• Istoric

zid.jpg

wwwsubpunct istoric

Director:

  • Prof aavsile Udroiu, profesor istorie- 1ian.2017-prezent

♦ Prof.ing. Oană Ionel, profesor inginer (domeniul electric) – 1 sept. 2006 – 2017.

♦ Prof.ing. Condescu Aristică, profesor inginer (domeniul mecanic) – 1 sept. 1999 – 31 aug. 2005.

 

Director adjunct:

  • Prof.ing. Butoarca Antoaneta, profesor inginer-1ian.2017-prezent

♦ Prof. Alin Vasile Sulea, profesor educaţie fizică şi sport – sept. 2014 – 2017.

♦ Prof. Vasile Udroiu, profesor istorie – 1 sept. 2006 – sept. 2014.

♦ Prof. Pîrvulescu Mihaela, profesor biologie – 1 sept. 2001 – 31 aug. 2006.

 

Consilier educativ:

  • prof.Nicoleta Nica, profesor lb.franceza-2017-prezent

♦ Prof. Ionescu Cosmin, profesor inginer – oct. 2014 – 2016

♦ Prof. Fometescu Olivia, profesor fizică – 1 sept. 2012 – oct. 2014

♦ Prof. Murărița Daniel, profesor socio-umane – 1 sept. 2006 – 31 aug. 2012.

♦ Prof. Udroiu Vasile, profesor istorie – 1 sept. 2005 – 31 aug. 2006.

♦ Prof. Băbucă Cristina, profesor limba română – 1 sept. 2001 – 31 aug. 2005.

♦ Prof. Pîrvulescu Mihaela, profesor biologie – 1 sept. 1999 – 31 aug. 2001.

 

zid.jpg

În anul 1977, Liceul “Ecaterina Teodoroiu” situat în strada 1 Decembrie 1918, nr. 29 bis, a trecut sub tutela Întreprinderii Electrocentrale Rovinari şi a devenit Liceul Industrial Energetic “Ecaterina Teodoroiu”.

Pe lângă baza materială existentă, respectiv corpul principal al liceului, un internat, o cantină şi o centrală termică, IE Rovinari a îmbunătăţit substanţial baza materială prin construirea unui corp de 6 laboratoare pe trei nivele, alipit corpului principal de clădire, o sală de sport, un corp cu 6 ateliere şcoală, un nou internat, magazii şi alte anexe necesare procesului instructiv-educativ. Dezvoltându-se permanent, atât numeric cât şi valoric, Liceul Industrial Energetic “Ecaterina Teodoroiu” a devenit în 1990 Grup Şcolar Industrial Energetic “Ecaterina Teodoroiu” cu 52 de clase de liceu, şcoală profesională şi şcoală postliceală, având 1580 de elevi şi 86 cadre didactice titulare.

Liceul a devenit recunoscut atât pe plan local cât şi pe plan naţional, fiind unul din liceele de referinţă ale judeţului, recunoscut în special prin performanţele obţinute la Olimpiadele Şcolare judeţene şi naţionale, precum şi la Concursul pe meserii al fazelor judeţene, liceele energetice. Astfel, în anul 1995-1996, liceul a avut 42 de elevi olimpici la discipline fundamentale precum matematică, fizică, chimie, informatică, biologie, discipline socio-umane, discipline tehnice la liceu şi şcoala profesională, ocupând în felul acesta un loc fruntaş pe ţară şi locul III în ierarhia liceelor energetice.

Înainte de 1989, în amintirea fostei Şcoli Secundare de Fete, creată încă din 1855 la Târgu Jiu din iniţiativa lui Constantin C. Săvoiu Surcel, având girul conducerii judeţului şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, colectivul de cadre didactice a propus autorităţilor abilitate divizarea fostului Grup Şcolar într-un Liceu Teoretic şi un Grup Şcolar Energetic. Astfel, prin Adresa MEN Nr. 31390/21.04.1999 şi prin Dispoziţia Nr. 77/31.05.1999 a I.S.J Gorj, Grupul Şcolar Industrial Energetic “Ecaterina Teodoroiu” s–a scindat începând cu data de 1 septembrie 1999 în 2 unităţi de învăţământ distincte şi anume: Liceul Teoretic “Ecaterina Teodoroiu” şi Grupul Şcolar Nr.1 Târgu Jiu, cu sediul în strada Aleea 23 August, Nr.11.

În 1999 cei 2 directori, ai liceului scindat, au preluat conducerea celor două instituţii nou înfiinţate, profesor Zenovie Cârlugea la Liceul Teoretic “Ecaterina Teodoroiu” şi profesor inginer Aristică Condescu la Grupul Şcolar Nr.1 Târgu Jiu. Ulterior cele două licee vor deveni Grup Şcolar Energetic Nr.1 Târgu Jiu, respectiv Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, având fiecare bază materială, încadrare şi conducere proprii.

