situaţii şcolare

CALENDAR corigenţe/situaţii neîncheiate / anul şcolar 2012-2013

0

incheierea corigenta energetic 2013

Clasele a X-a, a XII-a, a XIII-a: Situaţii neîncheiate 31 iulie – 1 august 2013, Examen de corigenţă 7, 8 august 2013.

Clasele a IX-a, a XI-a: Situaţii neîncheiate 26-30 august 2013, Examen de corigenţă 2-6 septembrie 2013.

Clasele din şcoala postliceală şi de maiştri: Situaţii neîncheiate 26-30 august 2013, Examen de corigenţă 2-6 septembrie 2013.

 

ACTUALIZARE

Situaţii neîncheiate 26-30 august 2013

26 – Română, Franceză, Engleză

27 – Matematică, Fizică, Chimie, Biologie

28 – Istorie, Geografie, Socio-Umane, Religie

29 – Educaţie fizică, Discipline tehnice

30 – Discipline tehnice

Corigenţă 2-6 septembrie 2013

2 – Română, Franceză, Engleză

3 – Matematică, Fizică, Chimie, Biologie

4 – Istorie, Geografie, Socio-Umane, Religie

5 – Educaţie fizică, Discipline tehnice

6 – Discipline tehnice

Notă:
Pentru elevii care promovează examenele de corigenţă, înscrierea pentru examenul de Bacalaureat, sesiunea de examen august-septembrie 2013, se face în data de 9 august 2013.

Desfăşurarea examenelor de corigenţă în anul şcolar 2010-2011

3

CLASELE 10, 12, 13, ANUL DE COMPLETAREÎncheierea situaţiei: 3-4 august; Corigenţa: 10-11 august. CLASELE 9, 11, ŞCOALA DE MAIŞTRI Încheierea situaţiei: 22-26 august; Corigenţa: 29 august-2 septembrie.

 Elevii corigenţi din clasele terminale care nu pot participa la sesiunea de corigenţă stabilită pentru aceste clase în luna august, se pot înscrie la sesiunea generală de corigenţe din perioada 29 august – 2 septembrie. Elevii corigenţi din clasele terminale care s-au prezentat la sesiunea de corigenţe pentru aceste clase din luna august şi nu au promovat examenul de corigenţă, vor fi declaraţi repetenţi şi nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din 29 august – 2 septembrie.

Elevii din clasele terminale de liceu, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, a doua sesiune de examen 2011, în data de 12 august 2011. Elevii claselor terminale de liceu şi ai anului de completare, care au promovat examenele de corigenţă în sesiunea august 2011, se pot înscrie la examenul de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august 2011. [Extras din Nota MECTS nr. 41021 din 25.05.2011]

Sus