prima pagină

 

Deschiderea anului şcolar 2012-2013

Luni, 17 septembrie 2012, ora 9.00.

Structura anului şcolar 2012 – 2013

0
Anul şcolar 2012-2013 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 173 de zile lucrătoare. Prima zi de şcoală va fi luni, 17 septembrie 2012. Vacanţa de iarnă va avea trei săptămâni, iar vacanţa de primăvară două. În perioada 29 octombrie – 4 noiembrie va fi vacanţă pentru copiii din învăţământul primar. De asemenea, se păstrează săptămâna «Şcoala altfel», organizată în intervalul 1-5 aprilie.

Semestrul I

Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012. In perioada 29 octombrie-4 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanta de iarna – sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013. Vacanta de primavara – sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 21 aprilie 2013. Cursuri – luni, 22 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013. Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 8 septembrie 2013.

Săptămâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului Şcoala Altfel, având un orar specific. [didactic.ro]

 

Şcoala postliceală

0

În conformitate cu METODOLOGIA DE ADMITERE IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL aprobată în Consiliul de Administraţie al Grupului Şcolar Energetic Nr.1 Târgu Jiu, din data de 8 mai  2012, ADMITEREA ÎN ANUL I, ŞCOALA POSTLICEALĂ, calificarile: ,,Tehnician electroenergetician˝ si SCOALA DE MAISTRI, calificarile:„Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice˝ si ,,Maistru electromecanic aparate de masura si automatizari˝, FĂRĂ TAXĂ DE ŞCOLARIZARE, (mai mult…)

 

Încheierea situaţiei şcolare/corigenţa

0

Vezi tabelul cu elevii: AICI!

Clasele terminale (10, 12, 13): Încheierea situației școlare – 1-2 august 2012. Corigența – 8-9 august 2012.

Celelalte clase (9, 11, 12F): Încheierea situației școlare – 20-24 august 2012. Corigența – 27-31 august 2012. [sursa]

Programarea științelor socio-umane (logică, psihologie, economie): miercuri 1 august (încheierea situației școlare), 8 august (corigența), ora 9.30, S05, corp A, etaj I (Cabinet Om și Societate). Tematica pentru susținerea examenelor o puteți găsi AICI!

 

Felicitări!…

1

Felicitări colegei Marinela Pîrvulescu pentru obținerea titlului de doctor în filosofie prin susținerea publică a tezei  „Aspecte ale gândirii social-politice eminesciene”, coordonator, prof. univ. dr. Vasile Muscă (Universitatea Babeș Bolyai – Cluj Napoca).

Scoala postliceală şi şcoala de maiştri * Energetic

6

IMPORTANT!

În conformitate cu METODOLOGIA DE ADMITERE IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL aprobată în Consiliul de Administraţie al Grupului Şcolar Energetic Nr.1 Târgu Jiu, din data de 8 mai  2012, ADMITEREA ÎN ANUL I, ŞCOALA POSTLICEALĂ, calificarile: ,,Tehnician electroenergetician˝ si SCOALA DE MAISTRI, calificarile:„Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice˝ si ,,Maistru electromecanic aparate de masura si automatizari˝, FĂRĂ TAXĂ DE ŞCOLARIZARE, pentru anul şcolar 2012 -2013, se face în două etape.

Conform calendarului de admitere, perioadele de înscriere sunt:

•     Înscriere etapa I: 16 – 20 iulie 2012

•     Înscriere etapa II: 5-7 septembrie 2012 (pentru locurile rămase libere după prima etapă de admitere)

Au dreptul să se înscrie absolvenţi de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, pe baza următoarelor acte:

–  cerere de înscriere;

–  certificat de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie, certifícate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;

–  diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului, după caz, în original;

–  foaia matricolă pentru clasele IX- XII/XIII;

–  adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească.

Pentru absolvenţii din promoţia 2012, în prima etapă de admitere se acceptă înscrierea pe baza adeverinţei eliberate de şcoală, de absolvire a examenului de bacalaureat, respectiv absolvirea liceului, dar după afişarea rezultatelor, candidaţii admişi au obligativitatea de a depune la dosar diploma de bacalaureat, respectiv certificatul de absolvire, în original, până la începerea anului şcolar . Nerespectarea termenului prevăzut în calendar atrage după sine declararea locului liber sau admiterea următorilor clasaţi, după caz .

        Pentru admiterea la Scoala de maiştri absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, trebuie sa dovedeasca, la începerea anului şcolar (prin copia de pe cartea de munca), că au o vechime în producţie de cel puţin trei ani, în domeniul de pregătire din care face parte calificarea profesională pe care doresc să o dobândească.

