recomandăm

Conferința Internațională de Diseminare a Proiectului “Electromagnetic Pollution by Installations for Electricity Production, Transmission Lines, Substations, Transport Intra and Inter Cities and Appliances”

0

Liceul Energetic organizează marți, 27 iunie 2017, în Sala Rondă a Complexului Anna Events Conferința Internațională de Diseminare a Proiectului “Electromagnetic Pollution by Installations for Electricity Production, Transmission Lines, Substations, Transport Intra and Inter Cities and Appliances”.

Evenimentul  reprezintă pentru școala noastră încheierea cu succes a unui proiect Erasmus+ de parteneriat strategic, derulat pe parcursul a 2 ani, în care s-au realizat schimburi de informație, promovarea inovației și bune practici internaționale în domenii ca:  energii neconvenționale,  protecția mediului și eficiență energetică.

Conferinţa îşi deschide porţile către persoane provenind din mai multe ţări, din mediul universitar și preuniversitar dar şi din rândul companiilor în domeniu, promovând schimbul de experiență între specialiști din țările Uniunii Europene. [program conferinta]

impuls / nr. 14 / aprilie 2017

3

Școala de meserii | UCENIC ELECTRICIAN

0

Școala de meserii „UCENIC ELECTRICIAN” – Program pilot al strategiei de CSR pentru susținerea școlilor profesionale cu profil electric

ÎN PARTENERIAT CU DISTRIBUȚIE OLTENIA!

De ce iubesc Istoria?

0

istoriaArticol scris de Dana Ştefania Braşoavă | IMPULS, nr. 2

Ai citit titlul şi ai râs. Ai pufnit, ţi-ai dat ochii peste cap şi te-ai întrebat zeflemitor: “La ce îmi trebuie mie istoria?” Poate ar fi cazul să te lumineze cineva! Ai deschis vreodată o carte de istorie? Un manual, o biografie a unei personalităţi marcante, nu ştiu, ceva în legătură cu acest domeniu? Îmi vei răspunde: “Evident, toată lumea a făcut asta cel puţin o dată în viaţa!”. Sigur, doar că tu imediat ce ai deschis-o, ţi-ai pus întrebarea infamă şi nu ai mai căutat răspunsul. Te-ai mulţumit să te complaci în ignoranţă!

Întâmplător, acum mulţi ani, am dat peste un citat al lui Miguel de Saavedra Cervantes care spunea aşa: “Istoria este emulul timpului, depozit al acţiunilor, martor al trecutului, exemplu şi înştiinţare a prezentului, avertisment al viitorului.” Traducerea? Nu ai avea nevoie de traducere dacă ai fi încercat măcar o dată în viaţă să găseşti răspunsul la acea întrebare înrobitoare. Un simplu exerciţiu de imaginaţie te va ajuta, poate, să înţelegi. Ne naştem, creştem, îmbătrânim, murim. Scopul vieţii este un lucru pe care mulţi nu îl înţeleg! Nu e suficient să treci prin viaţă. Nu e suficient să mori cu acelaşi bagaj intelectual cu care te-ai născut, doar pentru că ţi-a fost prea greu să răspunzi la o singură întrebare. Dacă în răspunsul întrebării stă întreaga esenţă a fiinţei tale? Nu vei afla niciodată, pentru că… ai râs atunci când ai văzut titlul!

Eu am ales istoria pentru că (mai mult…)

REGELE MIHAI şi MAREŞALUL ANTONESCU

0

Regele-Mihai-si-Maresalul-AntonescuArticol scris de Vasile Udroiu | IMPULS, nr. 2

Evoluţia României în perioada celui de-al doilea război mondial a fost atent urmărită de către istoricii români şi străini, de obicei, cu intenţii oneste şi cu readucerea la minimum a subiectivismului, existând, însă, şi multe abordări excesiv partizane.

Problema raporturilor dintre Regele Mihai şi Mareşalul Antonescu a fost abordată după ’89 deseori, în contrastul în care s-a încercat repunerea celor două personalităţi într-o lumină realistă, deoarece în timpul regimului comunist, şi faptele unuia şi ale celuilalt fuseseră ţinta unor interpretări conform intereselor de partid.

