intro

Campionat de Fotbal, Energetic Nr.1 – Târgu Jiu

13

campionat de fotbal energetic nr1 2009 2010

Înscrieri: 12 octombrie (data limită). Tragere la sorţi: 14 octombrie. Echipa: 4+1 (elevi din aceeaşi clasă; 2-3 rezerve).

Prof. Marius Ion Zgovancu

Consiliul Elevilor # Şedinţă

1

energetic nr1 consiliul elevilor sedinta 2009 2010Miercuri, 07 octombrie 2009, ora 14, Cabinetul de Fizică (S8, corp A), şedinţa Consiliului Elevilor.

Preşedinte, Bogdan Alexandru Cochină (11A)

Cupa Tineretului la Fotbal # 05.10-06.11.2009

3

inspectoratul scolar judetean gorj cupa tineretului liceele din targu jiu 2009

[05.10-06.11.2009 • Complex Dolce Vita – Parcul Central Constantin Brâncuşi] Descarcă programul competiţional [program cupa tineretului 2009 targu jiu]

De Ziua Educaţiei, în grevă…

6

ziua educatiei greva 5 octombrie 2009Începând cu anul 1994, la data de 5 octombrie se sărbătoreşte Ziua Mondială a Educaţiei. Această zi este  o ocazie potrivită de exprimare a respectului şi a aprecierii pentru contribuţia pe care dascălii de pretutindeni o aduc educaţiei generaţiilor viitoare…

Striviţi şi umiliţi de ignoranţa unui sistem politic falimentar, de Ziua Educaţiei, profesorii intră în grevă.

Consiliul Elevilor # Energetic Nr.1 – Târgu Jiu

8

consiliul elevilor a ales 1 octombrie 2009

În şedinţa Consiliului Elevilor din 1 octombrie 2009, elevii au ales…

Preşedinte: Cochină Bogdan Alexandru (11A)

Vicepreşedinţi: Surcel Silviu Aurel (11C), Bujor Emanuela (9B)

Secretar: Peptenuş Daniela Roxana (10D)

Comisia pentru activităţi artistice şi media: Alexandrescu Elena-Alice (10D), Covrig Ionela (10A), Stana Denis (9F), Ţîru Ana-Maria (10B), Roşca Adelina Alexandra (10B)

Comisia pentru sport, sănătate şi mediu: Cîndea Bogdan (11D), Popescu Marius (10A), Piţigoi Diana (10E)

Comisia pentru training şi cooperare naţională şi internaţională:  Boştină Mircea (10A), Manoniu Laur (9D).

Descarcă Regulamentul de funcţionare adoptat în unanimitate de Consiliul Elevilor [regulament consiliul elevilor].

Au votat:  Branescu Lucretia (12A), Ciortea Marius (12A), Mihaiescu Danut (12E), Cochina Bogdan (11A),  Lintes Toni (11A), Surcel Silviu (11C), Cindea Bogdan (11D), Popescu Marius (10A), Covrig Ionela (10A), Bostina Mircea (10A), Tiru Ana-Maria (10B), Rosco Adelina-Alexandra (10B), Peptenus Daniela Roxana (10D), Alexandrescu Elena Alice (10D), Pitigoi Diana (10E), Cruceru Robert (9A), Paunu Robert (9A), Gengiu Radu (9B), Buliga Adelina (9C), Stolojan Alexandru (9C), Dobritescu Andrei (9D), Manoniu Raul (9D), Rosat Robert (9E), Caragea Robert Madalin (9F), Stama Denis (9F), Bujor Emanuela (9G), Ursache Cati (XB), Rujoiu Maria (XI A), Cornea Marilena (XI A).

Consilier educativ, Prof. Daniel Murăriţa

Bacalaureat 2010

3
ministerul educatiei cercetarii si inovarii edu punct ro
          Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a finalizat şi publicat pe site-ul http://www.edu.ro/ ordinele de ministru privind aprobarea calendarului şi metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de Bacalaureat 2010, respectiv a disciplinelor şi programelor aferente susţinerii acestui examen.
Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 97/9 septembrie, examenul naţional de Bacalaureat are, începând cu anul şcolar 2009-2010, o nouă structură care presupune susţinerea a două tipuri de probe: evaluări orale şi practice pe parcursul anului şcolar şi evaluări scrise după încheierea anului şcolar. În decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale bacalaureatului.

