxim 3 pagini, tehnoredactate, dimensiunea fontului sa fie de 12, iar distanţa între rânduri să fie de 1,5.
MARŢI, 15 IANUARIE 2008, ÎN CLUB, ORA 12.00

Coordonator: Prof. Marinela Pîrvulescu