cărţi

Responsabilitatea de a fi intelectual – Valeria Roșca

rosca valeriaRadiografia societăţii contemporane, golite în mare parte de sens şi semnificaţii, tocmai prin invazia agresivă şi necenzurată a influenţelor facile, prin dominaţia covârşitoare a pragmatismului, reprezintă, fără îndoială, un act de curaj din partea eseistei, cu atât mai mult cu cât materializarea gestului reflexiv, a lucididăţii discursului şi a analizei minuţioase porneşte de la experienţa personală, aceea de profesor. Abordarea lecturii cu multiplele ei funcţii creionează o primă condiţie de existenţă a intelectualului. Retorica discursului trădează neliniştile omului ce se confruntă cu realitatea marcată de superficialitatea contemporaneităţii ce pare a fi spulberat norma şi normalitatea. Lecturile devin mijloace de „cunoaştere a mecanismelor ce întreţin societatea”, justificând astfel, din perspectivă estetică, elecţiunile făcute. Probleme precum politica, moralitatea, ideologia, dihotomia biblică bine-rău sunt doar câteva aspecte asupra cărora zăboveşte, creând pârghiile necesare adaptării la imperativele prezentului.
Construită aparent mozaical, cartea de faţă vizează, sub haina retoricului ce iniţial creează impresia discursului autocentrat, o subtilă pledoarie pentru adoptarea unei atitudini dezirabile în faţa vieţii. În fond, imaginea intelectualului se vrea a fi chintesenţa unei astfel de atitudini asumate conştient, antidot împotriva „orbirii spirituale”.

Prof. dr. Marinela Pîrvulescu

Responsabilitatea de a fi intelectual – Valeria Roșca, Editura PIM – Iași,  ISBN 978-606-13-1191-0

Sinonimia lexicală şi frazeologică a locuţiunilor adverbiale

Tema lucrării, Sinonimia lexicală şi frazeologică a locuţiunilor adverbiale, răspunde într-o oarecare măsură unui deziderat ştiinţific.

În lucrarea de faţă mi-am propus să urmăresc analiza adverbului precum şi a locuţiunilor adverbiale în limba română contemporană şi în Gramatica Academiei, ediţia a III-a, însă, mă voi opri într-un mod mai amplu asupra sinonimiei lexicale şi frazeologice care se regăseşte în cadrul locuţiunilor adverbiale.

Este aşadar, o descriere amplă, detaliată, prin îmbrăţişarea tuturor problemelor care privesc adverbul şi locuţiunile adverbiale în limba română, prin urmărirea acestora sub toate aspectele.

Studiul limbii române, astăzi, ocupă un loc de seamă în toate verigile învăţământului din ţara noastră, fapt pentru care ea a devenit important obiect de studiu în facultăţile cu profil filologic.

Lingvistica noastră a reuşit să dea într-un răstimp de numai câţiva ani o amplă gramatică a limbii române, care a umplut un mare gol în studiul limbii.

Putem spune aşadar, că problemele limbii române contemporane, se află în centrul preocupărilor lingvistice, şi, că realizările remarcabile obţinute până în prezent în acest domeniu formează o puternică bază ştiinţifică pentru dezvoltarea lingvisticii româneşti în viitor. (mai mult…)

5 Poésies et 50 Proverbes

0

Semnalăm cu bucurie apariția cărții

5 Poésies et 50 Proverbes,

avându-l autor pe domnul profesor Ion Făgaş,

Ediție bilingvă

(Română-Franceză).