Anumite interese politice străine argumentează ideea Holocaustului în România, găsind susţinere şi la istoricii români, fiind blamat şi găsit un singur vinovat, deşi la conducerea ţării, atunci, mai era cineva – Regele Mihai. În numele lui se făcea totul: se dădeau legi, se judeca şi condamna, se pornea la luptă. Totuşi, lui nu i se aduce nici o învinuire la capitolul respectiv.

Moartea i-a adus lui Ion Antonescu intrarea în Istorie ca o figură eroică a poporului român. Moartea lui Antonescu i-a adus Regelui o pată de neşters pe imaginea cu care va intra în istorie. De aceea, a incercat – după ce şi-a pierdut tronul, în faţa aceloraşi comunişti de partea cărora se plasase, sacrificându-l pe Mareşal –, şi pentru acest moment al relaţiei sale cu Antonescu, să cosmetizeze faptele.

Regele Mihai s-a (mai mult…)

Despărţirea de secretele care însingurează

0

spovedanie neterminataArticol scris de Valeria Roşca | IMPULS, nr. 2

Am descoperit de curând Spovedanie neterminată, de Gena Geamănu, publicată la Editura Bizantină,  o carte tulburătoare, despre singurătate și secrete, într-adevăr… Dar o singurătate care devenea tot mai acută în prezența celorlalți și niște teribile secrete spuse tuturor în gura mare…

Cum este posibil ca singurătatea să crească în jurul tău când oamenii mișună pe lângă tine, când ești prins în relații dintre cele mai diverse, care domestice, care profesionale? Cum e posibil să nu te mulțumească nimic, când aparent nimic nu-ți lipsește, nici libertate, nici profesie, nici iubire, așa cum o înțelege toată lumea?!… Tinerii visează cu nesaț la clipa când vor putea zburda liberi prin lume, departe de privirea severă a tatălui ori de gura restrictivă a mamei, să încerce toate variantele libertății… sau libertinajului! Și în loc de minunata voluptate, ce să vezi? Gustul cenușii! În ce fel suntem construiți? Sau doar Gena Geamănu este altfel, bizară, unică, singulară?  De ce simte atât de acut non-sensul vieții, neliniștea de a fi și uneori chiar dorința ilogică dar intensă de a nu mai fi? Și ce convertire miraculoasă trăiește, încât viața ei își schimbă radical coordonatele, culorile, pulsul, ritmul? Cum ajungi din singurătate pustiitoare, în chiar epicentrul comuniunii? Cum ajungi din deșert în Eden? Este o călătorie cu ajutorul imaginarului, sau este o călătorie reală, un tropism firesc al acestei complexe și misterioase ființe numită om?

De fapt fiecare om este (mai mult…)

IMPULS, nr.1, serie nouă

0

Cu sprijinul claselor 11B, 12B şi 12C, a apărut numărul 1 (serie nouă) al revistei şcolare IMPULS.

Mulţumim tuturor colaboratorilor! Revista poate fi citită în format electronic AICI!

Responsabilitatea de a fi intelectual – Valeria Roșca

rosca valeriaRadiografia societăţii contemporane, golite în mare parte de sens şi semnificaţii, tocmai prin invazia agresivă şi necenzurată a influenţelor facile, prin dominaţia covârşitoare a pragmatismului, reprezintă, fără îndoială, un act de curaj din partea eseistei, cu atât mai mult cu cât materializarea gestului reflexiv, a lucididăţii discursului şi a analizei minuţioase porneşte de la experienţa personală, aceea de profesor. Abordarea lecturii cu multiplele ei funcţii creionează o primă condiţie de existenţă a intelectualului. Retorica discursului trădează neliniştile omului ce se confruntă cu realitatea marcată de superficialitatea contemporaneităţii ce pare a fi spulberat norma şi normalitatea. Lecturile devin mijloace de „cunoaştere a mecanismelor ce întreţin societatea”, justificând astfel, din perspectivă estetică, elecţiunile făcute. Probleme precum politica, moralitatea, ideologia, dihotomia biblică bine-rău sunt doar câteva aspecte asupra cărora zăboveşte, creând pârghiile necesare adaptării la imperativele prezentului.
Construită aparent mozaical, cartea de faţă vizează, sub haina retoricului ce iniţial creează impresia discursului autocentrat, o subtilă pledoarie pentru adoptarea unei atitudini dezirabile în faţa vieţii. În fond, imaginea intelectualului se vrea a fi chintesenţa unei astfel de atitudini asumate conştient, antidot împotriva „orbirii spirituale”.

