ISJ Gorj

Cerc metodic * Religie

2

2013 cerc religie

Miercuri, 15 mai 2013, la Liceul Energetic din Târgu Jiu, se va desfăşura cercul metodic al profesorilor de religie.

Lecţie demonstrativă: Concepţii şi practici străine spiritualităţii creştine – superstiţia şi magia, prof. Elena Bărbulescu

Referat ştiinţific: Mijloacele de învăţământ utilizate în procesul de predare-învăţare, prof. Cosmin Băloi

Tineri manageri

0

tineri manageriParticiparea elevilor cu vârsta de peste 16 ani la un program de educaţie managerială on-line.

Detalii [AICI]

Cerc Pedagogic * Istorie * 7 decembrie 2011

0

Catedra de Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane a GŞ Energetic Nr.1 – Târgu Jiu anunţă desfăşurarea Cercului Pedagogic la disciplina Istorie, miercuri, 7 decembrie 2011.

PROGRAM

08.30–09.00 * Sosirea participanţilor
09.00–09.50 * Lecţie demonstrativă , Prof. Claudiu Mărăcine
09.50–10.00 * Pauză
10.00-11.00 * Lansare de carte
Vasile Udroiu – “Războiul din Răsărit – influenţa sa asupra raporturilor dintre Putere şi Opoziţie”
Gh. Nichifor, Dorina Nichifor, Andrei Popete-Pătraşcu – “Viaţa cotidiană din Gorj în mărturii ale vremii” (1938-1947)
11.00–12.00 * Discuţii
12.00-13.00 * Vizitarea instituţiei

INSPECTOR DE SPECIALITATE * Prof. Dr. Maria Cochină (CNTV)
RESPONSABIL CERC * Prof. Mihaela Ioniţă-Niculescu (CCVM)
ORGANIZATORI * Prof. Vasile Udroiu, Prof. Claudiu Mărăcine [Energetic – Târgu Jiu]

Mesaj de ziua educatorilor

3

M     E     S     A     J     U     L

 INSPECTORULUI ŞCOLAR GENERAL AL IŞJ GORJ, PROF. SEBASTIAN JUSTIN PARALESCU, CĂTRE CORPUL PROFESORAL DIN JUDEŢ, CU PRILEJUL ZILEI INTERNAŢIONALE A EDUCATORILOR – 5 OCTOMBRIE 2011

___________________________________________________________________

Sărbătorim azi cu bucurie Ziua Internaţională a Educatorilor,  ziua celor care cu credinţă  şi  responsabilitate se dăruiesc educaţiei şi şcolii. Deşi ne confruntăm cu schimbări fundamentale care vizează înnoirea şi modernizarea sistemului de învăţământ de la noi din ţară, optimismul ce ne caracterizează ne face să privim cu încredere în viitor, în realizarea autentică a reformei,  în competenţele noastre de a-i pregăti pe elevi pentru o  viată frumoasă în Romania, si nu pentru alte  ţinuturi, în noua lor calitate de cetăţeni ai Uniunii Europene, competitivi şi inteligenţi.

Ziua  Educatorilor este în fiecare zi în care aceştia intră în clasă.  Este în fiecare zi în care un elev învaţă şi reuşeşte. Cred şi eu, odată cu dumneavoastră, că misiunea şcolii este să-i ajutăm pe copiii noştri să înveţe şi să reuşească în viaţă! Învăţătorul sau profesorul,  de la Comenius încoace, nu uită că şcoala este un „atelier al umanităţii” şi „drumul regal spre înţelepciune”. Întotdeauna, educatorii au găsit resursele interioare pentru a depăşi conjuncturi neprielnice. În jurul lor s-au conturat biografii memorabile care străbat vremea şi sunt argumente ale dăruirii profesionale pe care au probat-o cu strălucire în atâtea împrejurări.

Ce este Educatorul? Un om cu mult har şi vocaţie, un modelator de suflete şi caractere, cel mai bun dintre noi. Un model de succes în viaţă, un ideal, chiar! De ce? Pentru ca elevii să-i soarbă vorbele din gură, să privească la el (ea) cu aleasă admiraţie, să creadă în ceea ce spune, în ştiinţa de carte pe care le-o transmite, în judecăţile de valoare pe care le face. Pentru ca părinţii să-l respecte şi pentru ca să-şi găsească locul pe care îl merită în comunitate. E mult mai uşor să fii un foarte bun specialist în orice alt domeniu, decât să-i înveţi pe altii ce ştii şi mai ales să faci din ei oameni, adică să-I formezi. Pentru aceasta, noi, educatorii, ar trebui să avem multe calităţi şi cunoştinţe.