„Războiul din Răsărit – influenţa sa asupra raporturilor dintre Putere si Opoziţie” * ediţia a II-a

0

Lucrarea de față reprezintă o analiză echidistantă, bine coordonată și documentată, asupra raporturilor dintre Putere (reprezentată în speță de conducătorul Statului Român, Ion Antonescu) și Opoziţie (liderii partidelor politice istorice, PNL și PNȚ), raport aflat sub influența campaniei militare românești pe frontul din răsărit. Fără părtinire sunt prezentate cu anumite sensibilități, proeminentele personalități istorice în acțiunea lor pe scena istoriei, având ca țel refacerea frontierelor prin recuperarea teritoriilor pierdute în fatidicul an 1940… Ni se permite formarea unei imagini proprii asupra Războiului din Răsărit purtat de armata română; fapt posibil datorită expunerii științifice în baza unei documentații corecte a autorului, profesor de istorie. (mai mult…)

Valeria Rosca • Dileme etice ale pietei în capitalism

0

În liceu, economia, ca și multe alte științe, este privită ca și cum ar fi o ecloziune din nimic sau știință fără autori, când de fapt științele, socio-umane sau nu, sunt corpusuri care s-au constituit din teorii elaborate de personalități fascinante. Știința presupune și aprinse controverse, dispute, contradicții, nu doar adevăruri ireductibile așa cum le prezintă manualele de liceu. În plus, orice radiografie istoricizantă lasă la vedere contribuții graduale ale specialiștilor vremii. Liberalismul, de exemplu, căci de el ne ocupăm, nu este unitar. Pe de-o parte are specificul timpului istoric care-l plămădește: cel clasic, marginalist sau neoclasic, pe de alta păstrează și o linie comună pe care și-o revendică toți liberaliștii indiferent de timpul în care sunt așezați istoric. Libera inițiativă, proprietatea privată, limitarea imixtiunii statului în economie sunt coordonate care conferă identitate unui liberalist, oricărui timp ar aparține. Deși ne-am obișnuit să identificăm capitalismul cu liberalismul, este limpede că nu doar liberalismul recompune capitalismul, ci și keynesismul cu toate avatarurile sale, postkeynesism sau neokeynesism. Un capitalism dirijist, bazat pe planificare, intervenția statului în economie, existența unui important sector public pare o contradicție în sine. Și totuși un astfel de capitalism a fost funcțional în anumite momente ale istoriei. Economia nu este dincolod e istorie, transistorică, ci, dimpotrivă, este profund ancorată în ea… (Extras din “Scurtă privire introductivă”) Valeria Roșca • Dileme etice ale pieței în capitalism • Editura Grapho, Bacău, 2011 [sursa]

 

Giovanni Papini – Un om sfârşit

0

Un om sfârşit este romanul descriptiv al unui peisaj mental. Îl integrez fără ezitare tot în sfera romanelor de idei, deşi el este deopotrivă un roman autobiografic. Pe mari distanţe, se dezvoltă ca un eseu despre întruparea, dezvoltarea, înălţarea şi ratarea unui spirit. M-am întrebat prin ce ţine acest roman curiozitatea trează în cititorul neobişnuit cu străfulgerări ori căutări filozofice. Căci nu există inserţii de amor, nici vreun suspans al intrigii, doar o căutare interioară neostoită. Iar răspunsul mi-a venit curând. Cititorul este extrem de implicat în tribulaţile eului-personaj de vreme ce acesta caută un adevăr. El, cititorul, vrea să afle dacă într-un final filozoful va descoperi sensul pe care îl caută. [sursa]

Cartea pare să înceapă ca un bildungsroman cu prezentarea unui copil care şi-a refuzat declarativ şi practic copilăria. În afara sărăciei, nu chiar atât de neobişnuită pentru acele timpuri, nu este semnalată nicio traumă care să fi indus atâta tristeţe în aceste copil ce nu ştie zâmbi. O dată sau de două ori, pomeneşte de părinţii care nu par să îl înţeleagă, deşi îl iubesc. O sensibilitate infantilă exagerată şi enormitatea unui sentiment de insignifianţă se dezvoltă în inima sa în urma unei mărturisiri pe cât de pasagere, pe atât de semnificante: ,,Încă de pe vremea aceea a început războiul dintre mine şi oameni. (…) nu-i iubeam, iar ei mă urau. (mai mult…)

Vasile Udroiu * „Războiul din Răsărit – influenta sa asupra raporturilor dintre Putere si Opozitie”

