consfatuiri energetic nr1

În conformitate cu Legea nr 128/1997, art 33 şi 40, pe baza planului managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj se organizează, în perioada 09 – 22 septembrie 2009, consfătuirile judeţene pe discipline de studiu.

Limba şi literatura română 22.09.09, CNTV • Limbi moderne 15.09.09, CNTV • Matematică 21.09.09, CCVM • Fizică-Chimie 18.09.09, CNTV • Biologie 17.09.09, CNTV • Istorie/Ştiinţe socio-umane 16.09.09, CNSH • Geografie 16.09.09, CNTV • Discipline tehnice 17.09.09, CCVM • Arte 17.09.09, LMAP • Educaţie fizică şi sport 18.09.09, CCVM • Religie 16.09.09, CCVM • Informatică 21.09.09, CNTV • ora 09.00.

Tematica consfătuirilor pe discipline de studiu este: 01.Prezentarea raportului stării disciplinei în anul şcolar 2008-2009 şi a planului managerial pentru anul şcolar 2009 – 2010;  02.Dezbaterea OM 4595/ 22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 03. Prezentarea şi analiza noilor planuri cadru; 04. Prezentarea şi analiza modificărilor la nivelul programelor şcolare pentru clasele I-VIII, modificări care au avut în vedere adaptarea tuturor programelor şcolare din învăţământul primar şi gimnazial la modelul programelor şcolare din învăţământul liceal, centrate pe competenţe; 05. Prezentarea şi analiza revizuirilor unor programe şcolare de liceu, în conformitate cu noile planuri cadru; 06. Dezbaterea modalităţilor de întocmire a documentelor de proiectare a activităţii didactice; 07. Dezbaterea modalităţilor de organizare a concursurilor şi olimpiadelor şcolare pentru anul şcolar 2009-2010; 08. Constituirea Consiliului consultativ al disciplinei; 09. Înscrieri pentru dobândirea calităţii de metodist; 10. Prezentarea ofertei de formare a CCD Gorj; 11. Stabilirea tematicilor cercurilor pedagogice.  [Adresa ISJ Gorj nr.6787 / 08.09.2009]