Este foarte greu să cuantifici în cuvinte tot ceea ce înseamnă a fi educator în societatea prezentului, dar recunoştinţa trebuie să fie mare dacă o raportăm la menirea acestei profesii de excepţie. Consideraţiile noastre se îndreaptă astăzi către cei care construiesc personalităţi şi au înţeles că activitatea didactică devine o artă când îi înveţi pe alţii foarte bine.

Ce îşi doresc educatorii de ziua lor? În primul rând, ca educaţia să fie repusă în drepturile sale fireşti, ceea ce a început să se întâmple prin aplicarea noii legislaţii şcolare, ca educatorii să se bucure de cinstea şi locul ce li se cuvin în societate, ca instituţiile educaţiei şi şcoala să fie respectate, să se materializeze adevărul potrivit căruia intrarea României în societatea cunoaşterii nu se poate face decât prin educaţie.

Cu încrederea că toate aceste obiective se vor împlini, vă dorim cât mai multe satisfacţii în plan profesional şi vă invităm să edificăm împreună marile performanţe ale celor mici! Să aveţi sănătate şi putere pentru continuarea lucrului pe care îl faceţi cu atât de multă  dăruire. La mulţi ani, generaţiilor de educatori şi elevi deveniţi educatori, care duceţi spre viitor mirabila lumină a învăţăturii!

Târgu-Jiu, 5 octombrie 2011

Prof. Sebastian Justin Paralescu

Cerc metodic, 26 nov. 2010, ora 9.00 * Educaţie fizică şi sport

0

Cercul metodic al profesorilor de educaţie fizică şi sport, vineri, 26 nov. 2010, ora 9.00 * GŞ Energetic Nr.1 – Târgu Jiu * Lecţie demonstrativă susţinută de Prof. Marius Ion Zgovancu.

Cerc metodic, 24 nov. 2010, ora 9.00 * Geografie

1

Cercul metodic al profesorilor de geografie, miercuri, 24 nov. 2010, ora 9.00 * GŞ Energetic Nr.1 – Târgu Jiu * Lecţie demonstrativă susţinută de Prof. Cristina Tonca.

Tinerii dezbat • Concurs

0

Adresa ISJ Gorj Nr. 1510 / 09.03.2010

„Tinerii dezbat” în Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii sociale. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară „împreună”, Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică, Policy Center for Roma and Minorities, Departamentul de Relaţii Interetnice. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Roma Education Fund-Budapesta şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi invita tinerii liceeni într-o campanie de dezbateri şi informare referitoare la minorităţi şi grupuri vulnerabile, în cadrul Anului European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale.

Scopul proiectului „Tinerii dezbat” il constituie…

(mai mult…)

Violenţa nu te face inteligent!

0

Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii umane, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii şi combaterii acestui fenomen social, iar şcoala, ca mediu instituţional, nu se poate sustrage acestui rol.

 

Violenţa în şcoli nu este un fenomen social cu totul nou. În şcoli a existat dintotdeauna violenţă. Totuşi, acest fenomen este astăzi mai vizibil,  în cea mai mare parte datorită mass-mediei,  aşa cum susţine,  pe bună dreptate,  Alain Mouchoux,  delegatul francez la Consiliul Europei. Celor care consideră că violenţa şcolară este un fenomen recent trebuie să li se amintească faptul că, în perspectivă istorică, şcoala a fost întotdeauna asociată cu violenţa. Istoria educaţiei, a praxisului educaţional – indiferent că vorbim despre spaţiul privat al familiei sau de cel instituţionalizat, al şcolilor şi internatelor – evidenţiază  acest lucru.

 

Violenţa în şcoală cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum: violenţă verbală şi psihologică (poreclire, tachinare, ameninţare, hărţuire), violenţă fizică, comportamente care intră sub incidenţa legii penale (viol, consum/comercializare de droguri, furt), ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic, alte tipuri de comportament deviant în relaţie cu şcoala. Inspector, prof. Ion ELENA

[Plan antiviolenţă 2009-2010] [Comisie antiviolenţă] [Cine_i_fericit]

VIOLENŢA NAŞTE VIOLENŢĂ!