Lucrarea de față reprezintă o analiză echidistantă, bine coordonată și documentată, asupra raporturilor dintre Putere (reprezentată în speță de conducătorul Statului Român, Ion Antonescu) și Opoziţie (liderii partidelor politice istorice, PNL și PNȚ), raport aflat sub influența campaniei militare românești pe frontul din răsărit. Fără părtinire sunt prezentate cu anumite sensibilități, proeminentele personalități istorice în acțiunea lor pe scena istoriei, având ca țel refacerea frontierelor prin recuperarea teritoriilor pierdute în fatidicul an 1940… Ni se permite formarea unei imagini proprii asupra Războiului din Răsărit purtat de armata română; fapt posibil datorită expunerii științifice în baza unei documentații corecte a autorului, profesor de istorie. (mai mult…)

Triada: Resurse-Reciclare-Recondiţionare în oglinda viitorului * ediţia a IV-a

0

S i m p o z i o n u l Triada: Resurse-Reciclare-Recondiţionare în oglinda viitorului constituie un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice şi ale elevilor, cunoaşterea celor mai noi realizări din domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului între specialişti, stimularea creativităţii şi promovarea reţelelor de excelenţă în învăţământul românesc, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase în vederea abordării unor proiecte şi participării la programele europene.

Grupul Şcolar Energetic Nr.1, Târgu Jiu, Gorj

carte editată cu sprijinul ac semn – târgu jiu

Laborator tehnologic * ediţia 2

0

Îndrumătorul pentru lucrări de laborator a fost elaborat cu intenţia de a ajuta elevii şi cadrele didactice în îmbunătăţirea  continuă a procesului de instruire practică în profil electric.

Prezentul îndrumător permite adâncirea şi stăpânirea proceselor şi fenomenelor studiate la disciplinele fizică, electrotehnică, măsurări tehnice, tehnici de măsurare în domeniu, acţionări electrice etc., precum şi la formarea deprinderilor practice în executarea de montaje după scheme date, în citiri rapide şi corecte de aparate de măsură sau prelucrări de date.

Autorii s-au străduit să prezinte cele mai semnificative lucrări, posibil de realizat cu un minim de investiţie. Prezentul efort didactic, pedagogic, îşi va găsi menirea abia în contribuţia la creşterea gradului de pregătire a elevilor.

Târgul Alternativ de Carte (TAC) cu scriitorii Nora Iuga, Oana Cătălina Ninu şi Dumitru Bădiţa, la Târgu Jiu

0

Târg Alternativ de Carte, Târgu Jiu

Vineri, 23 iulie 2010, ora 13:00, în sala de lectură a Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” din Târgu Jiu, va avea loc un prim episod itinerant al Târgului Alternativ de Carte. Întâlnirea de la Târgu Jiu va include lecturi, lansări şi proiecţii video cu Nora Iuga, poetă, prozatoare şi traducătoare, membră a Uniunii Scriitorilor din România şi scriitorii Dumitru Bădiţa şi Oana Cătălina Ninu.

Evenimentul face parte din programul “Literatura română scrie pe mine” şi reuneşte, într-un format nou, ofertant şi dinamic, autori care performează live alături de autori înregistraţi pe materiale audio-video. Târgul Alternativ de Carte (TAC) este un cinema literar, un studio de carte şi un salon pentru lecturi şi lansări, ce îmbină caracteristicile unui târg clasic cu cele ale unui festival multimedia.

Uniunea Scriitorilor din România, cu sprijinul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, a organizat, între 28 – 30 mai 2010, pe Calea Victoriei nr. 115, ediţia inaugurală a Târgului Alternativ de Carte.  A doua ediţie va avea loc în toamna acestui an. [Agenţia de Carte]

Andra Rotaru aduce la Târgu-Jiu “Ţinuturile sudului”

1

Tânăra poetă Andra Rotaru va lansa azi (joi, 15 iulie 2010), la Târgu-Jiu, un volum de poezie, o incursiune prin „Ţinuturile sudului”. Evenimentul va avea loc la Librăria „Mihai Eminescu”, de la ora 18.00. Poeta se află în oraşul lui Brâncuşi timp de o săptămână, pentru a participa la un atelier de poezie, primul de acest fel din judeţ şi chiar din ţară, numit „Manuscrisul de la Gorj”.

