Diverse

Ziua Imnului Naţional # 29 iulie

2

2009 ziua imnului national

IMNURILE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI [click!]
» Marş triumfal şi primirea steagului şi a Măriei Sale Prinţul Domnitor [1862-1884]
» Trăiască Regele [1884-1948]
» Zdrobite cătuşe [1948-1953]
» Te slăvim, Românie! [1953-1977]
» Trei culori [1977-1989]
» Deşteaptă-te, române! [1989-prezent]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=sqKEPqjuJkw&feature=related]

„Deşteaptă-te, române!” este, din 1990, imnul naţional al României. Muzica are autor necunoscut. Versurile şi aranjamentul aparţin lui Andrei Mureşanu (18161863), poet de factură romantică, ziarist, traducător, un adevărat tribun al epocii marcate de Revoluţia de la 1848. Poemul „Un răsunet” al lui Andrei Mureşanu, redactat şi publicat în timpul Revoluţiei de la 1848, a fost pus pe note în ziua în care autorul l-a recitat câtorva prieteni braşoveni, fiind cântat pentru prima oară la Braşov, într-o grădină din Şchei, şi nu în data de 29 iulie 1848 la Râmnicu Vâlcea, aşa cum este îndeobşte cunoscut (deşi nu se precizează care era acel cântec patriotic, cântat de cei prezenţi, s-a presupus fără dovezi că era vorba despre acesta). Anton Pann sau George Ucenescu sunt uneori eronat creditaţi cu muzica imnului; în fapt melodia pe care Andrei Mureşanu a pus versurile sale avea o largă circulaţie în epocă şi nu i se cunoaşte cu certitudine autorul. Era o melodie cântată de obicei pe un text religios, ce purta numele Din sânul maicii mele. Gheorghe Ucenescu a fost cel care i-a intonat-o, printre altele, la cererea poetului care căuta o melodie potrivită pentru versurile sale.De atunci, acest imn a fost cântat cu ocazia fiecărui conflict în România, datorită mesajului de patriotism şi de libertate pe care îl poartă în el. Acesta a fost şi cazul în timpul revoluţiei anticomuniste din 1989, când practic instanteneu şi generalizat a fost cântat ca un adevărat imn naţional, înlocuind imnul folosit de regimul comunistTrei culori”.Timp de câţiva ani „Deşteaptă-te, române!” a fost şi imnul naţional al Moldovei, dar a fost înlocuit în 1994 cu „Limba noastră”.

Ziua Drapelului Naţional # 26 iunie 2009

2

ziua tricolorului 2009 iunie 26 www

DRAPELUL ROMÂNIEI

Prima reunire a celor trei culori, ca benzi separate de culoare, ca simbol vexilologic nu al principatului Ţării Româneşti, ci al unităţilor miliţiei pământene şi al navelor comerciale, datează din 1834, pe timpul domniei lui Al. D. Ghica. Benzile erau dispuse pe orizontală, cu fâşia roşie la partea superioară şi cea albastră la partea inferioară.Pe galben, era pictată acvila cruciată, încoronată, ţinând în ghiare un buzdugan şi o spadă, înconjurată de o cunună ovală din frunze de stejar şi laur; în colţuri, erau pictate acvile. Pornindu-se de la Hatişeriful din 1834, prin care sultanul aproba cele trei culori ca simbol vexilologic, adepţii “Partidei Naţionale” vor vedea în acest tricolor simbolul naţional al tuturor românilor.În contextul revoluţionar al anului 1848, cu arborarea noilor drapele tricolore ca simboluri a unor state naţionale, şi revoluţionarii români, aflaţi la Paris la izbucnirea revoluţiei, vor arbora drapelul albastru, galben, roşu, cu albastru la hampă. Aşa va fi şi consfinţit, ca drapel naţional, prin Decretul nr.252 al guvernului provizoriu de la Bucureşti, deşi, iniţial, apăruseră drapele tricolore cu benzile dispuse pe orizontală, aşa cum fuseseră ele arborate de revoluţionarii români din Ardeal la Adunarea Naţională de la Blaj din 26 aprilie. Iniţial, tricolorul românilor ardeleni a fost albastru, alb, roşu, cu benzile pe orizontală, pe alb fiind scris cu auriu “VIRTUS ROMANA REDIVIVA” (Virtutea romană reînviată). În decursul revoluţiei însă, treptat, toate drapelele românilor vor înlocui albul cu galben.Ca drapel naţional, tricolorul se impune în 1859, odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, dar în varianta dispunerii orizontale a benzilor de culoare. Primul steag din 1859, aflat în uz până în 1862, a avut fâşia albastră plasată sus, apoi, în a doua perioadă a domniei lui Cuza, fâşia roşie a fost dispusă la partea superioară. Odată cu venirea domnitorului Carol I, din 1867, atât steagul ţării cât şi drapelele şi stindardele unităţilor militare vor avea benzile dispuse pe verticală, cu albastru lângă hampă. România se alinia astfel regulilor vexilologice europene pentru steaguri tricolore care au, toate, banda de culoarea cea mai închisă, culoarea “rece”, lângă hampă.

