energetic echipament modular

Liceul Energetic Târgu Jiu are plăcerea să primească de la dumneavoastră oferte pentru următoarele echipamente dotare laborator electronică/automatizări:

ECHIPAMENT MODULAR PENTRU STUDIUL CIRCUITELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Echipamentul propus pentru studiul electrotehnicii și electronicii este format dintr-o platformă de bază și o serie de plăci cu montaje acoperind diverse tematici.

# Modulul central înglobează:

–          Sursă de alimentare cu protecție ajustabilă la supracurent

–          Sursă de alimentare simetrică de curent continuu cu protecție electronică

–          Sursă de alimentare simetrică de curent alternativ protejată electronic

–          Releu, 3 lămpi, buzzer, speaker

–          Display numeric, comutatoare, potențiometre

–          Decodor hexazecimal

–          Generator de funcții

–          Oscilator

–          Suport plăci de experimente

# Cu plăcile pentru experimente se acoperă următoarele tematici:

  • Electrotehnică și electronică analogică

–          Legea lui Ohm

–          Teoremele lui Kirchoff

–          Studiul circuitelor de curent alternativ

–          Elemente active de circuit (diode și tranzistor)

–          Circuite redresoare

–          Circuite amplificatoare

  • Electronică digitală

–          Studiul dispozitivelor de bază

–          Codificatoare

–          Decodificatoare

–          Multiplexoare

–          Porți logice (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR)

–          Comparatoare

–          Sumatoare

–          Circuite basculante

–          Bistabili

–          Numărătoare

–          Registrii de deplasare

–          Memorii

Notă: echipamentele vor fi achiziționate ca urmare a proiectelor europene de parteneriat cu state ca: Germania, Spania, Polonia, Grecia etc.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Toate firmele care au avizele necesare pentru producția și comercializarea produselor solicitate trebuie să cunoască următoarele cerințe în mod expres:

–          echipamentele însoțite de documente de calitate

–          țara de proveniență

–          fișa individuală cu caracteristicile tehnico-funcționale

–          garanția (durata)

–          asistența tehnică

–          schemele de principiu și funcționare ale echipamentelor furnizate

Plata se va face în luna decembrie când Agenția Națională pune la dispoziția școlii suma restantă.

Așteptăm ofertele dumneavoastră!