Deşi nu se află pentru prima dată în Târgu-Jiu, Andra Rotaru a descoperit, din nou, orăşelul de pe Jiu. Şi pentru că oricum, timp de o săptămână, participă la un proiect literar, a dorit să ofere târgujienilor un strop din ea, prin volumul de poezie „Ţinuturile sudului”. Cartea, apărută la Editura Paralela 45, a apărut recent, în cadrul Salonului Internaţional de Carte Bookfest 2010. Volumul va fi lansat şi la Târgu-Jiu, joi, de la ora 18.00, la Librăria „Mihai Eminescu”, eveniment la care vor participa şi scriitorii Dan Mircea Cipariu, Cornelia-Maria Savu şi Andrei Novac. Andra Rotaru s-a născut în 1980 şi este, în prezent, editor-coordonator al Agenţiei de Carte (www.agentiadecarte.ro) şi colaborator al revistelor de cultură Luceafărul, Hyperion, Dilema Veche. A debutat editorial în nov. 2005 cu volumul de versuri “Într-un pat sub cearşaful alb”, Editura Vinea. Volumul a fost distins cu premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sibiu, premiul naţional Mihai Eminescu-opera prima, premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. De asemenea, Andra Rotaru a fost premiată, pentru această carte, şi la Festivalul Naţional de Literatură “Tudor Arghezi”, organizat, în fiecare an, la Târgu-Cărbuneşti. În anul 2008, volumul de debut apare şi la Editura “Bassarai” din Spania (“En una cama bajo la sabana blanca”). În 2008 a participat la primul program pro-lectură organizat sub auspiciile Casei Regale a României, “Scriitori pe Calea Regală” (iniţiat şi coordonat de Dan Mircea Cipariu) şi a scris jurnalul de călătorie (“Scriitori pe Calea Regală”, Editura Brumar). Prezentă în antologii din ţară şi străinătate, a publicat şi în majoritatea revistelor de cultură din ţară. Dorina Cioplea @ Gorjeanul (mai mult…)

Lansare de carte la Târgu Jiu. Ioana Bogdan şi Sorin Delaskela

0

Lansare de carte, vineri, 9 iulie 2010, ora18.00, Librăria Mihai Eminescu, Târgu Jiu. Ioana Bogdan – ”Poeme înainte şi după Claudiu” (Brumar, 2009) ● Sorin Delaskela – ”Noaptea pisicilor lungi” (Brumar, 2010). Prezentarea cărţilor va fi făcută de scriitorii: Dan Mircea Cipariu şi Cristian George Brebenel. Moderatorul şi producătorul evenimentului: Andrei Novac. Parteneri media: Gorjeanul, Agenţia de carte, Pandurul, Gorj TV.

POEME ÎNAINTE ŞI DUPĂ CLAUDIU Ioana Bogdan

Cartea Ioanei Bogdan, Poeme înainte şi după Claudiu, este, în fond, o poveste de iubire „activată” de personajul Claudiu, o poveste în care „s-au dus dracului toate alternativele” şi în care, totodată, „Dumnezeu cânta… cu vocea cea mai frumoasă din lume”. Spune autoarea într-o mărturisire de pe propriu-i blog: „Pentru Claudiu există un prototip. E un bărbat pe care l-am cunoscut anul ăsta şi asupra căruia am proiectat cele mai multe dintre visele mele. Şi pentru că am realizat de la bun început că el nu este în mintea mea decât o proiecţie, am decis să-l transform în literatură.” Literatură de foarte bună calitate! (Editura Brumar)