          Prima sesiune are următorul calendar (înscrierea elevilor se face în intervalul 14 – 18 decembrie 2009):

probe orale:

  • 15-17 februarie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A),
  • 17-19 februarie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)
  • 19 – 29 aprilie 2010: evaluarea competenţelor digitale (proba D)
  • 31 mai-4 iunie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă modernă (proba C);

probe scrise (după încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a prevăzută pentru data de 11 iunie 2010):

  • 28 iunie 2010 – Limba şi literatura română – proba E)a),
  • 29 iunie 2010 – Limba şi literatura maternă – proba E)b),
  • 30 iunie 2010 – proba obligatorie a profilului – proba E)c)
  • 2 iulie 2010 – proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d).

          807952_78951035Prima afişare a rezultatelor va avea loc în 4 iulie 2010 (până la ora 16.00) şi va fi urmată de depunerea contestaţiilor în aceeaşi zi, în intervalul orar 16.00 – 20.00. Soluţionarea contestaţiilor se va face în perioada 6-7 iulie 2010, iar afişarea rezultatelor finale în ziua de 8 iulie 2010.

         Sesiunea de toamnă se va desfăşura între 23 august şi 9 septembrie 2010, înscrierile fiind stabilite pentru săptămâna 5-9 iulie 2010.

         La proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, elevii pot alege oricare limbă modernă studiată în liceu, indiferent dacă a fost studiată drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, dacă a fost studiată în regim normal, intensiv, bilingv ori dacă a fost disciplină obligatorie sau opţională. Evaluarea competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se face prin trei tipuri de probe, după cum urmează: probă scrisă, cu durata de 90 minute, probă orală, cu durata de 10-15 minute și probă de înţelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute. Subiectele pentru probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, astfel încât să permită stabilirea, pentru fiecare candidat, a nivelului corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

          Subiectele pentru proba de evaluare a competenţelor digitale se stabilesc de CNCEIP, în conformitate cu programa de bacalaureat, elaborată pe baza programei şcolare a disciplinei „Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor”, studiată în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile şi specializările, pe parcursul claselor a IX-a şi a X-a. Tot CNCEIP va stabili printr-o procedură elaborată în concordanţă cu standardele europene şi publicată pe Internet până la data de 31 octombrie 2009, durata probei de evaluare a competenţelor digitale, respectiv modalitatea de desfăşurare şi evaluare a probei. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu.

         Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă a candidatului se înscrie într-un borderou, care este semnat de cei doi examinatori. Aceeaşi procedură se aplică şi în cadrul probelor de evaluare a competenţelor într-o limbă străină şi a celor digitale sau cu precizarea că, în cazul ultimei probe, în funcţie de punctajul obţinut, se va stabili nivelul de competenţă digitală a candidatului, după cum urmează: 0-25 puncte – utilizator începător, 26-50 puncte – utilizator de nivel mediu, 51-74 puncte – utilizator avansat, 75-100 puncte – utilizator experimentat.

         Absolvenţilor clasei a XII-a/ XIII-a, care au susţinut aceste probe, li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Acestea vor fi însoţite de suplimente descriptive ale certificatului de competenţă care conţin descrierea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă ale candidatului şi se vor completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului. Eliberarea certificatelor nu este condiţionată de promovarea probelor scrise. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine sau pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere.

         Toate aceste evaluări se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, pe parcursul clasei terminale de liceu, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general.

         Probele scrise prin care sunt cuantificate competenţele formate pe durata învăţământului liceal se susţin după încheierea anului şcolar, în faţa unei comisii formate de inspectoratul şcolar judeţean. Probele sunt următoarele:

probă scrisă la limba şi literatura română – E)a): comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;

probă scrisă la limba şi literatura maternăE)b): comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;

o probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializareE)c): matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică, pentru profilul militar şi profilul pedagogic – specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională, respectiv istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate mai sus;

o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate – E)d), pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe: fizică, chimie, biologie sau informatică (pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională) sau geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie (pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui militar). Pentru candidaţii proveniţi din promoţiile anterioare, s806122_28976883e face asimilarea specializării absolvite cu una dintre specializările/calificările profesionale în vigoare pentru promoţia curentă.

Se consideră promovaţi elevii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au susţinut probele prevăzute în interiorul anului şcolar, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, iar media aritmetică, formată din două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise este cel puţin 6. În cazul nepromovării examenului, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute in decursul anului şcolar, respectiv rezultatele la probele scrise la care s-a obţinut cel puţin nota 5.

Recunoaşterea unora dintre probele promovate într-una din sesiunile organizate din anul 2003 încoace este condiţionată de solicitarea scrisă de recunoaştere a probelor promovate, în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2010.