Vacanţă plăcută & colegilor mai mari, baftă la Bacalaureat!

7

2009 www vacanta succes 2009.

Mereu în prima linie! # Cinste celor mai buni dintre cei buni!

5

cinste celor mai buni dintre cei buni tehno 1  2009

CONCURSUL JUDEŢEAN „T E H N O  1”, Târgu Jiu, 03 iunie ’09

C H I M I E : Ana-Maria Ţîru – clasa a 9-a B, premiul I; Mihai Ghinoiu – clasa a 9-a B, premiul al II-lea; Anica Domnica Geană – clasa a 11-a B, premiul al III-lea; Aristică Traian Petrescu – clasa a 10-a A, menţiune. Profesor Elena Ciobanu.

F I Z I C Ă : Radu Drăghici – clasa a 12-a A, premiul I; Marius Ciortea – clasa a 11-a A, premiul al III-lea; Ana Mădălina Rentea – clasa a 11-a A, menţiune; Marian Lupulescu – clasa a 10-a A, menţiune; Marius Lucian Popescu – clasa a 9-a A, menţiune. Profesor Virginia Gavrilescu.

CONCURSUL JUDEŢEAN „START PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ”, Tismana, 05 iunie ’09

Locul I: George Nuţu, Gabriel Purdescu, Cristina Diaconu, Mihaela Andrei (elevi ai clasei a 9-a C). Consilier psihopedagog, profesor Mihaela Năsturel.

CONCURSUL JUDEŢEAN „SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ – ŞTIU ŞI APLIC”, Târgu Jiu, 05 iunie ’09

Menţiune: Florin Văduva, Florin Găvănescu, Ionuţ Vişan (elevi ai clasei a 10-a A).  Profesor Elena Iordache.

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI”, Târgu Jiu, martie ’09

Premiul I: Dumitru Doru Azîzoaiei – clasa a 9-a E. Premiul I: Marius Ciortea – clasa a 11-a A.  Profesor Gabriel Alin Modroiu.

CONCURSUL JUDEŢEAN  Olimpiada Interdisciplinară Tehnică, martie 2009.
Lupulescu Marian Nicolae (10C) – locul I, profil tehnic;
Rentea Ana Mădălina (11A) – locul I, tehnician instalaţii electrice;
Geană Anica Domnica (11B) – locul I, tehnician automatizări;
Drăghici Radu Mihai (12A) – locul I, tehnician instalaţii electrice;
Popescu Andreea (12B) – locul I, tehnician automatizări;
Posa Mihai (12F) – locul I, tehnician electromecanic;
Lungu Alexandru (XIA) – locul II, electrician exploatare joasă tensiune.

Profesori: Chisăliţă Ion, Butoarcă Antoaneta, Bivolu Maria, Holom Vasile, Oană Ionel, Iordache Elena, Condescu Aristică, Vijulan Elena, Lumezeanu Felicia.

CONCURS JUDEŢEAN Olimpiada Naţională a Sportului, etapa judeţeană:
♦ Surlea Gheorghe (12E) – locul I, Cros. Profesor: Zgovancu Marius Ion.