NOAPTEA PISICILOR LUNGI Sorin Delaskela

”Volumul Noaptea pisicilor lungi vine la puţin timp după  apariţia unui roman absolut remarcabil al aceluiaşi autor, Abisex, şi oarecum în prelungirea lui tematică şi stilistică, plasându-l cu îndreptăţită decizie pe Sorin Delaskela în rândul tinerilor din linia întâi a prozei literare româneşti contemporane. O percepţie acută, multicoloră şi sinestezică a realului prin reţeaua fină de vase comunicante ale unei  senzorialităţi febrile (caragialianul simţ enorm şi văz monstruos e la el acasă!), dublată de o scriitură modernă, incisivă şi rafinată – una  dintre cele mai originale din peisajul beletristicii actuale – fac din acest puzzle-roman al lui Sorin Delaskela o lectură incitantă, atractivă, capabilă să provoace în sufletul şi în mintea oricărui cititor durabile voluptăţi artistice şi intelectuale. Noaptea pisicilor lungi – o carte proaspătă, vie, spectaculoasă şi reconfortantă, care îl preschimbă pe Sorin Delaskela dintr-o generoasă promisiune într-o indubitabilă certitudine literară.” Gelu Negrea

Bine că eşti tu deştept!

0

Bine că eşti tu deştept! John Farndon

Bine că eşti tu deştept! John Farndon • În fiecare an, profesorii de la Oxford si Cambridge pun întrebari aparent bizare  candidatilor la admitere, în încercarea de a separa pleava de grâu si pe cei destepti de ambele.
Explorând cu abilitate caile sinuoase pe care le parcurge mintea când este solicitata, cartea de fata ofera raspunsuri surprinzatoare la 60 de întrebari atât de crude prin simplitatea lor.
Un adevarat tur de forta, de la filozofie la fizica, de la literatura la matematici.
O splendida pirueta pe culmile gândirii abstracte, o harta intelectuala pentru minti antrenate.
Cum ti-ar placea sa îti masori desteptaciunea cu mintile luminate de la Oxford ori Cambridge? * Este natura „naturala”? * Ce este soarta? * Unde se încadreaza în lege onestitatea? * Lacomia este buna sau rea?

(mai mult…)

Teste şi probleme de chimie anorganică şi generală

5

O parte a virtuții constă în învăţătură, alta în exerciţiu. Trebuie pe de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ceea ce ai învăţat. Lucius Annaeus Seneca

Lucrarea „Teste şi probleme de chimie anorganică şi generală” a apărut din dorinţa de a veni în sprijinul elevilor care acordă un plus de interes studiului chimiei dar şi al cadrelor didactice care predau această disciplină în învăţământul liceal.

Ca auxiliar didactic, lucrarea este necesară pentru dobândirea de noi competenţe ştiinţifice şi de valorizare personală, fiind utilă bunei desfăşurări a unui învăţământ modern, bazat pe aplicarea noţiunilor teoretice în rezolvarea de probleme, asigurând astfel feed-back-ul.

Elaborarea graduală, ca grad de dificultate, a itemilor, face posibilă utilizarea lucrării la clasă, în procesul de predare-învăţare, pentru pregătirea elevilor care susţin examenul de bacalaureat la disciplina Chimie generală şi anorganică şi a celor care participă la concursuri şi olimpiade şcolare. (mai mult…)

 

Triada: Resurse-Reciclare-Recondiţionare în oglinda viitorului • carte

0

Cu prilejul organizării Simpozionului Naţional Triada: Resurse-Reciclare-Recondiţionare în oglinda viitorului de către instituţia noastră, s-a editat cartea, purtând numele simpozionului, cu lucrările participanţilor. Lectura acestei cărţi este utilă pentru familiarizarea cititorului cu noile descoperiri şi abordări novatoare în ecologie.

S i m p o z i o n u l

Triada: Resurse-Reciclare-Recondiţionare în oglinda viitorului

constituie un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice şi ale elevilor, cunoaşterea celor mai noi realizări din domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului între specialişti, stimularea creativităţii şi promovarea reţelelor de excelenţă în învăţământul românesc, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase în vederea abordării unor proiecte şi participării la programele europene.

 Grupul Şcolar Energetic Nr.1 Târgu Jiu, Gorj

Sus