Ziua siguranţei pe internet • 9 februarie

0

• In 9 februarie, se va desfasura “Ziua Sigurantei pe Internet 2010” – “Safer Internet Day 2010”, eveniment de anvergura europeana, care are loc anual sub egida retelei europene “INSAFE” – European Safer Internet Network, in cadrul programului Safer Internet Plus al Comisiei Europene. [sigur.info] [info]

 

Codul de conduită împotriva exploatării prin muncă a copiilor

0

[Cod de conduita_] [Ghid_practic_monitorizarea_muncii_copilului_BT] [pliant anpdc cod] [pliant eil] [pliant exploatare baieti] [pliant exploatare fete] [Sugestie pentru descărcare fişiere: Click dreapta, Save Target As…]

1

 Nr. 10855 din 20.11.2009isj gorj adrese oficiale

             Având în vedere adresa Nota MECI nr. 13677/20.11.2009 înregistrată la ISJ Gorj cu nr. 10855/20.11.2009, urmare a consultărilor formale şi informale avute în ultima perioadă cu reprezentanţi ai sindicatelor, cadre didactice, părinţi şi autorităţi locale, vă reamintim că aveţi obligaţia de a respecta Legii nr. 329/2009.

Ca urmare vă comunicăm următoarele:

– pentru diminuarea cheltuielilor de personal din lunile noiembrie şi decembrie 2009, se acordă zile fără plată în 30 noiembrie 2009 precum şi în intervalul 14-18 decembrie 2009;

– trebuie avut în vedere programul pentru recuperarea materiei aferente (consemnarea acestor recuperări, în planificările cadrelor didactice, ulterior zilelor fără plată). 

În acest sens sunteţi direct răspunzători de punerea în aplicare a aspectelor menţionate în adresă!

 Inspector şcolar general, Prof. Paralescu Sebastian Justin

“Un oraş mai bun, o viaţă mai bună"

1

Adresa Nr.  9653  din  8. 10. 2009

isj gorj adrese oficialeVă informăm, prin prezenta, asupra concursului de pictură   pentru copii şi tineri: “UN ORAŞ  MAI  BUN, O VIAŢĂ MAI BUNĂ”, ce se desfăşoară la iniţiativa organizatorilor  Expoziţiei Mondiale  Shanhai  2010. Tema  concursului este conţinută în titlu şi se referă la comunicarea  în limbaj vizual  şi literar   a unor trăiri şi experienţe demne de a fi  comunicate semenilor, legate de calitetea  vieţii actuale sau în viitor, în aglomerările urbane.

               Secţiunile la care elevii pot participa sunt următoarele:

˚PICTURĂ: pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu vârste cuprinse între 11 şi 15ani; ˚GRAFICĂ-AFIŞE: pentru elevii din invăţământul preuniversitar vocaţional de arte vizuale; ˚FOTOGRAFIE: pentru elevii din învăţămîntul preuniversitar liceal; ˚COMPUNERE/ ESEU: pentru elevii  din  învăţământul preuniversitar;  organizat pe două categorii de vârstă  10- 14 ani şi 15-19 ani.

                 Condiţii de participare :

       ˚  lucrările de pictură vor fi executate pe format A3 sau A4, în tehnici la alegere;

       ˚  afişele vor fi prezentate în format 50/70 cm;

       ˚  fotografiile pot fi prezentate şi pe suport digital;

       ˚  eseurile nu vor depăşi  5 pagini tehnoredactate;

                 Lucrările vor fi însoţite de următoarele date scrise cu majuscule şi caractere bloc: numele şi prenumele autorului, vârsta , adresa de domiciliu, numele profesorului  coordonator.

                Cele mai bune lucrări vor fi selecţionate, la nivelul fiecărui judeţ, de comisii de specialişti coordonaţi  de inspectorii de specialitate arte şi limba şi literatura română. Dintre acestea, un număr de cinci, lucrări, cele mai realizate din punct de vedere artistic şi convigătoare  din punctul de vedere al mesajului, de la fiecare secţiune, respectiv o lucrare de pictură , un afiş,o fotografie, o compunere şi un eseu, vor fi expediate până luni 16 noiembrie 2009 pe adresa: Pompiliu Ciolacu, Palatul Copiilor,str.Siret nr. 28, Tg-Jiu, cu  menţiunea pentru concursul “UN ORAŞ MAI BUN, O VIAŢĂ MAI BUNĂ”.

Inspector Şcolar Management, Prof. Ion ELENA

Sus