prima pagină

Decembrie ’89

[wiki]

„Sărbătoarea Nașterii Domnului” (scenetă)

0

» Catedra de limba și literatura română «

Luni, 17 decembrie, ora 12.00, la Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Filiala pentru Copii, va avea loc „Sărbătoarea Nașterii Domnului” (scenetă), cu participarea elevilor clasei a IX-a E.

În aceeași zi, va avea loc și premierea elevilor participanți la concursul „CĂRȚILE CARE CONTEAZĂ”, organizat de Biblioteca Județeană, Filiala pentru Copii.

Prof. Gheorghița Clipicioiu

Sigle Energetic de-a lungul timpului…

2004-2012

Ziua Națională a României

0

Scapa de surprize la BAC

0

                                                                                                                                              SPOT RADIO

Elevii care doresc sa obtina Permisul ECDL pot obtine mai multe informatii de la prof. Elena Negru.

Managementul calității * CEAC Energetic

0

[MANAGEMENTUL CALITATII]

CCD Gorj

0
Începand din acest an scolar CCD Gorj organizeaza:
  • Cursul ,,Managementul educational in sistem descentralizat II” 25 de credite/89 ore
  • Cursul ,,Comunicare institutionala” 14 credite/56 de ore
  • Cursul ,, Leadership şi management educaţional în sistem  descentralizat” 14 credite/56 de ore
  • Cursurile sunt furnizate de Fundatia Orizont Craiova partener al CCD Gorj; sunt acreditate conform OMECTS nr. 3001/2011.
Pentru detalii: http://www.ccdgorj.ro/

Programul de iarnă

Luni, 29 octombrie 2012, trecem la programul de iarnă.

AM

PM

0. 07.00-07.45

1. 07.55-08.40

2. 08.50-09.35

3. 09.45-10.30

4. 10.45-11.30

5. 11.40-12.25

6. 12.35-13.15

1. 13.30-14.15

2. 14.25-15.10

3. 15.20-16.05

4. 16.20-17.05

5. 17.15-18.00

6. 18.10-18.55

7. 19.05-19.50

Întâlnire cu Sofia

0

ÎNTÂLNIRE CU SOFIA – Ziua Internațională a Filosofiei – Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu – Târgu Jiu – 14 noiembrie 2012, ora 9.00. Concursul se va desfășura pe 3 secțiuni: eseu, arte vizuale, creație literară. Tema filosofică este la alegere. Până la data de 5 noiembrie 2012, profesorii interesați vor trimite la adresa daniel@energetictgjiu.ro un tabel cu elevii participanți.[Socio-Umane Gorj]

Organizatori: prof. Liliana Cantemir (CNET – Târgu Jiu), prof. Daniel Murărița (Liceul Energetic – Târgu Jiu)

Marinela Pîrvulescu – Aspecte ale gândirii social-politice eminesciene

0

Într-un volum al nostru formulam dorinţa ca fiecare intelectual să scrie măcar o dată fie şi numai un singur rând despre Eminescu aşa cum un credincios se roagă în fiecare zi măcar o dată  Dumnezeului său. Marinela Pîrvulescu a îndeplinit acest îndemn scriind despre Eminescu o lucrare cu pricepere şi seriozitate şi care conţine mai ales numeroase pagini care dezvăluie un adevărat talent de critic literar.

[…] Hegel vorbea într-o ocazie de „curajul adevărului” de care trebuie să se lase călăuzit oricine se simte atras în aventura cunoaşterii. Credem că autoarea face dovada acestui curaj. O temă ca cea privind pe Eminescu – transformat în mit naţional, cum spune istoricul Lucian Boia – înălţată pe cel mai înalt postament de prestigiu în cercetarea autohtonă, este atacată de autoarea noastră cu mult curaj, calm, luciditate şi rezultatul este remarcabil.

Prof. univ. dr. Vasile Muscă, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Eminescu rămâne o temă de permanentă actualitate, cu atât mai mult publicistica eminesciană care a fost, fie necitită, fie interpretată partizan şi viciat. Dacă poezia eminesciană s-a bucurat de o uriaşă exegeză, scrierile social-politice sunt redescoperite, dând personalităţii eminesciene noi dimensiuni.

Autoarea dovedeşte un adevărat talent scriitoricesc, într-o abordare cvasi-literară, potrivită cu tema luată în discuţie. De asemeni, se remarcă prin stilul sobru şi concis prin care îşi prezintă ideile, dovedind experienţă, talent şi bune perspective publicistice. Tema tratată se înscrie în contextul preocupărilor pentru recuperarea unor arii ale culturii române despre care s-a scris mai puţin. Am citit cu atenţie crescută o lucrare remarcabilă: doctă, bine scrisă, în spirit pozitiv, cu o atitudine matură asupra unui subiect neepuizat. Rezultatul este deja o carte, care nu asteaptă decât a fi publicată.

Veritabilă analiză elaborată cu acribie, ce vizează îndeosebi un public specializat, cartea  Marinelei Pîrvulescu este o lucrare valoroasă, de actualitate şi de perspectivă, în domeniul studiului publicisticii lui Eminescu.

 Conf. univ. dr. Vasile-Sorin Purec, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

Deschiderea anului şcolar 2012-2013

Luni, 17 septembrie 2012, ora 9.00.

Structura anului şcolar 2012 – 2013

0
Anul şcolar 2012-2013 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 173 de zile lucrătoare. Prima zi de şcoală va fi luni, 17 septembrie 2012. Vacanţa de iarnă va avea trei săptămâni, iar vacanţa de primăvară două. În perioada 29 octombrie – 4 noiembrie va fi vacanţă pentru copiii din învăţământul primar. De asemenea, se păstrează săptămâna «Şcoala altfel», organizată în intervalul 1-5 aprilie.

Semestrul I

Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012. In perioada 29 octombrie-4 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanta de iarna – sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013. Vacanta de primavara – sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 21 aprilie 2013. Cursuri – luni, 22 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013. Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 8 septembrie 2013.

Săptămâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului Şcoala Altfel, având un orar specific. [didactic.ro]

Şcoala postliceală

0

În conformitate cu METODOLOGIA DE ADMITERE IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL aprobată în Consiliul de Administraţie al Grupului Şcolar Energetic Nr.1 Târgu Jiu, din data de 8 mai  2012, ADMITEREA ÎN ANUL I, ŞCOALA POSTLICEALĂ, calificarile: ,,Tehnician electroenergetician˝ si SCOALA DE MAISTRI, calificarile:„Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice˝ si ,,Maistru electromecanic aparate de masura si automatizari˝, FĂRĂ TAXĂ DE ŞCOLARIZARE, (mai mult…)

Încheierea situaţiei şcolare/corigenţa

0

Vezi tabelul cu elevii: AICI!

Clasele terminale (10, 12, 13): Încheierea situației școlare – 1-2 august 2012. Corigența – 8-9 august 2012.

Celelalte clase (9, 11, 12F): Încheierea situației școlare – 20-24 august 2012. Corigența – 27-31 august 2012. [sursa]

Programarea științelor socio-umane (logică, psihologie, economie): miercuri 1 august (încheierea situației școlare), 8 august (corigența), ora 9.30, S05, corp A, etaj I (Cabinet Om și Societate). Tematica pentru susținerea examenelor o puteți găsi AICI!

Felicitări!…

1

Felicitări colegei Marinela Pîrvulescu pentru obținerea titlului de doctor în filosofie prin susținerea publică a tezei  „Aspecte ale gândirii social-politice eminesciene”, coordonator, prof. univ. dr. Vasile Muscă (Universitatea Babeș Bolyai – Cluj Napoca).

Sus