ÎN CAZUL ÎN CARE NUMĂRUL DE CANDIDAŢI ESTE MAI MARE DECÂT NUMĂRUL DE LOCURI, PENTRU TOATE CALIFICARILE MENŢIONATE, SE SUSŢIN PROBE SCRISE LA MODULELE – Electrotehnica  aplicata şi masurari electrice

        Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul unităţii şcolare, telefon 0353 806 045.

 

Vacanţă plăcută!

0

Mesaj de “ziua învăţătorului”

0

După surâsul mamei, chipul strălucitor al învăţătorului este imaginea care revine cel mai des în memoria fiecăruia dintre noi. Acesta este motivul care mă face să cred că “Ziua învăţătorului” este în fiecare zi în care învăţătorul sau profesorul intră în clasă, în fiecare zi în care un elev învaţă şi reuşeşte. Pentru că misiunea noastră este să-i ajutăm pe copii să înveţe şi să izbândească în viaţă! Înrâurirea pe care învăţătorul o are asupra unui copil este eternă: nu vom şti niciodată unde se opreşte. Fiecare copil poartă în suflet o vorbă, o învăţătură a dascălului, pe care, ca adult, o va transmite mai departe copiilor săi.

Considerăm că într-o zi din fiecare an, la 5 iunie, este momentul să elogiem rostul şi rolul învăţătorului, a celui care se stinge discret pentru a dărui lumină viitorului unei naţiuni. De foarte multă vreme, la români a existat o adevărată vocaţie pentru educaţie, iar învăţătorii au participat cu devotament la propăşirea neamului românesc. Cum spunea şi vestitul pedagog Comenius, conştientizând că şcoala este un “atelier al umanităţii” şi “drumul regal spre înţelepciune”, învăţătorii au găsit întotdeauna resursele necesare pentru a depăşi contexte neprielnice, întemeind biografii memorabile care au străbătut vremurile ca argumente ale responsabilităţii şi implicării profesionale.

Spiritele mari recunosc că (mai mult…)

Ecologia – provocarea secolului XXI

0

A apărut cartea „Ecologia – provocarea secolului XXI”, editată de Grupul Școlar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu. Cartea cuprinde lucrările participante la ediția a V-a a Simpozionului Național „Triada: Resurse-reciclare-recondiționare în oglinda viitorului”. Mulțumim tuturor autorilor pentru lucrările de specialitate trimise.

 

Cerc metodic * 10 mai 2012 * Energetic Târgu Jiu

0

 

Program de vară

0

 

Paşte Fericit!

0


Sărbători Pascale pline de lumină, linişte, speranţă şi bucuria de a fi împreună cu cei dragi!
Hristos a înviat!

 

Prevenirea traficului de persoane * Energetic 2012

0

Astăzi, 6.04.2012, s-a desfășurat la Grupul Școlar Energetic Târgu Jiu, în cadrul programului „Școala Altfel”, cu ajutorul Agenției Naționale Antidrog și a Poliției de Proximitate Târgu Jiu, campania Prevenirea traficului de persoane și a delincvenței juvenile” (activitatea 02). Mulțumim instituțiilor partenere pentru sprijinul acordat! Fotografii aici!

 

Mulţumim Pandurii Târgu Jiu!

1

Mulțumim Pandurii Târgu Jiu

(Robert Bălăeţ, Cristi Popescu, Adi Popescu, Sorin Vintilescu, Romeo Rădoi, Constantin Arcanu, Dorian Gugu, Doru Mihuţ) pentru lecția și spectacolul fotbalistic oferite în cadrul programului „Școala Altfel”, miercuri, 04.04.2012! Mulțumim elevilor noștri (Gabriel Ancuţa – 13F, Cătălin Clenciu – 13F, Adrian Rădulescu – 11B, Alexandru Bologan – 11B, Adrian Predescu – 10B, Albert Piţigoi – 10B) pentru atitudinea corectă și comportamentul exemplar.

Fotografii aici!

Primii paşi spre Univers: recunoaşterea constelaţiilor

0

Mulțumim domnului profesor Nicolae Năgăra pentru ora de astronomie susţinută astăzi în cadrul programului „Şcoala Altfel”. Fotografii aici!

Luna aprilie – Luna Mondială a Astronomiei. Vă reamintim programul SRCSTV pentru această lună [detalii aici!]

Festivitatea de deschidere 01 aprilie 17:30 Teatrul dramatic Elvira Godeanu/ Piaţa Prefecturii
Săptămâna Lunii 1-7 aprilie 20:00 Piaţa Prefecturii (ziua probabilă – 6 aprilie)
Ziua Soarelui 8 aprilie 11:00 Piaţa Prefecturii
Ziua lui Saturn 17 aprilie 21:00 Coloana Infinitului
Lyride 21 aprilie 21:00 Preajba (Poiana Narciselor)
Star Party Mondial 28 aprilie 21:00 Preajba (Poiana Narciselor)
Festivitatea de închidere 29 aprilie 21:00 Coloana Infinitului

 

Sus