Prin Hotărârea Guvernului României din 23.01.2003 publicată în M.O. din 18 Febr. 2003, baza materială aparţinând Societăţii Termoelectrica S.A., a fost trecută în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Grupului Şcolar Energetic Nr.1. Aceasta este compusă dintr-un corp principal de clădire cu parter şi 3 nivele, sală de sport, o clădire cu 6 ateliere şcoală şi un corp clădire cu 6 laboratoare. Toate acestea reprezintă de fapt baza materială a liceului cu menţiunea că se folosesc în comun, de către cele două licee, sala de sport, atelierele anexe precum şi centrala termică şi cantina, ce aparţin Colegiului Naţional.

Relaţii de parteneriat întreţine liceul nostru cu Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni, Termoserv SA Rovinari, cu instituţii de prestigiu (Biblioteca Judeţeană Christian Tell, Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu, Şcoala Populară de Arte, Ocolul Silvic, Agenţia de Mediu, Agenţia de Sănătate Publică etc), iar la nivel local cu toate liceele din municipiul Târgu Jiu. Relaţiile de colaborare şi subordonare sunt cu Consiliul Local şi Primăria Municipiului Târgu Jiu, Consiliul Judeţean, Prefectura Judeţului Gorj, Poliţia Târgu Jiu, Jandarmeria Târgu Jiu, Direcţia de Patrimoniu, AJOFM Târgu Jiu etc.

În instituţia noastră, încadrarea este asigurată de 43 profesori titulari, 20 profesori detaşaţi şi suplinitori precum şi un număr de 12 angajaţi ca personal didactic auxiliar şi nedidactic. Continuând tradiţia şi performanţele fostului Grup Şcolar Energetic “Ecaterina Teodoroiu”, Grupul Şcolar Energetic Nr.1 pregăteşte elevii de liceu şi şcoala de arte şi meserii într-o gamă variată de specializări şi meserii. Astfel, la liceu, pe lângă diploma de bacalaureat, absolvenţii primesc diplomă de tehnician recunoscută în U.E. în specializările electronică şi automatizări, electrotehnică şi mecatronică. De asemenea, în cadrul liceului nostru, se desfăşoară cursuri pentru şcoala de maiştri, domeniul electric, cu finanţare de la bugetul de stat. Orele de laborator tehnologic şi cele specifice de practică se desfăşoară în laboratoare şi ateliere şcoală. Cursurile de informatică se efectuează în trei laboratoare moderne, dotate cu unităţi performante, de ultimă generaţie, legate atât în reţea locală, cât şi conectate la reţeaua internet. La Şcoala de Arte şi Meserii elevii sunt pregătiţi în meseriile: electrician centrale staţii şi reţele electrice, electrician auto, mecanic motoare termice, lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic. În primii doi ani, aceşti elevi îşi desfăşoară practica în atelierele şi cabinetele şcoală. În anii terminali sub îndrumarea maiştrilor instructori prin relaţii de parteneriat, elevii îşi desfăşoară practica în producţie într-o serie de societăţi comerciale având profilul meseriilor elevilor pregătiţi de noi (SC Electrica SA, ACR, SC Coral Auto SRL, SC Lazăr Service COM SRL), iar cei în meseria de lăcătuş mecanic îşi desfăşoară activitatea practică în atelierele de lăcătuşerie ale şcolii unde execută lucrări pe bază de comandă şi deviz, îmbunătăţind în felul acesta veniturile extrabugetare ale liceului.

De la înfiinţare şi până în prezent, promovabilitatea elevilor la sfârşit de an şcolar a fost de peste 98%. La examenul de bacalaureat, elevii claselor a XII-a (liceu) şi a XIII-a (rută progresivă), au promovat în proporţie 98%, majoritatea fiind, în prezent, studenţi sau absolvenţi de studii superioare. La şcoala de arte şi meserii, promovabilitatea la absolvire a fost de 100%, o bună parte dintre absolvenţi angajându-se la firme de stat/particulare, în municipiu sau judeţ, sau continuând studiul liceal, prin ruta progresivă. În decursul anilor s-a observat o creştere calitativă a procesului educaţional după cum relevă statistica, acest aspect confirmând recunoaşterea valorii liceului la nivel local şi judeţean pe baza rezultatelor obţinute. Astfel, planul de şcolarizare propus a fost realizat în fiecare an şcolar.

De la înfiinţare şi până în prezent, în cadrul Grupului Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu, s-au obţinut rezultate notabile, consecinţă a efortului izvorât pe de-o parte din credinţa în misiunea de dascăl din partea cadrelor didactice, iar pe de altă parte, graţie interesului acordat învăţăturii, dorinţei de instruire şi autodepăşire a elevilor, creându–se premisele unui viitor promiţător.

 

Sus