CLASELE 10, 12, 13, ANUL DE COMPLETAREÎncheierea situaţiei: 3-4 august; Corigenţa: 10-11 august. CLASELE 9, 11, ŞCOALA DE MAIŞTRI Încheierea situaţiei: 22-26 august; Corigenţa: 29 august-2 septembrie.

 Elevii corigenţi din clasele terminale care nu pot participa la sesiunea de corigenţă stabilită pentru aceste clase în luna august, se pot înscrie la sesiunea generală de corigenţe din perioada 29 august – 2 septembrie. Elevii corigenţi din clasele terminale care s-au prezentat la sesiunea de corigenţe pentru aceste clase din luna august şi nu au promovat examenul de corigenţă, vor fi declaraţi repetenţi şi nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din 29 august – 2 septembrie.

Elevii din clasele terminale de liceu, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, a doua sesiune de examen 2011, în data de 12 august 2011. Elevii claselor terminale de liceu şi ai anului de completare, care au promovat examenele de corigenţă în sesiunea august 2011, se pot înscrie la examenul de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august 2011. [Extras din Nota MECTS nr. 41021 din 25.05.2011]