• În atenția profesorilor de chimie! •

Vineri, 26 martie 2010, se va desfășura etapa județeană a Concursului Interjudețean de Chimie pentru Licee Tehnologice „D.I.Mendeleev” la Colegiul Tehnic „Henri Coandă” din Târgu Jiu. Vă rugăm să trimiteți listele cu elevii participanți, conform modelului din anexă, până la data de 20 martie 2010, pe adresa de e-mail vio_chimista_008@yahoo.com.

Deoarece concursul va presupune și o fază interjudețeană, fiind inclus în Calendarul Activităților Extrașcolare, iar proiectul depus a fost avizat doar pentru elevii din filiera tehnologică, vă rugăm ca elevii selectați pentru etapa județeană să fie obligatoriu de la clasele cu profil tehnic din școala dumneavoastră. Propunerile de subiecte și baremele de notare vor fi aduse de către profesorii însoțitori în format electronic în ziua concursului, ora 7.00. Subiectele vor fi sub formă de  test grilă cu 10 întrebări cu câte 4 variante de răspuns, unul fiind corect. Itemii 6, 7, 8, 9, 10 vor fi elaborați sut formă de probleme de calcul.

Profesor coordonator, Elena Ciobanu

• Programa: [Programa etapa judeteana Mendeleev] • Anexa: [Anexa 1 Mendeleev]

• Modele subiecte: [Th IX a] [Th IX b] [Th X a] [Th XI a] [Th XI b] [Th XII a] [Th XII b]