Rusaliile

2

rusaliile iunie 2009

Ortodocşii serbează, duminică, la 50 de zile după Paşti, Rusaliile, adică Pogorârea (Coborârea) Duhului Sfânt sau Cincizecimea, unul dintre marile praznice împărăteşti ale Mântuitorului, în care a fost alcătuită prima comunitate creştină, nucleul Bisericii de mai târziu.

Duminica Cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh, numită în popor şi Duminica mare, este sărbătoarea anuală a pogorârii Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli, eveniment pe care ni-l istorisesc Faptele Apostolilor şi cu care se încheie descoperirea faţă de lume şi de creaţia lui Dumnezeu.

Sărbătoarea cade întotdeauna la 10 zile dupa Înălţare sau la 50 de zile după Paşti, când a avut loc evenimentul sărbătorit şi când evreii îşi serbau şi ei praznicul Cincizecimii. Este întotodata sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine, pentru că, în aceeaşi zi, în urma cuvântării însufleţite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creştinism aproximativ 3.000 de suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim, nucleul Bisericii de mai târziu.

Duhul Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, a umplut de darurile sale pe apostoli, pentru început aceştia căpătând marea putere de a grăi în limbi străine, necunoscute de ei până atunci. Spre mirarea multor oameni aflaţi în Ierusalim, cei 12 au început să facă cunoscută învăţătura Mântuitorului către neamuri, în diferite limbi, deşi aceşti ucenici erau cunoscuţi de mulţi dintre cei prezenţi ca fiind evrei simpli, în nici un caz preocupaţi de învăţarea limbilor străine (trimiterea Duhului Sfânt peste ucenicii săi o vestise mai demult Mântuitorul).

Când Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli, aceştia au devenit „preaînţelepţi”, fiind umpluţi de „lumina, râvna şi toate harurile dumnezeieşti”. Abia după acel moment, ucenicii Domnului au ieşit în toată lumea, săvârşind minuni, întorcând pe păgâni de la închinarea idolilor, aducând – de la oameni simpli la împăraţi – pe mulţi la credinţă. Începutul a avut loc chiar în acea zi a Pogorârii Duhului Sfânt când, în urma predicii apostolului Petru – „ca la 3000 de suflete” au crezut în Cristos, alcătuind prima comunitate creştină.

Rusaliile au devenit, pe lângă Paşti, a doua sărbătoare rezervată botezurilor.

În ajunul Rusaliilor se ţin Moşii de vară sau de Rusalii – cu târguri unde oamenii găsesc cele necesare pomenilor, dar şi prilej de veselie. Se crede că sufletele morţilor (moşilor) după ce părăsesc mormintele în Joia Mare (cea de dinaintea Paştilor), se preumblă printre cei vii, înapoindu-se la locul lor în Ajunul Rusaliilor.

De Rusalii este obişnuit şi faimosul joc al căluşarilor (executat de cete de flăcăi), dans constând din săritul peste foc pentru a scăpa de iele – zâne rele.

Şi tot ca la Paşti, erau oprite îngenunchierea şi postirea în toate zilele Cincizecimii, erau interzise jocurile din circuri şi spectacolele păgâne. Casele se împodobeau cu flori şi ramuri verzi de nuc sau de tei, obicei moştenit de la evrei.

În biserici, se aduc şi astăzi ramuri verzi de tei sau de nuc, care se binecuvintează şi se împart credincioşilor, acestea simbolizând limbile de foc ale puterii Sfântului Duh, care s-a pogorât peste Sfinţii Apostoli.

Pogorârea (Coborârea) Duhului Sfânt este sărbătoarea întemeierii Bisericii.