Important: Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar va posta pe Internet doar structura subiectelor pentru probele examenului de bacalaureat, precum şi precizările metodologice referitoare la cerinţe şi la modalităţile de evaluare ale acestora la data de 31 octombrie 2009. [Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării]

Norme de protecţie a muncii

1

920934_62048400

♦     În sala de clasă: Respectă regulamentul clasei/şcolii; Nu umblă la instalaţiile electrice şi la aparatura electrică/electronică fără acordul cadrului didactic; Nu se apleacă peste pervazul ferestrei; Nu aruncă obiecte pe fereastră; Evită conflictele cu colegii şi orice mod de a-i lovi (voluntar/involuntar); Nu au voie să aducă/folosească obiecte contondente sau care pot provoca incendii/ accidente: chibrituri, brichete, cuţite, lame, substanţe toxice, pocnitori, petarde etc.; La recomandarea medicului/familiei ia medicamente numai în prezenţa cadrului didactic.

♦     Pe holurile şcolii/ scăriMerg  pe partea dinspre ferestre pentru a se evita loviturile cauzate de deschiderea uşilor de la clase; Se încolonează la sfârşitul cursurilor şi pleacă însoţiţi de cadrul didactic cu care au desfăşurat ultima oră; Evită conflictele de orice natura cu colegii de clasă sau de la alte clase; Deplasarea dintr-un loc în altul se face mergând şi nu alergând;

♦    În curtea şcolii: Activităţile sportive se desfăşoară în prezenţa cadrului didactic; Este interzisă căţărarea pe porţi, garduri, clădiri ( şcoală, atelier); Curtea şi clădirea şcolii sunt supravegheate pe toată durata cursurilor şi pauzelor de un gardian căruia elevii/cadrele didactice i se pot adresa pentru soluţionarea unor probleme; Şcoala/curtea şcolii nu pot fi părăsite în timpul desfăşurării cursurilor/pauzelor;

♦     În afara şcolii: Se deplasează spre casă imediat după terminarea cursurilor; Nu comunică şi nu încurajează discuţiile cu persoane necunoscute; Sub nici o formă nu însoţesc persoane care le solicită compania, nici la domiciliu, nici în altă parte; Pe drumul de acasă până la şcoală şi retur respectă regulile de circulaţie învăţate.

Consiliul Elevilor # alegeri, joi, 1 octombrie, ora 14, S6, corp A

1

consiliul elevilor alegeri www front energetic nr1 targu jiu

Consiliul Elevilor. Ce este? Un organism al elevilor, ales în mod democratic şi al cărui rol este să reprezinte interesele elevilor; prin Consiliul Elevilor (CE), elevii unei şcoli îşi exprimă opinia în legătură cu problemele şcolare care îi afectează direct. Cum au loc alegerile? O dată pe an, la începutul primului semestru… [citeste mai mult…]

Teatrul Dramatic Elvira Godeanu ♦ Stagiunea 2009-2010

2

elvira godeanu stagiunea 2009 2010 teatru spectacol

♦ premiere:
03 octombrie 2009 – FELIA de Jean Daniel-Magnin
21 noiembrie 2009 – ME & MY GIRL – music-hall
19 decembrie 2009 – TITANIC VALS
13 martie 2010 – COMEDIE SHAKESPEARE
22 mai 2010 – PANTOMIMĂ – Dan Puric

♦ reluări:
BALERA de Achille Roselletti
MOBILĂ ŞI DURERE de Teodor Mazilu, regia Titu Eugeniu
LEONCE ŞI LENA de Georg Buchner, regia Horaţiu Ioan Apan
ESCURIAL de Michel de Ghelderode, regia Ovidiu Caiţa
D’ALE CARNAVALULUI de I.L. Caragiale, regia Marian Negrescu
FEMEIA CA UN CÂMP DE LUPTĂ… de M. Vişniec, regia Radu Olăreanu
O SCRISOARE PIERDUTĂ de I.L. Caragiale, regia Marian Negrescu
ÎNDRĂGOSTIŢII DIN ANCONA, regia Andrei Mihalache
BĂTRÂNII de Giampiero Frondini, regia Achille Roselletti
BALTAGUL de Mihail Sadoveanu, regia Nicu V. Ursu

♦ notă:
la reluări, oferta se va face diferenţiat, în funcţie de liceu şi de solicitări.

tarife pentru elevi:
7 lei biletul; 40 lei abonamentul (valabil pentru vizionarea a 6 spectacole).