Prof. dr. Marinela Pîrvulescu

Responsabilitatea de a fi intelectual – Valeria Roșca, Editura PIM – Iași,  ISBN 978-606-13-1191-0

Valeria Rosca • Dileme etice ale pietei în capitalism

0

În liceu, economia, ca și multe alte științe, este privită ca și cum ar fi o ecloziune din nimic sau știință fără autori, când de fapt științele, socio-umane sau nu, sunt corpusuri care s-au constituit din teorii elaborate de personalități fascinante. Știința presupune și aprinse controverse, dispute, contradicții, nu doar adevăruri ireductibile așa cum le prezintă manualele de liceu. În plus, orice radiografie istoricizantă lasă la vedere contribuții graduale ale specialiștilor vremii. Liberalismul, de exemplu, căci de el ne ocupăm, nu este unitar. Pe de-o parte are specificul timpului istoric care-l plămădește: cel clasic, marginalist sau neoclasic, pe de alta păstrează și o linie comună pe care și-o revendică toți liberaliștii indiferent de timpul în care sunt așezați istoric. Libera inițiativă, proprietatea privată, limitarea imixtiunii statului în economie sunt coordonate care conferă identitate unui liberalist, oricărui timp ar aparține. Deși ne-am obișnuit să identificăm capitalismul cu liberalismul, este limpede că nu doar liberalismul recompune capitalismul, ci și keynesismul cu toate avatarurile sale, postkeynesism sau neokeynesism. Un capitalism dirijist, bazat pe planificare, intervenția statului în economie, existența unui important sector public pare o contradicție în sine. Și totuși un astfel de capitalism a fost funcțional în anumite momente ale istoriei. Economia nu este dincolod e istorie, transistorică, ci, dimpotrivă, este profund ancorată în ea… (Extras din “Scurtă privire introductivă”) Valeria Roșca • Dileme etice ale pieței în capitalism • Editura Grapho, Bacău, 2011 [sursa]

 

Giovanni Papini – Un om sfârşit

0

Un om sfârşit este romanul descriptiv al unui peisaj mental. Îl integrez fără ezitare tot în sfera romanelor de idei, deşi el este deopotrivă un roman autobiografic. Pe mari distanţe, se dezvoltă ca un eseu despre întruparea, dezvoltarea, înălţarea şi ratarea unui spirit. M-am întrebat prin ce ţine acest roman curiozitatea trează în cititorul neobişnuit cu străfulgerări ori căutări filozofice. Căci nu există inserţii de amor, nici vreun suspans al intrigii, doar o căutare interioară neostoită. Iar răspunsul mi-a venit curând. Cititorul este extrem de implicat în tribulaţile eului-personaj de vreme ce acesta caută un adevăr. El, cititorul, vrea să afle dacă într-un final filozoful va descoperi sensul pe care îl caută. [sursa]

Cartea pare să înceapă ca un bildungsroman cu prezentarea unui copil care şi-a refuzat declarativ şi practic copilăria. În afara sărăciei, nu chiar atât de neobişnuită pentru acele timpuri, nu este semnalată nicio traumă care să fi indus atâta tristeţe în aceste copil ce nu ştie zâmbi. O dată sau de două ori, pomeneşte de părinţii care nu par să îl înţeleagă, deşi îl iubesc. O sensibilitate infantilă exagerată şi enormitatea unui sentiment de insignifianţă se dezvoltă în inima sa în urma unei mărturisiri pe cât de pasagere, pe atât de semnificante: ,,Încă de pe vremea aceea a început războiul dintre mine şi oameni. (…) nu-i iubeam, iar ei mă urau. (mai mult…)