În România, prin decizia Parlamentului în 2008, oficial, sunt 2 zile libere de Rusalii: duminica Rusaliilor şi luni – a doua zi de Rusalii. [ mediafax ]

1 iunie – Ziua Copilului

4

1 iunie 2009 ziua internationala a copilului

IUNIE. REPERE ►1 IUNIE ● 1475: Prima menţiune documentară a oraşului Craiova ● 1980: Postul de televiziune american „Cable News Network” (CNN) a efectuat prima transmisie ● 1946: moare executat Ion Antonescu, conducător al statului român în perioada 1940-1944 (executat) (n. 1882) ● Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului ►2 IUNIE ● 1945: Poetul Radu Gyr rosteşte memorabilul „ultim cuvant” în faţa Tribunalului Poporului. În el arată, printre altele, şi inconsistenţa acuzaţiilor de antisemitism aduse Mişcării Legionare, el însuşi fiind fondatorul teatrului Evreiesc de Stat ● 1740: se naşte Marchizul de Sade, scriitor francez (d. 1814) ● 1882: se naşte Ion Antonescu, conducător al statului român în perioada 1940 – 1944 (d. 1946) ● 1882: moare Giuseppe Garibaldi, revoluţionar italian (n. 1807) ►3 IUNIE ● 2007: Craiova se inaugurează piaţa socio-umana din centrul civic al oraşului, in mijlocul căreia se află prima fântână muzicală din România, şi una din puţinele din întreaga lume. ● 1875: moare Georges Bizet, compozitor francez (n. 1838) ● 1924: moare Franz Kafka, scriitor ceh de limbă germană (n. 1883) ►4 IUNIE ● 1876: S-a înfiinţat, la Bucureşti, „Societatea naţională de Cruce Roşie a României” ● 1920: Se încheie Tratatul de la Trianon între Puterile Aliate şi Ungaria. Recunoaşterea pe plan internaţional a unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România (a intrat în vigoare la 26 iulie 1921) ● 1937: Au fost folosite pentru prima oară cărucioarele de supermarket, în Oklahoma City; inventatorul lor a fost Sylvan Goldman ● 1989: În Polonia au loc alegeri câştigate de celebrul sindicat „Solidaritatea”, condus de Lech Walesa, singura mişcare muncitorească independenţa întâlnită vreodată într-un stat comunist din estul continentului european ; la 19 august 1989, s-a format primul guvern necomunist ● 1798: moare Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt, celebru aventurier italian (n. 1725) ►5 IUNIE ● 1973: Ilie Năstase a câştigat turneul de tenis de la Roland Garros ● 1723: se naşte Adam Smith, scoţian, părintele economiei (d. 1790) ● 1898: se naşte Federico Garcia Lorca, poet şi dramaturg spaniol (d. 1936) ● Ziua Mondială a Mediului ►6 IUNIE ● 1960 : Bucureşti: Atleta Iolanda Balaş a stabilit un nou record mondial la săritura în înălţime: 1,85 m ● 1961 : Primul titlu de campion mondial al lumii cucerit de un luptător român este obţinut de Valeriu Bularca la Campionatul mondial de lupte greco-romane de la Yokohama ● 1799: se naşte Alexandr Puşkin, poet rus (d. 1837) ● 1875: se naşte Thomas Mann, scriitor german, laureat al Premiului Nobel (d. 1955) ● 1843: moare Friedrich Hölderlin, poet german (n. 1770) ►7 IUNIE ● 1929: Vaticanul devine stat suveran ● 1947: A luat fiinţă, prin ordinul Ministrului Armatei, Mihail Lascăr, echipa de fotbal Steaua Bucureşti ● 1848: se naşte Paul Gauguin, pictor francez (d. 1903) ● 1886: se naşte Henri Coandă, inginer, pionier al aviaţiei mondiale (d. 