Catedra de Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane a GŞ Energetic Nr.1 – Târgu Jiu anunţă desfăşurarea Cercului Pedagogic la disciplina Istorie, miercuri, 7 decembrie 2011.

PROGRAM

08.30–09.00 * Sosirea participanţilor
09.00–09.50 * Lecţie demonstrativă , Prof. Claudiu Mărăcine
09.50–10.00 * Pauză
10.00-11.00 * Lansare de carte
Vasile Udroiu – “Războiul din Răsărit – influenţa sa asupra raporturilor dintre Putere şi Opoziţie”
Gh. Nichifor, Dorina Nichifor, Andrei Popete-Pătraşcu – “Viaţa cotidiană din Gorj în mărturii ale vremii” (1938-1947)
11.00–12.00 * Discuţii
12.00-13.00 * Vizitarea instituţiei

INSPECTOR DE SPECIALITATE * Prof. Dr. Maria Cochină (CNTV)
RESPONSABIL CERC * Prof. Mihaela Ioniţă-Niculescu (CCVM)
ORGANIZATORI * Prof. Vasile Udroiu, Prof. Claudiu Mărăcine [Energetic – Târgu Jiu]