C.N.E.T. Campania (Re)întoarcerea la lectură

0

r e c o m a n d ă m …

Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” şi Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” vă invită să participaţi la Campania (Re)întoarcerea la lectură, în perioada 16 ianuarie 2012 – 7 aprilie 2012 (Partea I) şi 23 aprilie – 22 iunie 2012 (Partea II). Activităţi: Lansări de carte, Concursuri literare, Lecturi publice, Concurs de bloguri literare, Vizite de documentare, Colocvii, Expoziţii de carte. [Andrei Popete-Pătrașcu]

Află cât de periculoase sunt băuturile răcoritoare! Vezi topul sucurilor cu E-uri şi ce spun specialiştii

0

© Adevărul.ro| Ce conţin de fapt băturile răcoritoare? Specialiştii răspund că  toate sucurile mai mult sau mai puțin naturale sunt de fapt pline substanţe care ne dau calorii false şi care ne determină să mâncăm mai mult. Cazul Montain Dew, în care Pepsi Co a recunoscut implicit că şoarecii se pot dizolva în băutura Montain Dew în cazul în care au fost apucat într-o astfel de sticlă, a oripilat o lume întreagă. Specialiştii români arată că băuturile carbogazoase, dar şi sucurile mai mult  sau mai puţin naturale sunt de fapt pline substanţe care ne dau calorii în plus şi care ne determină să mâncăm mai mult. (mai mult…)

Povestea lui Petrache Poenaru, inventatorul stiloului

0

© Q-magazine | Există oameni bântuiţi de idei pentru care viaţa înseamnă doar o nesfârşită căutare. Un astfel de personaj a fost românul Petrache Poenaru, inventatorul „condeiului portăreţ fără sfârşit, alimentându-se el însuşi cu cerneală”. De profesie vizionar, Poenaru a lăsat în urma sa steagul României (în actuala formă), a conceput primul ziar autohton şi a organizat învăţământul românesc.

Petrache Poenaru s-a născut în ultimul an al secolului al XVIII-lea, la 10 ianuarie, în localitatea Băneşti, judeţul Vâlcea. Ca nepot al vornicului Iordache Oteteleşanu, cel care a avut un rol important în evoluţia şcolilor din Craiova, Poenaru beneficiază de o educaţie de excepţie. În 1918, după ce îşi termină studiile secundare la şcoala de la Biserica Obedeanu din Craiova, lucrează la cancelaria Episcopiei din Râmnicu Vâlcea, pentru ca doi ani mai târziu să predea limba greacă la Şcoala Mitropoliei din Bucureşti.

Omul de taină al lui Tudor Vladimirescu. N-avea nici 22 de ani când, înflăcărat de idealurile revoluţiei, îşi abandonează slujba pentru a se alătura unei cete de haiduci de prin mahalalele Craiovei. Cu toată ambiţia şi priceperea de care era capabil, tânărul Petrache îşi arată limitele de războinic într-o încăierare cu arnăuţii. Ceilalţi haiduci îl pârăsc lui Tudor Vladimirescu pe motiv că (mai mult…)

Vasile Udroiu * „Războiul din Răsărit – influenta sa asupra raporturilor dintre Putere si Opozitie”

Lucrarea de față reprezintă o analiză echidistantă, bine coordonată și documentată, asupra raporturilor dintre Putere (reprezentată în speță de conducătorul Statului Român, Ion Antonescu) și Opoziţie (liderii partidelor politice istorice, PNL și PNȚ), raport aflat sub influența campaniei militare românești pe frontul din răsărit. Fără părtinire sunt prezentate cu anumite sensibilități, proeminentele personalități istorice în acțiunea lor pe scena istoriei, având ca țel refacerea frontierelor prin recuperarea teritoriilor pierdute în fatidicul an 1940… Ni se permite formarea unei imagini proprii asupra Războiului din Răsărit purtat de armata română; fapt posibil datorită expunerii științifice în baza unei documentații corecte a autorului, profesor de istorie. (mai mult…)

Utopia * revista Ştiinţelor Socio-Umane Gorj

0

A apărut numărul 2 al revistei Utopia.

Click pe imagine pentru a citi revista! Cei care doresc să publice în acest periodic, ne pot contacta la adresele de e-mail: daniel@energetictgjiu.ro şi elenagavan@yahoo.com

Sus