1972) ►8 IUNIE ● 1838: A fost deschisă, în Bucureşti, prima bibliotecă publică, la Colegiul Sf. Sava ● 1810: se naşte Robert Schumann, compozitor german (d. 1856) ►10 IUNIE ● 1860: se naşte Hariclea Hartulari Darclée, soprană lirică română (d. 1939) ● 1910: se naşte Jacques-Yves Cousteau, oceanolog francez (d. 1997) ►11 IUNIE ● 1934: La Londra au fost inaugurate trecerile de pietoni ►13 IUNIE ● 1456 : A fost menţionat pentru prima dată în documentele din Moldova „slugerul” , dregător din secolul al XV-lea ce avea în grijă aprovizionarea cu alimente a curţii domneşti. ● 1932 : Înfiinţarea Institutului de Biooceanografie din Constanţa ● 1941 : În noaptea de 12 spre 13 iunie au fost deportaţi din Basarabia şi Bucovina de Nord în Siberia peste 31 000 de oameni. ● 1952 : Gheorghe Cucu a realizat primul zbor fără motor din ţara noastră pe o distanţă de 300 km (Cluj-Siliştea-Buzău) ►14 IUNIE ● 1736: se naşte Charles Augustin Coulomb, fizician francez (d. 1806) ● 1929: se naşte Che Guevara, revoluţionar sud-american de origine argentiniană (d. 1967) ● 1920: moare Max Weber, filosof şi sociolog german (n. 1864) ● 1920: moare Max Weber, filosof şi sociolog german (n. 1864) ● Ziua Mondială a Donatorului de Sânge ►15 IUNIE ● 1839: Charles Goodyear (1800-1860), inventator, a descoperit vulcanizarea cauciucului, procedeu prin care acesta devine insensibil la variaţiile de temperatură ● 1848: A fost sfinţit drapelul naţional tricolor a cărui înfiinţare a fost decretată la 14/26 iunie de către Guvernul revoluţionar de la Bucureşti ; drapelul avea culorile albastru, galben, roşu şi avea înscrisă deviza „Dreptate, Frăţie” (15/27) ● 1843: se naşte Bergen Edvard Hagerup Grieg, compozitor, pianist şi dirijor norvegian (d. 1907) ● 1889: moare Mihai Eminescu, poet român (n. 1850) ● 1929: moare Traian Lalescu, matematician, unul dintre creatorii şcolii matematice româneşti (n. 1882) ►16 IUNIE ● 1313: se naşte Giovanni Boccaccio, scriitor italian (d. 1375) ● Ziua Mondială a Limbii Rromani, stabilită de UNESCO ►17 IUNIE ● 1473 : Călugărul Nicodim de la mânăstirea Neamţ a terminat „Tetraevangheliarul de la Humor”, lucrare vestită pentru miniaturile sale şi pentru că în el se află portretul lui Ştefan cel Mare. ● 1910 : Primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe Dealul Cotrocenilor ● 1818: se naşte Charles Gounod, compozitor şi dirijor francez (d. 1893) ● 1882: se naşte Igor Stravinsky, compozitor, pianist şi dirijor rus (d. 1971) ►19 IUNIE ● 1623: se naşte Blaise Pascal, matematician, fizician şi filosof francez (d. 1662) ● 1922: se naşte Aage Niels Bohr, fizician danez ►20 IUNIE ● 451: A avut loc Bătălia de pe Câmpiile Catalaunice, ultima mare bătălie a antichităţii, în care o coaliţie romano-vizigotă a oprit expansiunea hunilor în Europa Vestică. ● 1940: A fost inaugurat, la Bucureşti, Institutul de Antropologie, întemeiat prin strădaniile doctorului Josef Francisc Rainer (astăzi Institutul de Antropologie „Francisc Rainer” al Academiei Române) ● 1954: S-a inaugurat podul cu tablier metalic peste Dunăre la Giurgiu, numit Podul Prieteniei, pe atunci cel mai mare pod combinat (de cale ferată şi rutier) din Europa, construit în doi ani şi jumatate, în