Documente dirigenţie

3

documente dirigentie 2009 - 2010

[sugestie pentru descărcare: click dreapta, save target as…]

[2010 consiliul elevilor] [2010 consiliul elevilor clasei_profesori_parinti] [2010 comitetul de parinti] [planul cadru consiliere 2009-2010] [planul stategie consiliere si orientare 2009-2010] [Raport consiliere si orientare 2008-2009] [structura anului scolar 2009 2010] [xactivitatea_dirigintelui] [xactivitatea_consilierului] [_Module_consiliere] [x Programa_Consiliere_orientare_IX_XII] [x Programa_Orientare_consiliere_vocationala_XI_XII]

Consilier educativ, Prof. Daniel Murăriţa

Bani de liceu 2009-2010 # program guvernamental

8

2009 2010 bani de liceu

ATENŢIE ! Descarcă doc! [Bani de liceu 2009 2010] [OMECT nr4839_2004 complet]

– Pe cerere se va scrie adresa elevului, din B.I. sau C.I.

– Tabelul nominal si cererile, insotite de adeverintele cu media generala a anului scolar anterior si numarul de absente nemotivate se depun la ISJ GORJ pana in data de 2 octombrie 2009*.

Ermina Frunzaru, ISJ Gorj

*Dosarele cu documentele necesare vor fi depuse la secretariatul liceului, după ce au fost verificate de diriginţi, până în data de 1 octombrie 2009.

Săptămâna mobilităţii # 16-22 septembrie 2009

3

European Mobility Week Targu Jiu Energetic 2009 front

Mulţumim elevilor GŞ Energetic Nr.1, participanţi la traseul propus de Agenţia de Mediu Gorj în cadrul evenimentelor desfăşurate cu prelijul Săptămânii Mobilităţii, Târgu Jiu: Grama Andrei 09A, Stolojanu Alexandru 09C, Olteanu Andrei 09D, Cinciulescu Ionuţ 10A, Nicolescu Octavian 10A, Văduva Alin 10A, Jugravu Alexandru 10B, Mutu Alexandru 10B, Simion Andrei 10E, Lupu Bogdan 11A, Cochină Bogdan 11A, Cotocu Cristian 11D, Barb Cristian 11D, Cîndea Bogdan 11D, Diaconu Răzvan 12B, Grecu Florin 12B, Scurtu Bogdan 12C, Sîrbu Mihnea 12D.

Prof. Marius Ion Zgovancu

____________________________________________________

109121maxim 3_tg_jiu mars_biciclisti_(1) European Mobility Week Targu Jiu Energetic 2009 00 European Mobility Week Targu Jiu Energetic 2009 01

Activităţi extraşcolare. Plan cadru

2

2009 2010 activitati extrascolare anunt

Până luni, 21.09.09, aşteptăm sugestii pentru planul cadru al activităţilor extraşcolare. Prof. Daniel Murăriţa

PS În sugestiile făcute, veţi menţiona activitatea, responsabilii, resursele necesare, perioada sau data desfăşurării, orizontul activităţii (la clasă, la nivelul întregii instituţii, în parteneriat etc).

Deschiderea anului şcolar 2009-2010

4

deschiderea anului scolar 2009-2010

[Luni, 14 septembrie 2009, ora 09.00, Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu.]

Repartizarea claselor pe săli/diriginţi. Clasele a 9-a. Clasele a 11-a. Structura anului şcolar 2009-2010

2

repartizarea energeticnr1 targu jiu 2009-2010

[Repartizarea claselor pe sali si diriginti 2009 2010] [Clasele a 9-a] [Clasele a 11-a repartizare 2009] [sugestie pentru descărcare: click dreapta, save target as…]

Program AM: 10 A-E, 11 A-D, 12 A-D, 13E-F; PM: 9A-H, 12E-F, X A-B, XI A-B. Eventualele nereguli sesizate pot fi discutate cu domnul prof. Vasile Udroiu sau prof. Daniel Murăriţa.

2009 ceac structura anului scolar 2009-2010

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2009-2010

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a stabilit structura anului şcolar 2009-2010. Astfel, cursurile vor începe luni, 14 septembrie 2009 şi se vor încheia, vineri, 11 iunie 2010, însumând 35 de săptămâni de şcoală (173 de zile lucrătoare).

SEMESTRUL I // luni, 14 septembrie 2009 – vineri, 29 ianuarie 2010;  vacanţa de iarnă: sâmbătă, 19 decembrie 2009 – duminică, 3 ianuarie 2010; vacanţa intersemestrială: vineri, 30 ianuarie – duminică, 7 februarie 2010. În semestrul I, tezele se vor susţine, de regulă, până la data de 18 decembrie 2009.

SEMESTRUL II // luni, 8 februarie 2010 – vineri, 11 iunie 2010;  vacanţa de primăvară: sâmbătă, 3 aprilie – duminică, 11 aprilie 2010;  vacanţa de vară: sâmbătă, 12 iunie – duminică, 12 septembrie 2010. În semestrul al II-lea, tezele se vor susţine până la data de 14 mai 2010. [sursa: Ministerul Educaţiei]

Sus