colaborare cu alte ţări vecine ● 1955: Are loc cea mai îndelungată eclipsă totală de soare a secolului: 7 minute şi 8 secunde, observată în Filippine ● 1992: Sfântul Sinod al Bisericii ortodoxe Române a hotărât, în şedinţa din 20 iunie 1992, canonizarea ca sfinţi a voievodului Constantin Brâncoveanu şi a copiilor lui , precum si a „binecredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”, prăznuit la 2 iulie ● 1995: moare Emil Cioran, eseist şi filosof român (n. 1911) ►21 IUNIE ● 1633: Omul de ştiinţă italian Galileo Galilei este găsit vinovat de către Inchiziţie de „bănuită herezie“ pentru apărarea opiniei heliocentrice copernicane, în care se crede că Pământul şi alte planete orbitează în jurul Soarelui. Deşi a fost forţat în a renega public opinia heliocentrică, pedepsei sale i s-a adăugat şi o perioadă nelimitată de arest la domiciliu. ● 1905: se naşte Jean-Paul Sartre, romancier, dramaturg, filosof reprezentant al existenţialismului (d. 1980) ● 1527: moare Niccolo Machiavelli, istoric, gânditor politic, scriitor (n. 1469) ● Solstiţiul de vară ►22 IUNIE ● 1963: moare Maria Tănase, una dintre cele mai cunoscute interprete ale cântecului popular românesc. (n. 1913) ►23 IUNIE ● 1879: David Emmanuel îşi ia doctoratul la Sorbona cu teza „Etude des intégrales abeliennes de troisieme espace”, devenind astfel al doilea român doctor în matematici la Sorbona ►24 IUNIE ● 1711: Petru I, ţarul Rusiei, soseşte la Iaşi, unde se întâlneşte cu domnul Moldovei,
Dimitrie Cantemir ● 1400: se naşte Johann Gutenberg, inventator german al tiparului cu litere mobile din metal (d. 1468) ● Sânzienele (Drăgaica) – este una dintre cele mai cunoscute serbări câmpeneşti, Drăgaica fiind o zeiţă agrară, protectoare a holdelor semănate şi a femeilor măritate (România) ►25 IUNIE ● 1923: S-a înfiinţat Clubul Rapid Bucureşti (atunci CFR Bucureşti) ● 1998: Instituirea Ordinului „Steaua României”, cu şase grade (Colan, Mare Cruce, Mare Ofiţer, Comandor, Ofiţer, Cavaler), cel mai înalt ordin naţional românesc, pentru a recompensa serviciile excepţionale, civile şi militare aduse statului şi poporului român. ● 1903: se naşte George Orwell, jurnalist, eseist politic şi romancier englez (d. 1950) ►26 IUNIE ● 1819: Este patentată bicicleta ● 1824: se naşte Lord Kelvin, fizician britanic (d. 1907) ● Ziua Tricolorului. ►27 IUNIE ● 1954: Prima centrală nucleară a fost inaugurată la Obninsk, în apropiere de Moscova, Rusia ● 1967: Primul ATM (bancomat) din lume e instalat în Enfield, Londra ►28 IUNIE ● 1577: se naşte Peter Paul Rubens, pictor flamand (d. 1640) ● 1712: se naşte Jean-Jacques Rousseau, filosof, scriitor elveţian – francez (d. 1778) ►29 IUNIE ● 1866: Parlamentul României adoptă prima constituţie a ţării, una dintre cele mai avansate a acelor timpuri. ● 1819: se naşte Nicolae Bălcescu, istoric şi scriitor, fruntaş al Revoluţiei de la 1848 din Muntenia (d. 1852) ● 1900: se naşte Antoine de Saint-Exupéry, scriitor francez (d. 1944) ● Ziua Dunării ● Târgul de fete de pe muntele Găina ►30 IUNIE ● 1905: Albert Einstein publică lucrarea „Asupra electrodinamicii corpurilor în mişcare” -avea să fie cunoscută mai târziu ca teoria relativităţii. [extras din revista IMPULS]

Fotbalul în liceu

2

fotbal-la-liceu-gazeta-sporturilor-coca-cola-primaria-targu-jiu-energetic-ecaterina

Eveniment organizat de Primăria Municipiului Târgu Jiu, Pandurii Lignitul Târgu Jiu, Coca Cola, Gazeta Sporturilor, Grupul Şcolar Energetic Nr.1 Târgu Jiu, Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu Târgu Jiu

Consiliul elevilor îşi alege preşedintele! 17 octombrie 2008, ora 13.30

1

Consiliul Elevilor a ales după cum urmează:
Preşedinte: Brănescu Lucreţia Ileana, 11A
Vicepreşedinte: Cochină Bogdan, 10A
Vicepreşedinte: Antonie Mihaela, 9D
Secretar: Stamate Georgiana, XIA

9 mai – Ziua Europei # Independenţa României

1

ZIUA EUROPEI
Primavara anului 1950. Robert Schuman, ministrul afacerilor externe al Frantei, primeste de la omologii din Statele Unite ale Americii si Marea Britanie o misiune istorica: crearea unui plan care sa duca la reintegrarea Germaniei Federale in familia europeana. Problema delicata pe care o avea de rezolvat il face sa recurga la sprijinul unui cunoscut diplomat: Jean Monnet. Aflat in casa sa din Moselle, in luna aprilie a aceluiasi an, Robert Schuman mediteaza la acest proiect. A doua zi, in drum spre Paris, se hotarâse: „Proiectul e interesant; va fi proiectul meu”, ii marturisea sefului sau de cabinet. Si astfel, in dimineata lui 9 mai, un emisar secret inmâna cancelarului german Konrad Adenauer un document confidential care cuprindea o copie a proiectului. Acordul lui Adenauer a venit imediat: Germania dorea sa devina partener al Frantei in acest proiect ce-si propunea sa schimbe soarta Europei.
La ora 16.00, in aceeasi zi de 9 mai, in Salonul Orologiului din Quai d’Orsay, Robert Schuman citea proclamatia care prin indrazneala ei avea sa schimbe destinul Europei. Franta si Germania decideau sa puna in comun rezervele de carbune si otel si invitau toate tarile europene interesate sa li se alature. Pentru unii planul Schuman era utopia unui „aventurier politic”, pentru altii un vis nebunesc, astazi insa este o realitate pe care o traim cu totii.
Ziua de 9 mai 1950 a reprezentat primul pas catre crearea a ceea ce este astazi Uniunea Europeana.
Propunerea lui avea ca scop crearea unei comunitati in cadrul careia membrii sa isi puna sub control comun productia de otel si carbune – ca baza a puterii lor militare -, in scopul evitarii izbucnirii unui nou razboi. Tarile carora li se adresa in primul rand aceasta provocare – Franta si Germania – fusesera in razboi timp de aproape 100 de ani, iar cel de-al doilea razboi mondial aproape ca le distrusese.
In 1985, cand proiectul constructiei europene era deja clar conturat, cele zece state membre care formau la acea data Comunitatea Europeana, au hotarat ca ziua de 9 mai sa devina Ziua Europei.
Pentru 25 de state si 450 de milioane de oameni, UE inseamna azi mai putine frontiere, mai multe oportunitati, o Europa mai curata, studii in strainatate, egalitate de sanse, libertate, securitate si justitie sociala…

INDEPENDENŢA ROMÂNIEI
Pe 9 Mai 1877, Parlamentul ţării proclamă „Independenţa absolută a României”, profitând de o conjunctură politică favorabilă. Cu unanimitate de voturi, decizia primeşte consacrarea oficială. Dar de aici şi până la recunoaşterea independenţei de către marile puteri drumul este lung, străjuit de miile de eroi morţi, umbrit de răpirea pentru a doua oară a Basarabiei de către „aliatul nostru”, Rusia, iar, la capătul drumului o nouă surpriză pe care ne-o rezerva Europa: condiţionarea recunoaşterii independenţei de împământenirea evreilor care migraseră la noi. Ca şi în cazul unirii lui Mihai Viteazu, opinia publică europeană nu ne este favorabilă, ba mai mult, ziarele din Budapesta titrează „numai printr-o ocupaţie austro-ungară se pot asigura interesele de stat ale României”. Ţările din Balcani primesc cu entuziasm vestea, dar marile puteri occidentale sunt rezervate, aşteptând să se pronunţe în cadrul negocierilor viitoare de pace.

Ziua Mondială a Sănătăţii – 7 aprilie 2008

1

BACALAUREAT 2007- PROMOVABILITATE

1

 procent-bac.jpg

Detalii la http://bacalaureat.edu.ro/2007/rapoarte/

ANUNŢ!

1

necesar.jpg

[descarcă tabel necesar]

necesar-materiale-laboratoare.doc

Clasele 11A|B|C|D – anul şcolar 2007-2008

1

repartizari.jpg

[descarcă] clasele-11-abcd.doc

Baftă!

1

succes.jpg

Vacanţă placută!

1

vacanta.jpg

Sus